Over het kenniscentrum

Hoe zorgen we ervoor dat kinderen in een rolstoel kunnen sporten? Wat hebben ouderen nodig om langer zelfstandig thuis te wonen? En hoe kunnen we mensen helpen sneller te herstellen na een medische ingreep?

Kenniscentrum Health Innovation doet onderzoek naar deze en andere complexe vraagstukken rondom drie thema’s:

1. Preventie door voeding en bewegen  
2. Inclusief Bewegen en Sport  
3. Langer Zelfstandig en Gezond

Sociaal én technologisch 

Het kenniscentrum draagt met meer dan 100 medewerkers bij aan een vitaal en duurzaam leven voor iedereen, in de breedste zin van het woord. In de 8 betrokken lectoraten werken lectoren, (docent)-onderzoekers en studenten samen met professionals, bedrijven en eindgebruikers. Vanuit deze diverse invalshoeken (sociaal, ontwerp, techniek) is ons onderzoek met name gericht op de inzet van sociaal-technologische innovaties. Sociaal-technologisch omdat wij van mening zijn dat technologie nooit losstaat van het sociale aspect. 

Om een verandering in gang te kunnen zetten, moet je oog houden voor de mens achter het vraagstuk. E-health of zorgtechnologie is tegenwoordig niet meer weg te denken en schept nieuwe mogelijkheden. Technologische mogelijkheden leiden echter niet automatisch tot een betere kwaliteit van leven. Sociale contacten en meedoen in de maatschappij zijn hierbij ook belangrijk. We nemen al deze invalshoeken mee bij onze benadering van complexe vraagstukken op het gebied van gezondheid en inclusie en maken zo optimaal gebruik van onze kennis en expertise

Praktijkgericht

Ons onderzoek is altijd praktijkgericht. We werken samen met bewoners, studenten, lokale (sport)organisaties en bedrijven aan oplossingen van echte vragen en geven adviezen of bieden oplossingen die direct toepasbaar zijn. Door de implementatie van de opgedane kennis en expertise in het onderwijs leiden we de beroepsprofessionals van de toekomst op. Soms doen we dat in zogenaamde living labs. Dit zijn plekken bij bedrijven of in wijken waar we in een ongedwongen sfeer de creatieve energie van onderzoekers, studenten en stakeholders volledig tot haar recht te laten komen. We onderscheiden ons door goed te luisteren, onze bevindingen steeds te toetsen aan de praktijk en de gevonden oplossingen daadwerkelijk te implementeren.

Projecten

We Lead Volleybal Together

Ondanks de hoge participatiegraad van meisjes in volleybal, zijn vrouwen ondervertegenwoordigd in besluitvormingsrollen zoals bestuurders, coaches en scheidsrechters.
Lees meer

Moves: waarde topsportevenementen

Wat is de maatschappelijke waarde van topsportevenementen? Dat is de vraag die centraal staat in het onderzoeksprogramma Moves, waar het lectoraat Impact of Sport aan deelneemt.
Lees meer

Hulp op afstand door middel van AR (MedAssist Live)

MedAssist Live is een app waarbij met behulp van augmented reality (een digitaal beeld over de werkelijkheid) op afstand hulp geboden kan worden.
Lees meer

Nieuws

21 februari 2024

Samenwerken in oncologische zorg om de patiënt centraal te houden

Onderzoek

Op 1 februari kwam een gezelschap van ruim honderd mensen bij elkaar voor de intreerede van lector Joke Korevaar.
Lees meer

15 februari 2024

Troostwijs: troostrijke ervaringen bevatten wijze lessen

Onderzoek

Studenten van de opleiding Verpleegkunde gaan in gesprek met ouderen over troostrijke ervaringen, in en naast de zorg.
Lees meer

8 februari 2024

Samenwerkingsspellen helpen ziek worden voorkomen?

Onderzoek

Mensen gezonder laten leven? Misschien lukt het met behulp van een spel.
Lees meer

Agenda

21 maart, 14:00 - 17:00

Intreerede Koen Breedveld

Tijdens zijn intreerede op 21 maart 2024 presenteert hij de onderzoeksthema’s en ambities van het lectoraat Impact of Sport.
Lees meer

Resultaten

Visitatie Kenniscentrum Health Innovation

In november 2020 kreeg het kenniscentrum Health Innovation de uitslag van de visitatie van het kenniscentrum eerder dat jaar. Het kenniscentrum kreeg van de externe visitatiecommissie het label ‘voldoende’ en heeft er vertrouwen in dat het kenniscentrum tot impactvolle resultaten zal komen.

Het eindoordeel van de commissie is enerzijds een totaalafweging op basis van de beoordelingen van 5 standaarden en is tegelijkertijd ook inherent aan de levensfase waarin het kenniscentrum zich bevindt. De vele ontwikkelingen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden - van Centrum voor Lectoraten en Onderzoek (CLO) via onderzoeksplatform naar kenniscentrum – hebben veel van de medewerkers gevraagd. Het heeft ervoor gezorgd dat de beleidsomgeving steeds veranderde, maar dat daarbinnen het kenniscentrum en zijn voorgangers al hun onderzoek hebben opgebouwd. Nu de hogeschoolbrede kaders meer lijken uit te kristalliseren kan het kenniscentrum zich nog sterker richten op zijn eigen missie en ambities.

Potentieel

De commissie ziet een mooi potentieel; de koers van het kenniscentrum is inmiddels bepaald en de lectoren en onderzoekers zijn zeer enthousiast en gemotiveerd om met elkaar relevante onderzoeken uit te voeren. De commissie wenst het kenniscentrum en zijn medewerkers hierbij veel succes en heeft er vertrouwen in dat het tot impactvolle resultaten zal komen.

Leden evaluatiecommissie

De externe evaluatiecommissie (via Hobéon) bestond uit:

  • ir. Fred de Bruijn, voorzitter

  • prof. dr. Cees van der Schans, commissielid

  • drs. Geri Bonhof, commissielid

  • dr. Martijn Vastenburg, commissielid

  • Inge van der Hoorn MSc, secretaris

Rapportages en meer informatie

Het team

Sanne de Vries

dr. Sanne de Vries

Directeur Kenniscentrum Health Innovation

Go to dr. Sanne de Vries

dr. Sanne de Vries

Directeur Kenniscentrum Health Innovation

De rol van de fysieke leefomgeving in het beweeggedrag, de lichamelijke opvoeding en nudging, alsmede het meten van lichamelijke activiteit bij de jeugd hebben haar bijzondere aandacht. 

Go to dr. Sanne de Vries
Monique Berger

dr. Monique Berger

Lector Technologie voor Inclusief Bewegen en Sport

dr. Monique Berger

Lector Technologie voor Inclusief Bewegen en Sport

Monique Berger studeerde af als Bewegingswetenschapper aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Vanaf 1993 heeft Monique verschillende functies vervuld binnen de opleiding Bewegingstechnologie.

Koen Breedveld

dr. Koen Breedveld

Lector Impact of Sport

Go to dr. Koen Breedveld

dr. Koen Breedveld

Lector Impact of Sport

Sinds 1 januari 2023 is Koen Breedveld de nieuwe lector Impact of Sport bij De Haagse Hogeschool.

Go to dr. Koen Breedveld
Joke Korevaar

dr. Ir. Joke Korevaar

Lector Oncologische Zorg

Go to dr. Ir. Joke Korevaar

dr. Ir. Joke Korevaar

Lector Oncologische Zorg

Joke Korevaar is lector Oncologische zorg en focust zich op onderzoek rond nazorg voor patiënten die herstellen van kanker.

Go to dr. Ir. Joke Korevaar
Jorit Meesters

dr. Jorit Meesters

Lector Revalidatie en Technologie

Go to dr. Jorit Meesters

dr. Jorit Meesters

Lector Revalidatie en Technologie

Jorit Meesters (fysiotherapeut en bewegingswetenschapper) is lector Revalidatie en Technologie. In 2013 promoveerde hij op het onderwerp multidisciplinaire zorg.

Go to dr. Jorit Meesters
dr. Lampros Stergioulas

dr. Lampros Stergioulas

Lector Data Science

Go to dr. Lampros Stergioulas

dr. Lampros Stergioulas

Lector Data Science

Lampros Stergioulas is als lector Data Science verbonden aan De Haagse Hogeschool. Bij de Faculteit IT & Design geeft hij leiding aan de onderzoeksgroep Data Science. 

Go to dr. Lampros Stergioulas
dr. Luc de Witte

dr. Luc de Witte

Lector Technologie voor Gezondheidszorg

Go to dr. Luc de Witte

dr. Luc de Witte

Lector Technologie voor Gezondheidszorg

Luc de Witte is lector Technologie voor Gezondheidszorg bij De Haagse Hogeschool. Tot eind 2021 was hij voorzitter bij Health Services Research.

Go to dr. Luc de Witte
dr. Yvonne van Zaalen

dr. Yvonne van Zaalen

Lector Relationele Zorg

Go to dr. Yvonne van Zaalen

dr. Yvonne van Zaalen

Lector Relationele Zorg

Zij heeft uitgebreide ervaring met nationaal en internationaal onderzoek naar multidisciplinaire en interprofessionele samenwerkingen binnen de gezondheidszorg.

Go to dr. Yvonne van Zaalen
Astrid Doorduijn

dr. Astrid Doorduijn

Go to dr. Astrid Doorduijn

dr. Astrid Doorduijn

Astrid is senior onderzoeker op het gebied van preventie door voeding en bewegen.

Go to dr. Astrid Doorduijn
Arie-Willem de Leeuw

dr. Arie-Willem de Leeuw

Go to dr. Arie-Willem de Leeuw

dr. Arie-Willem de Leeuw

Arie-Willem de Leeuw is expert op het gebied van Sports Data Science. Nu werkt hij als senior onderzoeker bij het thema Technologie voor inclusief bewegen en sport.

Go to dr. Arie-Willem de Leeuw
Roos van der Vaart

dr. Roos van der Vaart

Senior onderzoeker

Go to dr. Roos van der Vaart

dr. Roos van der Vaart

Senior onderzoeker

Roos is senior onderzoeker op het thema Langer zelfstandig en gezond. In haar onderzoek spelen gedragsverandering, digitale zorg en gezondheidsvaardigheden een belangrijke rol.

Go to dr. Roos van der Vaart
Elise Peters

Elise Peters

Programmamanager

Go to Elise Peters

Elise Peters

Programmamanager

Elise is verantwoordelijk voor de voortgang en ondersteuning van het kenniscentrum.

Go to Elise Peters
Marita Vaes

Marita Vaes

Communicatieadviseur

Go to Marita Vaes

Marita Vaes

Communicatieadviseur

Marita houdt zich bezig met de interne en externe positionering van het kenniscentrum.

Go to Marita Vaes
Floor Serbrock

Floor Serbrock

Beleids- en programmamedewerker

Go to Floor Serbrock

Floor Serbrock

Beleids- en programmamedewerker

Floor draagt bij aan het ontwikkelen, optimaliseren en bewaken van ons kwaliteitsbeleid. Ze is betrokken bij het projectmanagement van o.a. visitaties, ten behoeve van de PDCA-cyclus.

Go to Floor Serbrock
Marieke Wissink

dr. Marieke Wissink

Onderzoeker

Go to dr. Marieke Wissink

dr. Marieke Wissink

Onderzoeker

Marieke Wissink doet onderzoek op het snijvlak van zorg en welzijn, met speciale aandacht voor de ggz en culturele diversiteit. Zij werkt ook bij stichting Perspektief.

Go to dr. Marieke Wissink
Jessica Audhoe

Jessica Audhoe

Managementassistent

Jessica Audhoe

Managementassistent

Jessica is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het Kenniscentrum, evenals voor Lectoraat Impact of Sport.

Publicaties

Artikel

Differences in motor competence, enjoyment and weight status of young children (4-6 years)

In dit artikel, gepubliceerd in het Journal of Physical Education and Sport, gaan we dieper in op de vragen rondom de motorische competenties van jonge kinderen (tussen de 4 en 6 jaar).

Rapport

Medical Delta Living Labs: tussen prototype en praktijk

In deze geactualiseerde uitgave ‘Medical Delta Living Labs: tussen prototype en praktijk’ krijgt u een goed beeld van de resultaten die de afgelopen jaren in de Medical Delta field- en living labs op dit...

Artikel

Agreement Between the KTK3+ Test and the Athletic Skills Track for Classifying the Fundamental Movement Skills Proficiency of 6- to 12-Year-Old Children

In dit artikel worden de testresultaten van de Athletic Skills Track, ook wel bekend als de MQ Scan, vergeleken met de KTK3+Test.

Lees meer

Artikel

The Participant Journey Map: Understanding the Design of Interactive Augmented Play Spaces

In het kader van dit topic kijkt de Haagse Hogeschool naar hoe Augmented Play Spaces (APS) de sociale interacties en fysieke activiteiten kan bevorderen in een (semi-)publieke omgeving.