Over het kenniscentrum

Gelijkwaardige kansen voor studenten en professionals creëren en rechtvaardigen. Bij het kenniscentrum Global and Inclusive Learning onderzoeken we de processen om dat te realiseren. Net als de processen voor het actief bevorderen van inclusief onderwijs en een inclusieve samenleving. 

We ondersteunen ieder lerend persoon in hun talentontwikkeling, zodat ze zich ontpoppen tot verantwoordelijke professionals en kritische burgers.

We studeren, werken en leven in een complexe en globale samenleving waarin niet iedereen dezelfde kansen krijgt. Een samenleving die voortdurend onderhevig is aan verandering, onder andere door technologische ontwikkelingen en waarin veel ‘wicked’ issues spelen als klimaatadaptatie, migratie- en integratievraagstukken. Het onderwijs moet daarop inspelen en loopt vaak achter op de feiten. Dat moet veranderen. De Haagse Hogeschool fungeert als broedplaats, denktank en laboratorium hoe leren en ontwikkelen hier een rol in kan spelen. Met onder anderen praktijkgericht onderzoek, debat, dialoog, out-of-the-box denken stimuleert kenniscentrum Global and Inclusive Learning leerprocessen en stelt verborgen veronderstellingen, houdingen en gedrag aan de kaak.

Het centrum streeft duurzame innovatie na binnen het onderwijs en daarbuiten door het accent te leggen op thema’s als wereldburgerschap, talentontwikkeling, inclusief onderwijs, internationalisering at home en praktische wijsheid binnen de beroepspraktijk. Alles staat in het teken van professionele en persoonlijke ontwikkeling: een heel leven lang.

Projecten

Flexpertise voor een duurzame, inclusieve toekomst

Flexpertise is het vermogen van professionals om te reageren en anticiperen op een veranderende vraag naar expertise.
Lees meer

Internationaliseren van de onderwijspraktijk via professionele leergemeenschappen

Werken, leren en innoveren vinden steeds meer plaats in netwerken. In interactie met collega's delen professionals hun praktijk, kennis en relevante contacten die zij eventueel hebben.
Lees meer

Herstelrecht: Strategieën voor verandering (RJS4C)

Herstelrecht: Strategieën voor verandering (Restorative Justice: Strategies for Change (RJS4C)) is een samenwerkingsproject dat tot doel heeft de ontwikkeling van herstelrecht in Europa te stimuleren.
Lees meer

Nieuws

5 maart 2024

Studenten en docenten werken samen aan de verbetering van het onderwijs

Opleidingen, Onderzoek

Twee enthousiaste docenten werken met een klein groepje gemotiveerde studenten aan de ontwikkeling van beter onderwijs
Lees meer

6 februari 2024

In de prijzen met Data Analytics

Onderzoek

Twee teams van De HHs ontvingen een gedeelde tweede prijs van de leergang ‘Leadership Challenge with Data Analytics’.
Lees meer

19 december 2023

Promoveren op het vernieuwen van expertise

Onderzoek

Lonneke Frie promoveerde op het onderwerp ‘Flexpertise', het vermogen van mensen om hun expertise te vernieuwen.
Lees meer

Agenda

21 november, 13:30 - 17:00

Intreerede Theo Bakker

Tijdens zijn intreerede op 21 november 2024 presenteert Theo de eerste uitkomsten van het onderzoeksprogramma ‘No Fairness without Awareness’.
Lees meer

Het team

Jos Beelen

dr. Jos Beelen

Leading Lector Kenniscentrum en Lector Global Learning

Go to dr. Jos Beelen
Ellen Sjoer

dr. Ellen Sjoer

Lector Duurzame Talentontwikkeling

Go to dr. Ellen Sjoer
Chris Detweiler

dr. Chris Detweiler

Lector Filosofie en Beroepspraktijk

Theo Bakker

dr. Theo Bakker

Lector Learning Technology & Analytics

Go to dr. Theo Bakker
Naomi van Stapele

dr. Naomi van Stapele

Lector Inclusive Education

Go to dr. Naomi van Stapele

dr. Naomi van Stapele

Lector Inclusive Education

Naomi heeft een heldere visie op inclusief onderwijs en een duidelijk beeld van hoe dit binnen De Haagse Hogeschool verder vorm kan krijgen. 

Go to dr. Naomi van Stapele
Mendeltje van Keulen

dr. Mendeltje van Keulen

Lector Changing Role of Europe

Go to dr. Mendeltje van Keulen

dr. Mendeltje van Keulen

Lector Changing Role of Europe

Dr. Mendeltje van Keulen is sinds 1 januari 2018 lector Changing Role of Europe.

Go to dr. Mendeltje van Keulen
dr. Barbara Warwas

dr. Barbara Warwas

Lector Multilevel Regulation

Go to dr. Barbara Warwas

dr. Barbara Warwas

Lector Multilevel Regulation

Dr. Barbara Warwas is sinds 2016 werkzaam bij De Haagse als coördinator en docent bij de opleiding International en European Law.

Go to dr. Barbara Warwas
Olivier Bello

Olivier Bello

Programmacoördinator

Go to Olivier Bello
Sylvia Bergh

dr. Sylvia Bergh

Senior onderzoeker

Go to dr. Sylvia Bergh

dr. Sylvia Bergh

Senior onderzoeker

Sylvia richt zich op multi-level governance van aanpassing aan klimaatverandering en AI, verantwoording en de MENA-regio. Daarnaast is ze Associate Professor aan de Erasmus Universiteit.

Go to dr. Sylvia Bergh
Watte Zijlstra

Wâtte Zijlstra

Senior onderzoeker

Go to Wâtte Zijlstra
Jolanda van der Toorn

Jolanda van der Toorn

Strategisch adviseur

Tamara Takacs

dr. Tamara Takács

Strategisch adviseur

Go to dr. Tamara Takács

dr. Tamara Takács

Strategisch adviseur

Ze heeft verschillende leidinggevende functies vervuld: eerst als hoofddocent en teamleider bij de opleiding Law, en recent als senior onderzoeker en  recent als senior onderzoeker.

Go to dr. Tamara Takács
Maaike de Loor

Maaike de Loor

Strategisch adviseur

Go to Maaike de Loor

Maaike de Loor

Strategisch adviseur

Maaike de Loor is een enthousiaste, vooruitstrevende professional met meer dan 20 jaar werkervaring in internationale ontwikkeling. 

Go to Maaike de Loor