Over het kenniscentrum

Gelijkwaardige kansen voor studenten en professionals creëren en rechtvaardigen. Bij het kenniscentrum Global and Inclusive Learning onderzoeken we de processen om dat te realiseren. Net als de processen voor het actief bevorderen van inclusief onderwijs en een inclusieve samenleving. 

We ondersteunen ieder lerend persoon in hun talentontwikkeling, zodat ze zich ontpoppen tot verantwoordelijke professionals en kritische burgers.

We studeren, werken en leven in een complexe en globale samenleving waarin niet iedereen dezelfde kansen krijgt. Een samenleving die voortdurend onderhevig is aan verandering, onder andere door technologische ontwikkelingen en waarin veel ‘wicked’ issues spelen als klimaatadaptatie, migratie- en integratievraagstukken. Het onderwijs moet daarop inspelen en loopt vaak achter op de feiten. Dat moet veranderen. De Haagse Hogeschool fungeert als broedplaats, denktank en laboratorium hoe leren en ontwikkelen hier een rol in kan spelen. Met onder anderen praktijkgericht onderzoek, debat, dialoog, out-of-the-box denken stimuleert kenniscentrum Global and Inclusive Learning leerprocessen en stelt verborgen veronderstellingen, houdingen en gedrag aan de kaak.

Het centrum streeft duurzame innovatie na binnen het onderwijs en daarbuiten door het accent te leggen op thema’s als wereldburgerschap, talentontwikkeling, inclusief onderwijs, internationalisering at home en praktische wijsheid binnen de beroepspraktijk. Alles staat in het teken van professionele en persoonlijke ontwikkeling: een heel leven lang.

Projecten

Data driven Support and Advice Hub (DASH)

Het doel van DASH is de ontwikkeling van een systeem waarmee studenten gerichter leerdoelen kunnen formuleren, daarop sturen en evalueren in hoeverre deze behaald zijn.
Lees meer

Nuffic, De Haagse Hogeschool en VU onderzoeken Grenzeloos Studeren

Een onderzoek naar internationale studentmobiliteit en arbeidsmarktsucces van afgestudeerden in het hoger onderwijs.
Lees meer

Waarom migranten op anti-migratie partijen stemmen

Steeds vaker verschijnen er berichten in de media dat mensen met een migratieachtergrond stemmen op anti-immigrantenpartijen.
Lees meer

Nieuws

11 juli 2024

Onderzoek

Prestigieuze Comenius Leadership Fellow beurs voor dr. Barbara Warwas en dr. Naomi van Stapele

Met deze beurs gaan zij een baanbrekend project leiden bij De Haagse, voor het ontwikkelen van een Peer Mediation…
Lees meer

10 juli 2024

Onderzoek

‘Mensen debatteren alsof alleen zij het patent hebben op het moreel gelijk’

Rainer Hensel, onderzoeker pur sang, neemt afscheid van De Haagse.
Lees meer

18 juni 2024

Onderzoek

Nuffic, De Haagse Hogeschool en VU onderzoeken Grenzeloos Studeren

Een onderzoek naar internationale studentmobiliteit en arbeidsmarktsucces van afgestudeerden in het hoger onderwijs.
Lees meer

Agenda

21 november | 13:30 - 17:00

Intreerede Theo Bakker

Tijdens zijn intreerede op 21 november 2024 presenteert Theo de eerste uitkomsten van het onderzoeksprogramma ‘No Fairness without Awareness’.
Lees meer

Team

Bij het kenniscentrum Global & Inclusive Learning werken lectoren, (docent)onderzoekers en studenten aan toekomstbestendig onderwijs. Ons onderzoek richt zich op het veranderen van systemen en het versterken van de posities van mensen en gemeenschappen. Zo kan iedereen bijdragen aan een rechtvaardige en duurzame toekomst - op een lokaal tot wereldwijd niveau.
 

Ontmoet ons team

Team KC GIL