In 2023 is het besluit genomen dat lectoraat Urban Ageing een transitie maakt binnen De Haagse Hogeschool, namelijk van kenniscentrum Health Innovation naar kenniscentrum Governance of Urban Transitions. Per januari 2024 is dit zichtbaar voor externen (op de website en via andere communicatie) en intern wordt het bericht verspreid. 

Geschiedenis

Het lectoraat Urban Ageing bestaat sinds 1 maart 2018 bij de Faculteit SWE en bouwde voort op de fundamenten van een eerder lectoraat genaamd Psychogeriatrie. Het doel van het lectoraat is om een bijdrage te leveren aan de vraagstellingen die ontstaan uit het leven van ouderen in een verstedelijkte samenleving die tot 2040 verder vergrijst en waarbinnen ouderen zich in een samenleving met een terugtrekkende overheid staande moeten zien te houden. 

Het lectoraat viel in de periode 2018-2023 onder het kenniscentrum Health Innovation. In het oorspronkelijke lectoraatsplan van Urban Ageing uit 2016 werd al gesproken over een intensieve samenwerking met het platform dat nu als het kenniscentrum Governance of Urban Transitions (GUTs) bekend staat. 

In de jaren dat het lectoraat bestaat, zijn diverse projecten uitgevoerd in samenwerking met het GUTs en het lectoraat Grootstedelijke Ontwikkelingen waaronder een SIA RAAK MKB-project naar verantwoorde rebellie. Deze samenwerking heeft in 2022 geleid tot een verkenning naar een overstap.

Reden van transitie

Het lectoraat Urban Ageing richt zich sterk op stedelijke transities, in het bijzonder waar dit de kwaliteit van leven van ouderen betreft. Bijvoorbeeld op het gebied van seniorvriendelijke steden, het meten van de uitkomsten van gemeentelijke actieprogramma’s en het opstellen van evidence-informed beleidsstukken. Ze werkt aan het verder stimuleren van het evalueren en meten van seniorvriendelijkheid, als onderdeel van governance van stedelijke transities voor een groot aantal landen. 

Deze focus sluit naadloos aan bij de belangrijke grootstedelijke thema's van inclusie en governance binnen het kenniscentrum GUTs. Ook kan het lectoraat zich uitstekend vinden in het hogeschoolbrede kernthema: rechtvaardig samenleven, omdat de meeste projecten van het lectoraat zich richten op het verbeteren van de dagelijkse rechten en leefwereld van senioren. In dit verband zal het lectoraat komende jaren nauw samenwerken met het kenniscentrum Health Innovation en Governance of Urban Transitions.

Meer informatie

Heeft u nog vragen naar aanleiding van dit bericht? Dan kunt u terecht bij urbanageing@hhs.nl