Symposium ‘Technologie als instrument voor een inclusieve samenleving en duurzame zorg’

symposium luc

In het kort

Datum:

6 oktober 2022

Tijd:

13:00 - 18:00

Locatie:

Aula De Haagse Hogeschool

Wereldwijd ervaart ongeveer een op de vier mensen belemmeringen in het dagelijks functioneren. Dit kunnen lichte, maar ook zeer ingrijpende en complexe beperkingen zijn, zoals na een beroerte, dwarslaesie of bij dementie. Ondanks de diversiteit aan belemmeringen en oorzaken is er een ding gemeenschappelijk: mensen met functionele belemmeringen komen allerlei barrières tegen in de samenleving die maken dat ze niet als anderen gewoon ‘mee kunnen doen’.

Het aantal mensen dat functionele belemmeringen ervaart groeit. Daarmee groeit ook de behoefte aan adequate zorg en ondersteuning Niet alleen in Nederland, maar ook in de rest van de wereld. Dat is niet acceptabel, zeker niet omdat deze tweedeling op basis van functionele belemmeringen deels samenvalt met sociaaleconomische en culturele scheidslijnen in de samenleving.   

Waarom dit symposium?

Technologie kan een grote rol spelen als instrument voor een inclusieve samenleving en bijdragen aan duurzame zorg die  toegankelijk is voor iedereen. Tijdens het symposium wordt de mogelijke rol van technologie vanuit verschillende perspectieven besproken.

Verwacht bijvoorbeeld: 

 • Dr. Wie Zhang van de World Health Organisation
  Zij bespreekt de behoefte aan ondersteunende technologie op basis van een wereldwijde studie onder 330.000 mensen in 29 landen.
 • Dr. Irene Kitsara van de IEEE (Advancing Technology for Humanity)

  Een vooruitblik op nieuwe technologie die in de komende jaren te verwachten is.

 • Dr. Hemanth Ramanna, cardioloog in het Haga Ziekenhuis en tevens bijzonder lector bij De Haagse Hogeschool

  Hij zal spreken over het belang van technologie voor de medische zorg.

 • 20220614_Luc de Witte HHS__QB003
 • Damiët Groen namens de gemeente Den Haag

  Het belang van technologie in de zorg en ondersteuning van de inwoners van de stad.

 • Uiteraard zal Luc de Witte (zie foto) in zijn intreerede ingaan op de rol van De Haagse en presenteert hij de plannen voor het lectoraat Technologie voor Gezondheidszorg.
 • Een inspirerende pauze waarin, onder het genot van een drankje, allerlei voorbeelden te zien zijn van technologische oplossingen die een bijdrage kunnen leveren aan de besproken problematiek.
 • Ook leuk voor muziekliefhebbers: op verschillende momenten zal de jonge band Solomon van zich laten horen.

Meer informatie & aanmelden

 • Ben je erbij op donderdag 6 oktober? Meld je hier aan via het aanmeldformulier. In september maken we het definitieve programma bekend.
 • Volg ons op LinkedIn voor de laatste informatie over het kenniscentrum Health Innovation en het symposium ‘Technologie als instrument voor een inclusieve samenleving en duurzame zorg’.