Filosofie en Beroepspraktijk

Over het lectoraat Filosofie en Beroepspraktijk

Het lectoraat Filosofie en Beroepspraktijk draagt bij aan een intellectueel klimaat waarin studenten, docenten, onderzoekers, medewerkers en bestuurders zich uitgedaagd voelen om denken en doen op elkaar af te stemmen. Bijvoorbeeld door actuele debatten te organiseren. Maar ook door het gezamenlijk lezen van klassieke en hedendaagse teksten uit de geesteswetenschappen, het leren formuleren van vraag- of probleemstellingen, het ontwikkelen van theorie of begrippen of het kunnen schrijven en verwoorden van een goed beargumenteerde eigen visie en het ter discussie kunnen stellen van andere visies.

Het onderzoek van de lector is gecentreerd rond de thema's:

  • Filosofie van mens en cultuur
  • Wijsgerige reflectie op tijd, ritme en andere vormen van ordening
  • Filosofie, gender en biomedische wetenschappen

Close reading

Een van de speerpunten van het lectoraat Filosofie en Beroepspraktijk is close reading. Tijdens een close readingsessie hebben de deelnemers de tekst die voorligt van te voren gelezen en proberen zij gezamenlijk de betekenis boven tafel te krijgen. Daarbij is de tekst de enige autoriteit. Deze methode leert de deelnemers aandachtig te lezen, argumentatiestructuren bloot te leggen, goed naar elkaar te luisteren en zorgvuldig te formuleren. Allemaal vaardigheden die van essentieel belang zijn voor een goede en kritische professional.
Meer over close reading en Leesclub

Lees meer over verslag en jaarplan.

Projecten en publicaties

Achterblijven. Een nieuwe filosofie voor een grenzeloze wereld

In het filosofisch essay Achterblijven onderzoekt Marli Huijer het fenomeen 'achterblijven' in brede zin: wat betekent de migratie van familie of het vertrek van een geliefde of van collega's voor degene die achterblijft?

Lees meer

Het leven is niet leuk als je je mond houdt

In de interviews in Het leven is niet leuk als je je mond houdt praat Peter Henk Steenhuis met haar over haar inspiratiebron Hannah Arendt, haar overstap van haar werk bij de methadonpost in Beverwijk naar de filosofie, haar bijdrage aan het Filosofisch Elftal van Trouw, hoe wij met elkaar omgaan, hoe je jezelf kunt disciplineren, Simone de Beauvoir en Martha Nussbaum, de participatiesamenleving, omgaan met teleurstellingen, bevolkingsonderzoeken.

Lees meer

Ritme. Op zoek naar een terugkerende tijd

Huijer laat zien hoe het internet, de smartphone en de 24-uursecononomie ervoor zorgen dat veel van onze vaste ritmes worden verstoord. Het is nu mogelijk om op elk gewenst moment online te gaan en mensen over de hele wereld te spreken. 's Avonds en in het weekend werken is al lang geen taboe meer. Momenten die voorheen gescheiden waren, beginnen nu steeds meer door elkaar heen te lopen. Dit boek zet ons ertoe aan ons eigen ritme te hervinden.

Lees meer

We moeten niet zozeer tegendenken en meedenken, maar onszelf trainen in tussendenken.

Lector Marli Huijer

Marli Huijer, Lector (2007-nu)

Denker des Vaderlands

Prof. dr. Marli Huijer is hoogleraar Publieksfilosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en Lector Filosofie en Beroepspraktijk aan De Haagse Hogeschool. Daarnaast is Huijer sinds 2015, als eerste vrouw in Nederland, ook Denker des Vaderlands. Deze eretitel is een initiatief van Filosofie Magazine, Stichting Maand van de Filosofie en Trouw. Haar voorgangers waren Hans Achterhuis en René Gude.

Het onderzoek van Marli Huijer richt zich op de filosofie van mens en cultuur. Vooral de vraag hoe mensen tot ordeningen komen houdt haar bezig. Daarbij heeft zij speciale aandacht voor de ordenende werking van biomedische, informatie- en communicatietechnologieën.

Elke Müller, Assistent-lector (2016-nu)

Elke Müller is sinds mei 2016 assistent-lector Filosofie en Beroepspraktijk aan De Haagse Hogeschool. Zij studeerde Filosofie (MA, cum laude) en volgde een Minor Museum- en Erfgoedstudies aan de Universiteit van Amsterdam. Vervolgens promoveerde zij aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op een studie naar de cultuurfilosofische en -historische aspecten van de collectieve inlijving van nieuwe technologieën. 

Haar interessegebieden hebben betrekking op technologieën die onze waarneming veranderen (ICT, smartphones, Virtual Reality, Augmented Reality, etc.), de negentiende eeuw, psychiatrie & geneeskunde, kunst & cultuur, en onderwijsinnovaties die inclusiveness, empowerment en 21st century skills bevorderen.

Contact Filosofie en Beroepspraktijk

Voor algemene vragen over het lectoraat:

Assistent-lector dr. Elke Müller
Johanna Westerdijkplein 75
2521 EN Den Haag

Flexkamer: Slinger 6.31
Postvak 25 (Slinger 6de etage)
e.i.muller@hhs.nl

Voor persoonlijke vragen aan prof. dr. Marli Huijer kunt u zich richten tot:
Simone de Vries (persoonlijk assistent)
pahuijer@xs4all.nl

Agenda

Bijeenkomsten 2016Datum
Start Leesclub lectoraat1 september 2016
Rede van Texel24 juni 2016
Lezing Spektakel op de Kaap Festival, Rotterdam18 juni 2016
Lezing en debat, studiemiddag Psychiatrie over Discipline en autoriteit11 mei 2016
Groningse filosofienacht22 april 2016
Netwerkdag Rijksoverheid, lezingen en workshop21 april 2016
Ontbijtlezing Boekhandel Noordwijk17 april 2016
Optredens tijdens Filosofienacht Amsterdam15 april 2016
Debat ‘Streven naar beter’11 april 2016
Lezing Nacht van de Filosofie Leeuwarden9 april 2016
Debat 'Over de grens' met Paul Scheffer en Marli Huijer5 april 2016
Lezing, Brussel Kaaitheater12 maart 2016
Lezing tijdens jubileumweekend ISVW, landgoed ISVW, Leusden13 februari 2016
Lezing ‘Discipline: zoek het niet in jezelf.’ Atrium, Wijsgerige Kring, Eindhoven.5 januari 2016, 18.00-22.00 uur

Peter Becker


Tineke Swart


Paul de Regt


Jean Jaminon

J.H.Jaminon@hhs.nl
070 - 445 8312

Henriƫtta Joosten

H.Joosten@hhs.nl
06 - 868 05 949

Bert van den Bergh

a.j.vandenbergh@hhs.nl
070 - 445 8682

Sleep opzij

Nieuws