Over het kenniscentrum

Hoe zorgen we ervoor dat kinderen in een rolstoel kunnen sporten? Wat hebben ouderen nodig om langer zelfstandig thuis te wonen? En hoe kunnen we mensen helpen sneller te herstellen na een medische ingreep?

Kenniscentrum Health Innovation doet onderzoek naar deze en andere complexe vraagstukken rondom de thema’s ‘Preventie door voeding en beweging’, ‘Inclusief bewegen en sport’ en ‘Langdurige zorg, wonen en welzijn’.

Sociaal én technologisch  

Het kenniscentrum draagt met ruim 80 medewerkers bij aan een vitaal en duurzaam leven voor iedereen, in de breedste zin van het woord. In de 9 betrokken lectoraten werken lectoren, (docent)-onderzoekers en studenten samen met professionals, bedrijven en eindgebruikers. Vanuit deze diverse invalshoeken (sociaal, ontwerp, techniek) is ons onderzoek met name gericht op de inzet van sociaal-technologische innovaties. Sociaal-technologisch omdat wij van mening zijn dat technologie nooit losstaat van het sociale aspect.

Om een verandering in gang te kunnen zetten, moet je oog houden voor de mens achter het vraagstuk. E-health of zorgtechnologie is tegenwoordig niet meer weg te denken en schept nieuwe mogelijkheden. Technologische mogelijkheden leiden echter niet automatisch tot een betere kwaliteit van leven. Sociale contacten en meedoen in de maatschappij zijn hierbij ook belangrijk. We nemen al deze invalshoeken mee bij onze benadering van complexe vraagstukken op het gebied van gezondheid en inclusie en maken zo optimaal gebruik van onze kennis en expertise. 

Praktijkgericht 

Ons onderzoek is altijd praktijkgericht. We werken samen met bewoners, studenten, lokale (sport)organisaties en bedrijven aan oplossingen van echte vragen en geven adviezen of bieden oplossingen die direct toepasbaar zijn. Door de implementatie van de opgedane kennis en expertise in het onderwijs leiden we de beroepsprofessionals van de toekomst op. Soms doen we dat in zogenaamde living labs. Dit zijn plekken bij bedrijven of in wijken waar we in een ongedwongen sfeer de creatieve energie van onderzoekers, studenten en stakeholders volledig tot haar recht te laten komen. We onderscheiden ons door goed te luisteren, onze bevindingen steeds te toetsen aan de praktijk en de gevonden oplossingen daadwerkelijk te implementeren. 

Projecten

Hulp op afstand door middel van AR (MedAssist Live)

MedAssist Live is een app waarbij met behulp van augmented reality (een digitaal beeld over de werkelijkheid) op afstand hulp geboden kan worden.
Lees meer

Thuis revalideren met een slimme rollator en app

Met een slimme rollator en app kunnen patiënten na een beroerte vanuit huis revalideren.
Lees meer

Hoe goed bewegen leerlingen van groep 8?

Hoe staat het ervoor met het bewegingsonderwijs aan het einde van het (speciaal) basisonderwijs in Nederland? Dat is de vraag waarop een antwoord werd gezocht in Peil.Bewegen & Sport 2023/2024.
Lees meer

Nieuws

13 september 2023

Lectoraat in de spotlight tijdens Opening Hogeschooljaar

Onderzoek

Onderzoeker Rienk van der Slikke en lector Monique Berger kregen een plek op het podium tijdens de prijzenuitreikeing…
Lees meer

30 juni 2023

Inzet sensoren verbetert rolstoelgebruik

Onderzoek

Snelheid, wendbaarheid, rotatie. Op het rolstoelsportevenement Eurocup Finals op 5 mei in Bemmel waren in een…
Lees meer

22 juni 2023

Al 10 jaar onderzoekend leren met impact rondom leefstijl jeugd

Onderzoek

Een terugblik op het 10-jarig jubileum symposium van het Lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving.
Lees meer

Resultaten

Visitatie Kenniscentrum Health Innovation

In november 2020 kreeg het kenniscentrum Health Innovation de uitslag van de visitatie van het kenniscentrum eerder dat jaar. Het kenniscentrum kreeg van de externe visitatiecommissie het label ‘voldoende’ en heeft er vertrouwen in dat het kenniscentrum tot impactvolle resultaten zal komen.

Het eindoordeel van de commissie is enerzijds een totaalafweging op basis van de beoordelingen van 5 standaarden en is tegelijkertijd ook inherent aan de levensfase waarin het kenniscentrum zich bevindt. De vele ontwikkelingen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden - van Centrum voor Lectoraten en Onderzoek (CLO) via onderzoeksplatform naar kenniscentrum – hebben veel van de medewerkers gevraagd. Het heeft ervoor gezorgd dat de beleidsomgeving steeds veranderde, maar dat daarbinnen het kenniscentrum en zijn voorgangers al hun onderzoek hebben opgebouwd. Nu de hogeschoolbrede kaders meer lijken uit te kristalliseren kan het kenniscentrum zich nog sterker richten op zijn eigen missie en ambities.

Potentieel

De commissie ziet een mooi potentieel; de koers van het kenniscentrum is inmiddels bepaald en de lectoren en onderzoekers zijn zeer enthousiast en gemotiveerd om met elkaar relevante onderzoeken uit te voeren. De commissie wenst het kenniscentrum en zijn medewerkers hierbij veel succes en heeft er vertrouwen in dat het tot impactvolle resultaten zal komen.

Leden evaluatiecommissie

De externe evaluatiecommissie (via Hobéon) bestond uit:

  • ir. Fred de Bruijn, voorzitter

  • prof. dr. Cees van der Schans, commissielid

  • drs. Geri Bonhof, commissielid

  • dr. Martijn Vastenburg, commissielid

  • Inge van der Hoorn MSc, secretaris

Rapportages en meer informatie

Het team

Sanne de Vries

dr. Sanne de Vries

Directeur Kenniscentrum Health Innovation

dr. Sanne de Vries

Directeur Kenniscentrum Health Innovation

De rol van de fysieke leefomgeving in het beweeggedrag, de lichamelijke opvoeding en nudging, alsmede het meten van lichamelijke activiteit bij de jeugd hebben haar bijzondere aandacht. 

Go to dr. Sanne de Vries
Monique Berger

dr. Monique Berger

Lector Technologie voor Inclusief Bewegen en Sport

dr. Monique Berger

Lector Technologie voor Inclusief Bewegen en Sport

Monique Berger studeerde af als Bewegingswetenschapper aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Vanaf 1993 heeft Monique verschillende functies vervuld binnen de opleiding Bewegingstechnologie.

Koen Breedveld

dr. Koen Breedveld

Lector Impact of Sport

dr. Koen Breedveld

Lector Impact of Sport

Sinds 1 januari 2023 is Koen Breedveld de nieuwe lector Impact of Sport bij De Haagse Hogeschool.

Go to dr. Koen Breedveld
Joke Korevaar

Dr. Ir. Joke Korevaar

Lector Oncologische Zorg

Dr. Ir. Joke Korevaar

Lector Oncologische Zorg

Joke Korevaar is lector Oncologische zorg en focust zich op onderzoek rond nazorg voor patiënten die herstellen van kanker.

Go to Dr. Ir. Joke Korevaar
Jorit Meesters

dr. Jorit Meesters

Lector Revalidatie en Technologie

dr. Jorit Meesters

Lector Revalidatie en Technologie

Jorit Meesters (fysiotherapeut en bewegingswetenschapper) is lector Revalidatie en Technologie. In 2013 promoveerde hij op het onderwerp multidisciplinaire zorg.

Go to dr. Jorit Meesters
dr. Lampros Stergioulas

dr. Lampros Stergioulas

Lector Data Science

dr. Lampros Stergioulas

Lector Data Science

Lampros Stergioulas is als lector Data Science verbonden aan De Haagse Hogeschool. Bij de Faculteit IT & Design geeft hij leiding aan de onderzoeksgroep Data Science. 

Go to dr. Lampros Stergioulas
dr. Luc de Witte

dr. Luc de Witte

Lector Technologie voor Gezondheidszorg

dr. Luc de Witte

Lector Technologie voor Gezondheidszorg

Luc de Witte is lector Technologie voor Gezondheidszorg bij De Haagse Hogeschool. Tot eind 2021 was hij voorzitter bij Health Services Research.

Go to dr. Luc de Witte
dr. Yvonne van Zaalen

dr. Yvonne van Zaalen

Lector Relationele Zorg

dr. Yvonne van Zaalen

Lector Relationele Zorg

Zij heeft uitgebreide ervaring met nationaal en internationaal onderzoek naar multidisciplinaire en interprofessionele samenwerkingen binnen de gezondheidszorg.

Go to dr. Yvonne van Zaalen
Astrid Doorduijn

dr. Astrid Doorduijn

dr. Astrid Doorduijn

Astrid is senior onderzoeker op het gebied van preventie door voeding en bewegen.

Go to dr. Astrid Doorduijn
Arie-Willem de Leeuw

dr. Arie-Willem de Leeuw

dr. Arie-Willem de Leeuw

Arie-Willem de Leeuw is expert op het gebied van Sports Data Science. Nu werkt hij als senior onderzoeker bij het thema Technologie voor inclusief bewegen en sport.

Go to dr. Arie-Willem de Leeuw
Roos van der Vaart

dr. Roos van der Vaart

Senior onderzoeker

dr. Roos van der Vaart

Senior onderzoeker

Roos is senior onderzoeker op het thema Langer zelfstandig en gezond. In haar onderzoek spelen gedragsverandering, digitale zorg en gezondheidsvaardigheden een belangrijke rol.

Go to dr. Roos van der Vaart
Elise Peters

Elise Peters

Programmacoördinator

Elise Peters

Programmacoördinator

Elise is verantwoordelijk voor de voortgang en ondersteuning van het kenniscentrum.

Go to Elise Peters
Portretfoto Marjolein de Vries

Marjolein de Vries

Marita Vaes

Marita Vaes

Communicatieadviseur

Marita Vaes

Communicatieadviseur

Marita houdt zich bezig met de interne en externe positionering van het kenniscentrum, zowel intern als extern

Go to Marita Vaes

Publicaties

Artikel

Differences in motor competence, enjoyment and weight status of young children (4-6 years)

In dit artikel, gepubliceerd in het Journal of Physical Education and Sport, gaan we dieper in op de vragen rondom de motorische competenties van jonge kinderen (tussen de 4 en 6 jaar).

Rapport

Medical Delta Living Labs: tussen prototype en praktijk

In deze geactualiseerde uitgave ‘Medical Delta Living Labs: tussen prototype en praktijk’ krijgt u een goed beeld van de resultaten die de afgelopen jaren in de Medical Delta field- en living labs op dit...

Artikel

Agreement Between the KTK3+ Test and the Athletic Skills Track for Classifying the Fundamental Movement Skills Proficiency of 6- to 12-Year-Old Children

In dit artikel worden de testresultaten van de Athletic Skills Track, ook wel bekend als de MQ Scan, vergeleken met de KTK3+Test.

Lees meer

Artikel

The Participant Journey Map: Understanding the Design of Interactive Augmented Play Spaces

In het kader van dit topic kijkt de Haagse Hogeschool naar hoe Augmented Play Spaces (APS) de sociale interacties en fysieke activiteiten kan bevorderen in een (semi-)publieke omgeving.

Artikel

Inclusief bewegingsonderwijs in het primair onderwijs

In het kader van dit topic kijkt de Haagse Hogeschool naar hoe het gesteld is met de
leerlingen die in het kader van de ‘Wet passend onderwijs’ in het reguliere onderwijs
blijven/geplaatst worden.

Artikel

The Participation of Older People in the Concept and Design Phases of Housing in The Netherlands: A Theoretical Overview

Het artikel geeft een overzicht van het belang van participatie van ouderen bij het ontwerp van collectieve woonvormen. Het geeft een theoretisch overzicht van modellen en methoden om daarmee vraag en aanbod...

Artikel

De Haagse Labs voor Health Innovation

Labs vormen een belangrijk onderdeel van het open-innovatie ecosysteem van De Haagse Hogeschool. In de uitgave 'De Haagse Labs voor Health Innovation' van het kenniscentrum staat beschreven welke...

Rapport

Commerciële en maatschappelijke waarde van sponsoring bij grote sportevenementen. Lessen uit Invictus Games The Hague 2020

Het sponsoren van een groot sportevenement heeft een positieve uitwerking op de commerciële en maatschappelijke impact van zowel de sponsor als het evenement.

Artikel

E-magazine gezondheidsverschillen

Een gezond leven in een gezonde leefomgeving is geen vanzelfsprekendheid. Opvallend daarbij is dat iemands gezondheid voor een groot deel samenhangt met zijn opleidingsniveau, inkomensniveau en/of...

Artikel

Systematische literatuuroverzicht lichttherapie in ouderenzorg

Het artikel met de titel ‘Dementia Enlightened?! A Systematic Literature Review of the Influence of Indoor Environmental Light on the Health of Older Persons with Dementia in Long-Term Care Facilities’...

Rapport

What role can men play in facilitating gender equity in Football Governance?

Mannen kunnen én moeten een veel belangrijkere rol gaan spelen bij het faciliteren van gendergelijkheid en de rol van de vrouw in het voetbal. Dat concludeert Donna de Haan, onderzoeker van het...

Infographic

Motoriek peiling 2021

In deze infographic worden de meest recente cijfers gepubliceerd over de motorische vaardigheid van basisschoolleerlingen zoals gemeten met de MQ Scan.

Download PDF

Artikel

The effects of neighbours on sport club membership

De sportvereniging is een plek waar mensen samenkomen en waar sociale cohesie kan worden vergroot, vooral wanneer leden verschillende achtergronden hebben. Dit onderzoek richt zich op de vraag of de buurt...

Artikel

Ten questiomns concerning age-friendly cities and communities and the built environment

Het artikel met de titel ‘Ten questions concerning age-friendly cities and communities and the built environment’ is eind april 2021 gepubliceerd in Building and Environment.

Intreerede

Changing the Playing Field

Lector Frank van Eekeren hield op donderdag 26 november 2020 zijn intreerede over hoe sport kan bijdragen aan een vitale en inclusieve samenleving. De intreerede vond plaats in de vorm van een levendige...

Artikel

Themanummer rebelse initiatieven in wonen, zorg en onderwijs

Of het nu gaat om wonen, gezondheidszorg of onderwijs: overal zijn kritische geluiden te horen over starre regelgeving en verouderde systemen die nieuwe initiatieven in de weg zouden staan.

Artikel

Special issue over seniorvriendelijke steden

In februari 2021 publiceerde het wetenschappelijke tijdschrift International Journal of Environmental Research and Public Health een special issue met de titel Age-Friendly Cities and Communities: State...