‘Naar meer betekenis van sport’


Sport kan veel voor de maatschappij betekenen. Maar hoe zorgen we ervoor dat sport zijn beloftes waarmaakt? Dat we erin slagen om contact te maken met wijkbewoners, en in te spelen op hun sport- en beweegvragen. Dat sportverenigingen en andere aanbieders op die vraag kunnen en willen inspelen. En dat we met aansprekende sportevenementen meer mensen bereiken en met elkaar verbinden. 

Binnen het lectoraat Impact of Sport draait alles om wat sport betekent voor de maatschappij. En wat ervoor nodig is om die betekenis te borgen c.q. te vergroten. Het onderzoek binnen het lectoraat is gefocust op drie thema’s: 1) de wensen van wijkbewoners en welke belemmeringen ervaren zij om aan sport te doen, op welke manier dan ook; 2) de wijze waarop sportaanbod vorm krijgt, en het werk daarin van vrijwilligers en professionals; 3) hoe sporters en niet-sporters sportevenementen beleven en wat die evenementen met hen doen. 

Koen Breedveld is sinds 1 januari 2023 lector Impact of Sport. Het lectoraat is verbonden aan de opleidingen Sportkunde en Internationaal Sportmanagement van de faculteit Gezondheid, Voeding en Sport, en maakt deel uit van het kenniscentrum Health Innovation. Tijdens zijn intreerede op 21 maart 2024 presenteert hij de onderzoeksthema’s en ambities van het lectoraat. Voorafgaand aan de rede is gelegenheid om nader kennis te maken met de opleidingen SPK en ISPM aan De Haagse Hogeschool, en delen spelers in het veld hun ervaringen.

Programma

14.00Ontvangst
14.30Welkom door dagvoorzitter
Esthrella Khouw, opleidingsmanager Sportkunde en Sport Studies De HHs
14.45De koers van De Haagse in relatie tot sport en bewegen
Arend Hardorff, College van Bestuur De HHs
15.00De sportieve ambitie van de Gemeente Den Haag
Hilbert Bredemeijer, Wethouder onderwijs, jeugd, sport en dienstverlening Den Haag
15.15Hoe krijgen en houden we mensen in beweging
Guido Davio, directeur sportparticipatie NOC*NSF
15.30Studenten Sportkunde over hun bevindingen in de wijk Escamp
16.00Intreerede Koen Breedveld: Naar meer betekenis van sport
16.45Installatie lector
Sanne de Vries, directeur Kenniscentrum Health Innovation
17.00Receptie

 

We zien je graag op 21 maart, ben je erbij?

Aanmelden