De kracht van sport

Steeds minder mensen sporten en bewegen. Lector Impact of Sport Koen Breedveld draagt met zijn lectoraat bij om sportverenigingen weer vitaal te maken, sportevenementen nieuw leven in te blazen en sport en bewegen te stimuleren. “Met sport bouw je sociale contacten op. Dat draagt bij aan een vitale, veerkrachtige en inclusieve samenleving. Dat is de kracht van sport.”

Sinds 1 januari 2023 verricht Koen als lector bij Kenniscentrum Health Innovation van De Haagse Hogeschool onderzoek om sport en sportverenigingen te vitaliseren. De voormalig directeur van de Reddingsbrigade Nederland deed eerder onderzoek als professor bij de Radboud University, bij het Mulier Instituut en het Sociaal Cultureel Planbureau. Op 21 maart houdt hij zijn intreerede bij De Haagse.

Plezier & verbinding

Sport geeft plezier, zorgt voor verbinding en is natuurlijk gezond. Toch is niet iedereen op het voetbalveld, in de fitnessschool of joggend in het bos te vinden. “Er is weinig onderzoek hoe sportaanbieders hun aanbod aantrekkelijker kunnen maken, waarom minder mensen sporten en wat het belang is van bijvoorbeeld sportevenementen.” Deze drie invalshoeken beslaan het onderzoek van het lectoraat Impact of Sport. “Daarbij gaat het ons erom sport en bewegen een vitaal en krachtig onderdeel van onze samenleving te laten zijn.”

Zappende cultuur

Sport is de grootste vrijwilligerssector van Nederland met circa 1 miljoen vrijwilligers en maar liefst 20.000 verenigingen. Toch staan veel verenigingen volgens Koen onder druk. “Er is sprake van een opeenstapeling. Bij nieuwe generaties is het niet meer vanzelfsprekend om kinderen mee te nemen naar het clubhuis. In onze zappende cultuur zijn mensen kritischer. Mensen willen zelf bepalen met wie en in welke vorm ze sporten. Zo’n verenigingsstructuur knelt daarbij. Daarnaast is er vanuit de overheid steeds meer wet- en regelgeving, zoals op het gebied van veilig en verantwoord sporten. Blijft het met al die regelgeving nog wel leuk om vrijwilliger te zijn? Covid maakte daarbij dat velen hun club, na zoveel jaar, de rug toekeerden. Door gesprekken te voeren, observaties te doen en enquêtes af te nemen onderzoekt het lectoraat hoe het tij gekeerd kan worden.”

Stukje geluk in de wijk

Voor steeds minder mensen is het vanzelfsprekend om te sporten. De motorische vaardigheden van kinderen daalt. Koen: “Dat zie je vooral in minder bevoorrechte wijken, waar mensen minder geld hebben voor sport of vanuit hun cultuur minder met sport zijn opgegroeid.” Studenten en (docent-)onderzoekers van het lectoraat zetten zich in om inwoners van Den Haag aan het sporten te krijgen. “We organiseren bijvoorbeeld actieve beweegmomenten voor Marokkaanse vrouwen of helpen een verlopen voetbalveldje om te toveren tot actieve sportlocatie. Het zijn vaak simpele veranderingen, maar brengt ook vaak een stukje geluk in de wijk. Dat is heel mooi om te zien.”

Het hoogste podium

Het derde onderwerp waar het lectoraat haar onderzoek op richt, is de rol en de impact van sportevenementen. Koen: “Sportevenementen zijn echt een vehikel om contacten in de samenleving te versterken. Als deel van de juichende massa voel je je opgenomen in een groter geheel, je hoort erbij! Dat geeft kracht, aan de toeschouwers maar ook aan de sport zelf. Bij sport hoort een hoogste podium waar we met elkaar trots zijn op aansprekende prestaties en deze momenten memoreren in de kantine of bij de borrel.”

Intreerede

Op 21 maart presenteert Koen Breedveld de onderzoeksthema’s en ambities van het lectoraat. Voorafgaand aan de rede is gelegenheid om nader kennis te maken met de opleidingen Sportkunde en International Sport Management aan De Haagse Hogeschool, en delen spelers in het veld hun ervaringen.

Bekijk hier het programma en meld je aan.