Over minder dan 10 jaar moet het een feit zijn. Dan leven we in klimaatneutrale steden die draaien op hernieuwbare energie, bestaan uit duurzame gebouwen en bestand zijn tegen extreem weer. Zo is de ambitie van de EU-Missie Klimaatneutrale en Slimme Steden. Er wordt keihard gewerkt om die doelstelling te bereiken en het lectoraat Future Urban Systems werkt hard mee. Lector Rizal Sebastian brengt studenten, (docent-)onderzoekers, het bedrijfsleven, gemeenten én burgers samen om te werken aan de stad van de toekomst.

"In een goede smart city staat het menselijke aspect altijd voorop. Steden zijn er immers voor de mensen, niet andersom."
 

Rizal is sinds mei 2022 lector Future Urban Systems en gaat sindsdien elke dag fluitend naar zijn werk. “In eerdere onderzoeksfuncties zag ik dat nieuwe oplossingen pas na vijf of tien jaar hun weg vonden naar de praktijk. Bij de De Haagse Hogeschool / The Hague University of Applied Sciences zie ik direct hoe onderzoek impact heeft, zowel op de praktijk als op het onderwijs. Geweldig vind ik dat!” Met een achtergrond in bouwkunde had Rizal altijd al interesse in de gebouwde omgeving. “Wat mij opviel, is dat de bouw bij andere sectoren achterloopt als het gaat om verduurzaming en digitalisering. In deze functie wil ik met praktijkgericht onderzoek helpen die achterstand terug te dringen. Maar digitalisering is geen doel op zich”, benadrukt hij.

"Ik zie digitalisering als een belangrijke enabler om smart cities te ontwikkelen en te onderhouden. Er is heel veel data beschikbaar die ons helpt slimmer en sneller keuzes te maken, en technologie helpt ons veranderingen in de gebouwde omgeving te monitoren en bij te sturen."
 

Digital twins voor slimme ontwerpbeslissingen

Een voorbeeld van hoe dit er in de praktijk uitziet, lieten studenten onlangs zien tijdens de Techathon. Vier HHs-studenten vormden een team met twee mbo-studenten en twee young professionals. Zij ontwikkelden met behulp van een digital twin verschillende scenario’s voor een gebied met leegstaande kantoorpanden, als basis voor slimme ontwerpbeslissingen. In de verschillende scenario’s werd duidelijk hoe het gebied kon uitgroeien tot een duurzame woonwijk. Rizal: “Vervolgens was hun idee dat de digital twin meegroeit met de wijktransformatie, aan de hand van data die je in het gebied verzamelt. Zo kun je bijvoorbeeld voorspellen wanneer onderhoud nodig is. Of welke mogelijkheden er zijn voor de inzet van deelvoertuigen. Ze wonnen met hun idee niet alleen de Techathon, maar zijn ook uitgenodigd om het te presenteren aan de gemeente Amersfoort en het ministerie van Binnenlandse Zaken.”

Technologie en mens

Het lectoraat werkt samen met drie andere lectoraten samen in het kenniscentrum Mission Zero. De vier werkterreinen vullen elkaar feilloos aan. Rizal: “Met Sander Mertens, lector Energy in Transition, schrijf ik bijvoorbeeld aan een haalbaarheidsstudie voor een campusontwikkeling in het Westland. Een prestigieus project, want het Westland heeft een wereldwijde voorbeeldfunctie in horticultuur. Sander richt zich op de mogelijkheden van de technologie rond circulaire energie, water en warmte. Ik richt me op de opschaling en implementatie daarvan met behulp van digitalisering. De inbreng van bewoners is daarbij essentieel: zij moeten immers gebruik gaan maken van het gebied. In het ontwerpen van sommige nieuwe steden zie je geweldige technologische ontwikkelingen, maar de betrokkenheid van de bewoners speelt nauwelijks een rol. Dat gaat in tegen mijn gevoel: steden zijn er voor de mensen! Verbinding tussen de gebouwde omgeving en bewoners is daarom een van de belangrijkste focuspunten van het lectoraat.”

Kennis inbedden in onderwijs

Een ander focuspunt is het verduurzamen van de gebouwvoorraad en losstaande duurzame oplossingen verbinden voor meer impact. In zijn functie als lector werkt Rizal tevens als senior adviseur digitalisering bij het team Duurzaam Bouwen van de RVO. “Hier houden we ons bezig met een aantal opgaven, bijvoorbeeld om landelijk 1,5 miljoen woningen te renoveren met hulp van datagedreven ontwerptools”, vertelt hij.

"Heel mooi om samen met studenten, docenten, gemeenten en partners in het werkveld nieuwe mogelijkheden te verkennen binnen het beleid van de Rijksoverheid. Ik hoop dat we de kennis die we opdoen zó in het onderwijs kunnen borgen, dat we als bouwsector voor eens en voor altijd onze innovatie-achterstand kunnen inlopen."
 

Intreerede: 13 april

Rizal presenteert zijn plannen voor het lectoraat uitgebreid tijdens zijn intreerede op 13 april. De intreerede maakt onderdeel uit van het symposium ‘Met een inclusieve aanpak, bouwen we duurzame en slimme steden!’ Hier delen verschillende sprekers hun visie en komen bezoekers samen tijdens een interactieve kennismarkt.

Klik hier voor het volledige programma.

We zien u graag op 13 april, bent u erbij? Aanmelden kan via aanmeldlink