Bewegen is niet alleen gezond, maar maakt ook gelukkig. Door te bewegen of te sporten ben je actief, maak je vrienden en doe je mee in de samenleving. Veel mensen met een fysieke beperking, chronisch zieken en ouderen krijgen die kans vaak niet. “Wij willen ervoor zorgen dat iedereen kan bewegen en daar plezier aan kan beleven”, aldus Monique Berger, lector Technologie voor Inclusief Bewegen en Sport.

Het lectoraat Technologie voor Inclusief Bewegen en Sport, onderdeel van het kenniscentrum Health Innovation, zet zich in om mensen met een beperking en/of een chronische ziekte net zo veel kansen te geven te bewegen en te sporten als mensen zonder beperkingen. Monique Berger is sinds januari 2021 lector en presenteert tijdens haar intreerede Beweeg Mee op 16 juni 2022, samen met haar kenniskringleden, de onderzoeksthema’s en ambities van het lectoraat.

Beweegloket

Om mensen op een laagdrempelige manier aan het bewegen te krijgen, heeft De Haagse samen met de gemeente Den Haag, Basalt en SGK in Sportcampus Zuiderpark het Beweegloket ingericht. Mensen met een beperking kunnen daar terecht voor adviesgesprekken met een beweegconsulent. Ook worden sporthulpmiddelen te leen aangeboden.

Niet om de hoek

Voor mensen met een beperking is het vaak lastig om de juiste sport en sportfaciliteiten te vinden. Monique: “Het sportaanbod voor deze mensen is simpelweg veel kleiner. Stel je wil tennissen, maar je zit in een rolstoel. Een geschikte vereniging waar je kunt rolstoeltennissen is meestal niet om de hoek.”

Friends for sports

Is er een geschikte sportvereniging, dan ervaren veel mensen met een beperking een drempel om daarheen te gaan. Studenten aan De Haagse doen via het Beweegloket mee met het project Friends4Sports en gaan als maatje mee sporten met iemand met een beperking. Monique: “Onze studenten leren zo hoe ze ondersteuning en begeleiding op maat kunnen geven. Hun werkveld wordt verbreed en dat is hard nodig in de inclusieve samenleving.”

Grote uitgave

Ook zijn er te weinig sporthulpmiddelen eenvoudig beschikbaar, zoals prothesen, rolstoelen en handbikes. Een hulpmiddel is volgens Monique voor veel mensen een grote uitgave. Of je een vergoeding van de gemeente of zorgverzekeraar krijgt, hangt af van je persoonlijke situatie. Regelingen verschillen per gemeente en per zorgverzekeraar. Bovendien komt er vaak sneller geld beschikbaar voor een scootmobiel dan voor een sportprothese. Kennelijk wordt bewegen niet altijd belangrijk gevonden. Dat verbaast mij zeer.”

Topsport

Een belangrijk deel van het onderzoek van het lectoraat gaat over prestatiebepalende factoren in de paralympische topsport. Monique: “Met sensoren op rolstoelen kunnen we meten wat een persoon precies doet in die stoel. Wat beïnvloedt de prestatie? We meten en geven feedback over trainingen en wedstrijden aan de coach. En we denken na over innovaties.” Het lectoraat heeft de intentie om de komende jaren samen met andere kennisinstellingen en Kenniscentrum Sport en Bewegen intensiever en beter samen te werken met NOC*NSF ten behoeve van paralympische topsportprogramma’s.

Formule 1

Kennisontwikkeling over sportprestaties en technologische innovaties in de hulpmiddelen zijn volgens Monique belangrijk voor alle mensen met een fysieke beperking. “Vergelijk het met innovaties voor raceauto’s van de Formule 1 die je na enige tijd terugziet in de gewone personenauto. De technologie die we nu ontwikkelen voor individuele topsporters, willen we ook toegankelijk maken voor amateursporters met een fysieke beperking en voor mensen die revalideren. Daarnaast zijn we samen met revalidatiecentrum Basalt bezig met de implementatie van het gebruik van sensoren in rolstoelen zoals we dat ook voor de paralympische topsport doen. Met een op sensoren gebaseerde rolstoelmonitor (smartwatch) kunnen mensen dan zelf meten hoe ze het efficiënts en slimst kunnen bewegen.”

Ambitie

Slimme technologie, innovaties, advies en begeleiding op maat en de beschikbaarheid van sporthulpmiddelen. “Onze ambitie is om iedereen aan het bewegen te krijgen. Bewegen maakt gelukkiger, is gezonder en je doet actief mee. Dat gun je iedereen.”