Op 1 december 2021 trad Luc de Witte aan als nieuwe lector Technologie voor Gezondheidszorg. Inmiddels is hij tientallen gesprekken binnen en buiten de hogeschool verder en zijn de eerste stappen gezet richting grootschalige regionale samenwerkingen. Tijdens zijn intreerede op 6 oktober gaat hij vooral in op de insteek van die samenwerking: “Als je het mij vraagt is zorgtechnologie er niet alleen om problemen op te lossen. Het is er ook om het leven mooier of prettiger te maken.”

“Den Haag was helemaal nieuw voor mij, maar er gebeurt hier zó veel”, begint Luc. “Al die universiteiten en hogescholen op steenworp afstand, welwillende gemeenten, startups en initiatieven op zorginnovatie: daar word ik heel enthousiast van. Ik wil de hogeschool graag meenemen in dat enthousiasme. Op het gebied van zorgtechnologie heeft bijdragen aan het werkveld nog niet veel prioriteit, maar er wordt wel verwachtingsvol naar ons gekeken. De kennispartner worden waar de buitenwereld op zit te wachten, dat is mijn doel met dit lectoraat.”
 

Goede start

Om dat doel te bereiken, heeft Luc al veel stappen gezet. “We nemen inmiddels deel aan de academische werkplaats Technologie voor Thuis”, vertelt hij. “Hierin proberen we met verschillende organisaties de verstrekking en financiering van hulpmiddelen thuis te verbeteren. Ook zijn er gesprekken gaande met zorgorganisaties, de gemeente Den Haag, bedrijven en andere relevante partijen over het vormen van een zorginnovatie-alliantie, en kijken we met ROC Mondriaan hoe we meer samen kunnen optrekken. En zijn allerlei startups waaraan we kunnen bijdragen en zorgorganisaties hebben veel vragen en ideeën op het gebied van innovatie. En, heel spannend: er loopt een subsidieaanvraag voor een gezamenlijk programma met 28 partners in de regio. Zorgorganisaties, kennisinstellingen en gemeenten sluiten daarbij aan en willen mee-investeren. Mijn droom is dat dit netwerk uitgroeit tot een Centre of Expertise. Dat we echt als regio de grotere vraagstukken op dit gebied aanpakken, met gedeeld commitment en gedeelde governance.”

Studenten stimuleren

Maar de samenwerking in netwerken wordt natuurlijk pas waardevol met concrete onderzoeksprojecten. Ook daarvoor zijn de eerste stappen gezet. “Zo is er een bedrijf dat een sensor heeft ontwikkeld om de loopsnelheid van ouderen te meten. Langzamer lopen is namelijk een indicatie dat de gezondheid achteruit gaat. Studenten van de opleiding technische natuurkunde hebben een mooie proefopstelling gemaakt om de techniek te testen: hoe betrouwbaar zijn de metingen? En vanaf welke mate van achteruitgang is het zinvol om in te grijpen? Op deze manier willen we studenten veel meer bij het werkveld betrekken. En we willen ze ook stimuleren zelf hun rol te pakken en ideeën door te ontwikkelen in een startup. Hoe meer ze in contact komen met ondernemers, hoe groter de kans dat ze zelf ook de sprong wagen.”

Rijker uitgangspunt

De nieuwe lector gezondheidszorgtechnologie ziet dus vooral veel mogelijkheden. “Dat hoort ook bij dit vak, denk ik. In de zorg vertellen we elkaar vaak hoe moeilijk het allemaal is. En dat we met technologie problemen moeten oplossen. Maar dat vind ik zó’n armoedig vertrekpunt! Ik kijk naar technologie als een manier die kansen biedt om het leven prettiger of gemakkelijker te maken. Laatst sprak ik iemand van een Koreaans bedrijf dat zich bezighoudt met virtual reality. Zij willen mensen met dementie een ervaring bieden alsof ze in een concertgebouw zitten. Niet om iets aan de dementie te doen of als onderdeel van zorg, maar omdat het zo fijn is om een concert bij te wonen. Die benadering, die insteek, daar geloof ik in. Niet alleen problemen als uitgangspunt, maar ook de mooie ervaringen in het dagelijks leven.”

Intreerede6 oktober

Luc de Witte presenteert zijn plannen voor het lectoraat uitgebreid tijdens zijn intreerede op 6 oktober. De rede vindt plaats tijdens een symposium over de rol van technologie als instrument voor een inclusieve samenleving en duurzame zorg. Geïnteresseerd? Kijk op deze pagina voor meer informatie en aanmelding >>