Sport brengt mensen bij elkaar. Dat was het startpunt voor het nieuwe lectoraat Impact of Sport. Drie jaar later verlaat lector Frank van Eekeren De Haagse. “Samen met studenten en bij de sport betrokken organisaties hebben we fantastisch onderzoek uitgezet naar de maatschappelijke relevantie van sport.”

“In de huidige tijd leven mensen vaak in hun eigen bubble. Mensen voelen zich minder betrokken bij hun directe leefomgeving. Er is steeds meer eenzaamheid en veel mensen leven aan de rand van de samenleving. Sport kan de maatschappelijke participatie en daarmee de sociale cohesie versterken.”

Nieuw lectoraat

De visie dat sport kan bijdragen aan een vitale, veerkrachtige samenleving was dan ook de aanleiding om het lectoraat Impact of Sport op te zetten. “Samen met collega’s en met de gemeente Den Haag hebben we bij de start meteen vorm en inhoud gegeven aan het lectoraat. Met actie-onderzoek en innovaties in living labs zoeken we naar antwoorden op de vraag welke maatschappelijke betekenis sport kan hebben. Hierbij richten we ons specifiek op inclusie, integratie en vitaliteit”, vertelt Frank.

Living labs

Het grootste onderzoeksproject van het lectoraat richt zich op de directe omgeving van sportcampus Zuiderpark. Frank: “Daar is een grote diversiteit aan bewoners. Er zijn heel veel sportmogelijkheden, maar toch een lage sportparticipatie. Tegelijkertijd is er weinig betrokkenheid bij de wijk.” In living labs experimenteerden de Haagse onderzoekers, samen met studenten, bewoners, gemeente en sport- en onderwijsverenigingen met nieuwe vormen van samenwerking in de sport.

Schoolplein

“We hebben in dit project bewust gekozen om mensen die de mééste moeite met sporten hebben te benaderen”, vervolgt Frank. “Dat waren in dit project bijvoorbeeld moeders met een migratieachtergrond.” Door letterlijk op het schoolplein vrouwen aan te spreken, wonnen de onderzoekers langzaam vertrouwen. Frank: “We gingen samen koffiedrinken, kijken in de sportzaal en boden ruimte voor eigen initiatief.”

Hoog hangend fruit

Volgens de vertrekkende lector richten beleidsmakers zich vaak op laaghangend fruit: mensen aan het bewegen krijgen die nog maar een klein zetje nodig hebben. “Wij richten ons juist op het hoog hangend fruit. Mensen die als niet bereikbaar worden gezien, denk aan bewoners met een niet-westerse migratieachtergrond, maar ook specifieke groepen jongeren en ouderen. Vanuit maatschappelijk oogpunt is daar ontzettend veel winst te behalen en vaak is er veel meer mogelijk dan gedacht.”

Minor en studiereis

Het lectoraat heeft nadrukkelijk gezocht naar verbinding met het onderwijs. Zo is de minor Impact of Sport opgezet waarbij studenten Sportkunde, Communicatie en Social Work zich hebben ingezet voor onderzoek. Ook zijn samenwerkingen aangegaan met universiteiten en sportorganisaties in Keulen, Praag en Dublin. Frank: “Onze studenten die dit schooljaar gaan meedoen aan de minor gaan op studiereis naar een kwetsbare wijk in Dublin. Dat moet een prachtige leerervaring worden.”

Waardevol

De afgelopen drie jaar heeft Frank zijn werk als lector gecombineerd met zijn werk op de Universiteit van Utrecht. Vanaf 1 september is hij benoemd  tot hoogleraar Sport & Society en gaat hij weer volledig aan het werk op de universiteit. “De verbinding tussen onderzoek en onderwijs op een hogeschool was voor mij een waardevolle leerervaring. Je steeds de vraag blijven stellen: Wat hebben onze studenten of het werkveld aan dit onderzoek?” Ook de sfeer op De Haagse heeft Frank als bijzonder ervaren. “Als je hier rondloopt, dan zie, voel en ervaar je de diversiteit. Dat is een voorbeeld voor veel andere kennisinstituten.”