Introductie

Het lectoraat beoogt bij te dragen aan de ontwikkeling van internationale competenties van studenten van De Haagse Hogeschool. Omdat deze vaardigheden essentieel zijn voor alle studenten, richt het lectoraat zich vooral op internationalisation at home in de opleidingen.

Het onderzoek in de kenniskring Global Learning houdt zich bezig met de rol van docenten die internationale leeromgevingen creëren in Nederlandstalige of Engelstalige opleidingen.

Over het lectoraat

Het lectoraat Global Learning is op 1 januari 2018 van start gegaan. Het draagt eraan bij dat alle studenten internationale en interculturele competenties verwerven die zij als professional en als burger nodig hebben. Het lectoraat sluit aan bij de ambitie en het beleid van De Haagse Hogeschool om internationale en interculturele dimensies te integreren in alle opleidingen. De Haagse Hogeschool beperkt internationalisering daarom niet tot de minderheid van de studenten die naar het buitenland gaan of een Engelstalige opleiding volgen. Via internationalisation at home worden alle studenten bereikt.

De onderzoekers van het lectoraat onderzoeken in eerste instantie internationalisering in de onderwijspraktijk van De Haagse Hogeschool. Ze richten zich daarbij vooral op de vaardigheden van docenten voor het ontwerpen en uitvoeren van geïnternationaliseerd onderwijs. Het merendeel van het onderzoek is daarom kwalitatief en heeft meestal de vorm van action research.

Global Learning heeft drie onderzoeksthema’s

1.  De vaardigheden van docenten om geïnternationaliseerde curricula vorm te geven.
2.  Het internationaliseren van curricula door middel van internationalisation at home, zowel via onderwijskundige als via organisatorische processen.
3. De doorlopende leerlijn internationalisering van mbo naar hbo en van havo/vwo naar hbo.

Vormen van samenwerking

Het onderzoek omvat alle instrumenten die kunnen worden ingezet voor een geïnternationaliseerd curriculum. Daartoe behoren vormen van internationale samenwerking on line, in het bijzonder Collaborative Online International Learning (COIL).

Binnen De Haagse Hogeschool vormt het lectoraat Global Learning een onderdeel van het Kenniscentrum Global and Inclusive Learning en werkt inhoudelijk nauw samen met de andere lectoraten binnen dit Centrum. Het lectoraat is ook betrokken bij de Leergemeenschap Internationalisering, een platform waar medewerkers van De Haagse nieuwe inzichten ontwikkelen op het gebied van internationalisering en waar onderzoek en praktijk elkaar aanvullen.

Het College van Bestuur van De Haagse Hogeschool heeft het lectoraat Global Learning de aanvullende taak gegeven om onderzoeksgebaseerde input te leveren voor het ontwerp van de trainingen op het gebied van internationalisering die The Hague Centre for Teaching and Learning (HCTL) aanbiedt.

Internationaal werkt het lectoraat samen met andere onderzoekscentra op het gebied van internationalisering van het hoger onderwijs. De belangrijkste daarvan is het Centre for Global Learning van Coventry University. Deze samenwerking resulteert in gezamenlijk en vergelijkend onderzoek, projecten, co-authored publicaties en gezamenlijke begeleiding van PhD-onderzoek.

Jos Beelen

Over de lector

dr. Jos Beelen

Jos Beelen onderzoekt de implementatie van internationalisation at home en de vaardigheden van docenten die daaraan bijdragen. Jos behaalde zijn doctorsgraad aan het Centre for Higher Education Internationalisation (CHEI) van de Università Cattolica del Sacro Cuore in Milaan. Daarvoor werkte hij als docent bij de Hogeschool Inholland en als international officer, beleidsmedewerker internationalisering en onderzoeker aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij was voorzitter van de Expert Community internationalisation at home van de European Association for International Education (EAIE). Voor deze associatie is hij ook senior traineren en lid van de General Council. In 2018 ontving hij van de EAIE de President’s Award voor zijn bijdrage aan internationalisation at home. Jos is Visiting Professor aan Coventry University en aan Western Norway University of Applied Sciences. Hij is ook Research Fellow aan de University of the Free State in Zuid Afrika.

j.m.h.j.beelen@hhs.nl

LinkedIn profiel

L’imagination gouverne le monde [Verbeeldingskracht regeert de wereld]

NAPOLEON BONAPARTE

Team

Marloes Ambagts van Rooijen

Marloes Ambagts - van Rooijen

Marloes Ambagts - van Rooijen

In haar onderzoek verkent Marloes de competenties die docenten nodig hebben de culturele diversiteit van hun studenten in international classrooms goed te herkennen en te benutten.

m.v.vanrooijen@hhs

Rigtje Bruinsma

Rigtje Bruinsma

Rigtje Bruinsma

Binnen de kenniskring vervult Rigtje de rol van docent-onderzoeker en doet onderzoek naar internationalisering in het mbo en de doorstroom  naar  het hbo.

R.Bruinsma@hhs.nl

Claudia Bùlnes

Claudia Bùlnes

Docent Spaans, onderzoeker

Claudia Bùlnes

Docent Spaans, onderzoeker

Claudia Bùlnes is lid van de onderzoeksgroep Global Learning waar ze onderzoek doet naar Internationalisering at Home en Internationalisering van het curriculum.

c.bulnessanchez@hhs.nl

 

Simone Hackett

Simone Hackett

Senior docent-onderzoeker

Go to Simone Hackett

Simone Hackett

Senior docent-onderzoeker

Vanaf het academiejaar 2017-2018 is Simone lid van de kenniskring Global Learning aan De HHs. Haar interesse gaat uit naar Internationalisation at Home, met name COIL.

s.e.hackett@hhs.nl

Go to Simone Hackett
Jantien Belt

Jantien Belt

Jantien Belt

Momenteel houdt Jantien zich bezig met een onderzoek naar de waardering van studenten en docenten voor het geïnternationaliseerde curriculum van de opleiding Commerciële Economie.

j.belt@hhs.nl

Karine Hindrix

Karine Hindrix

Karine Hindrix

Karine Hindrix is a lecturer, researcher and a policy advisor for internationalization of the Faculty of Teacher Education at UC Leuven-Limburg (UCLL, Belgium).

karine.hindrix@ucll.be

Reinout Klamer

Reinout Klamer

Reinout Klamer

In de rol van internationaliseringscoördinator is Reinout actief betrokken bij COIL-projecten en heeft verschillende projecten op het gebied van Facility Management geïnitieerd.

h.r.klamer@hhs.nl

Eveke de Louw

Eveke de Louw

Eveke de Louw

Eveke doet onderzoek naar de effecten van een begeleidingstraject rond een Erasmus uitwisseling op de vorming van een Europese identiteit en employability skills van studenten.

e.e.delouw@hhs.nl

Corina Tabacaru

Corina Tabacaru

Corina Tabacaru

Corina works as a International Business lecturer and has been conducting research in areas such as intercultural competence acquisition and collaborative learning.

c.tabacaru@hhs.nl

 

Daan Maljers

Daan Maljers

Daan doet bij ROC van Twente onderzoek naar internationale competenties in de grensregio Nederland-Duitsland.
dmaljers@rocvantwente.nl

Go to Daan Maljers
Mark Dawson

Mark Dawson

Mark doet als PhD-student bij het 'Centre of Global Learning' van Coventry University onderzoek naar COIL.
dawsonm7@uni.coventry.ac.uk

Go to Mark Dawson

Projecten

Internationaliseren van de onderwijspraktijk via professionele leergemeenschappen

Werken, leren en innoveren vinden steeds meer plaats in netwerken. In interactie met collega's delen professionals hun praktijk, kennis en relevante contacten die zij eventueel hebben.
Lees meer

Research into the effectiveness of COIL

COIL is becoming increasingly popular within Higher Education Institutes as way to internationalise the curriculum.
Lees meer

Internationalisation at Home activiteiten in de opleidingen en de rol van de academische discipline

We weten uit verschillende internationale onderzoeken dat de academische discipline of wetenschapsgebied van grote invloed is op hoe onderwijs wordt ingericht en vormgegeven.
Lees meer

Nieuws

26 oktober 2023

Diversiteit is onze (potentiële) kracht: Glocal Educators Design Labs

Onderzoek

Binnen De Haagse zien we onze diversiteit vaak als een grote kracht; een kracht die we helaas nog niet altijd bewust…
Lees meer

9 maart 2022

Student over internationale samenwerking in COIL

Algemeen, Onderzoek, Opleidingen

Marlous Schouten, 4e jaars student Facility Management, deed mee aan verschillende COIL-projecten. COIL staat voor…
Lees meer

Agenda

Geen resultaten gevonden

Publicaties

Artikel

Collaborative Online International Learning: Over disciplines en grenzen heen

Docent-onderzoeker Simone Hackett van lectoraat Global Learning en Piet van Hove, voorzitter van EAIE (European Association for International Education) schreven gezamenlijk een artikel over COIL.

Artikel

Back educators to boost internationalisation for all

In this article we provide the rationale and descriptions for equiping educators with the tools for success in international education in higher education. By lectorate members Marloes Ambagts van Rooijen and Simone Hackett.

Lees meer

Blog

6 ingredients for online international classrooms Curriculum & Teaching

By lectorate members Eveke de Louw, Marloes Ambagts and Simone Hackett.

Lees meer

Blog

Virtual collaboration for international learning

In a collaborative project, The Hague University of Applied Sciences and Zurich University of Applied Sciences used a Collaborative Online International Learning (COIL) format.

Intreerede

A deeper dig into Global Learning

International education is a relatively new field and until recently, there was no formal education to prepare practitioners.