Introductie

Hoe kunnen we een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het dagelijks leven van ouderen in de grote stad? Dat is de vraag waar het lectoraat Urban Ageing zich mee bezig houdt. 

In de verstedelijkte samenleving die tot 2040 verder vergrijst, en waarin van ouderen wordt verwacht dat zij volop meedoen in de maatschappij, wordt deze vraag steeds belangrijker. 

Over het lectoraat

Een oudere moet zichzelf telkens de vraag stellen: hoe leid ik mijn leven in een voor mij goede kwaliteit en op de manier die ikzelf wens? En wat als meedoen niet meer vanzelfsprekend of eenvoudig is? Een samenleving die steeds meer ouderen telt heeft hierin een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Hoe kunnen we de kennis uit de gerontologie, sociale wetenschappen, bestuurskunde, gezondheidswetenschappen en zorg, bouw- en vastgoedkunde, en technologie gebruiken om het ouder worden zo goed mogelijk te faciliteren?

In deze zoektocht draait het om het dagelijkse leven van ouderen in de seniorvriendelijke stad Den Haag (age-friendly city). In deze diverse en inclusieve stad moeten ouderen zich thuis kunnen voelen en meedoen tot op hoge leeftijd. We werken samen met partners aan het onderzoeken en vormgeven van deze doelen.

dr. ir. Joost van Hoof Eur Ing

Over de lector

dr. ir. Joost van Hoof Eur Ing

Joost van Hoof (1980) studeerde aan de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven en Environmental Engineering aan de ČVUT (Czech Technical University) in Praag. In 2010 promoveerde hij aan de Technische Universiteit Eindhoven in samenwerking met de Hogeschool Utrecht en de Academie Gezondheidszorg Utrecht op het gebied van langer thuis wonen voor mensen met dementie.

Van 2011 tot 2018 was hij werkzaam voor het Expertisecentrum Gezondheidszorg en Technologie van Fontys Hogescholen en projectleider van het Verpleeghuis van de Toekomst. In 2012-2013 was hij tevens werkzaam als projectleider bij het kennisinstituut ISSO in Rotterdam op het gebied van gezondheid en installaties.  

Naast diverse bestuurlijke en toezichthoudende functies op het snijvlak van ouderen, technologie en wonen, is Van Hoof ook actief bij verschillende universiteiten in het buitenland. Van Hoofs werk kenmerkt zich door het benadrukken van wat ouderen nog wel kunnen, in plaats van te focussen op wat niet meer gaat, ook als participatie moeizaam lijkt. 

j.vanhoof@hhs.nl

LinkedIn profiel 


Twitter account

Nevenfuncties

Het percentage ouderen in de grote steden neemt de komende jaren alleen maar toe. Het zou fijn zijn als zij prettig oud kunnen worden in de stad, en tevens op hun eigen wijze een bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van deze stad.

Team

dr. ir. Joost van Hoof Eur Ing

dr. ir. Joost van Hoof Eur Ing

Lector Urban Ageing

Go to dr. ir. Joost van Hoof Eur Ing

dr. ir. Joost van Hoof Eur Ing

Lector Urban Ageing

Van Hoofs werk kenmerkt zich door het benadrukken van wat ouderen nog wel kunnen, in plaats van te focussen op wat niet meer gaat, ook als participatie moeizaam lijkt. 

j.vanhoof@hhs.nl

Go to dr. ir. Joost van Hoof Eur Ing
Liesbeth de Wit

Liesbeth de Wit

Onderzoeker-projectleider

Go to Liesbeth de Wit

Liesbeth de Wit

Onderzoeker-projectleider

Bij het Lectoraat Urban Ageing is Liesbeth projectleider en onderzoeker in het Europese project City&Co.

Go to Liesbeth de Wit
Hoofddocent en onderzoeker

Jeroen Dikken

Hoofddocent en onderzoeker

Go to Jeroen Dikken

Jeroen Dikken

Hoofddocent en onderzoeker

Met zijn onderzoeken zoekt hij naar scholingsingrediënten die nodig zijn om succesvolle scholingen voor verpleegkundigen te ontwikkelen (efficiënt en doelmatig).

06 - 2444 9731
j.dikken@hhs.nl

Go to Jeroen Dikken
Gaby Buitendijk

Gaby Buitendijk

Docent-onderzoeker

Go to Gaby Buitendijk

Gaby Buitendijk

Docent-onderzoeker

Gaby Buitendijk is vanaf september als docent-onderzoeker verbonden aan het Lectoraat Urban Ageing en is docent bij de opleiding Huidtherapie aan De Haagse Hogeschool.

G.D.Buitendijk@hhs.nl

Go to Gaby Buitendijk
Mari Groenendaal

Mari Groenendaal

Externe onderzoeker WZH

Go to Mari Groenendaal

Mari Groenendaal

Externe onderzoeker WZH

She is a lecturer practitioner at WoonZorgcentra Haaglanden. She's originally a nursing specialist and in recent years has been active in care, nursing home and home care sectors.

mgroenendaal@wzh.nl

Go to Mari Groenendaal
Esther Kroon

Esther Kroon

Docent- onderzoeker

Esther Kroon

Docent- onderzoeker

Ze brengt haar kennis en ervaring mee vanuit de (neuro-)psychologie, de contactclown, discussies over de toegevoegde waarde van mensen als zorgtechnologie ingezet wordt.

070 - 4457344
e.kroon@hhs.nl

ZsuZsu Tavy

ZsuZsu Tavy

Docent-onderzoeker

Go to ZsuZsu Tavy

ZsuZsu Tavy

Docent-onderzoeker

In haar onderzoek “Naar verantwoorde rebellie” richt zij zich op hoe ouderen betrokken kunnen worden in de ontwikkeling van nieuwe woonvormen.

z.k.c.t.tavy@hhs.nl

Go to ZsuZsu Tavy
Wil IJzereef

Wil IJzereef

Hogeschooldocent , projectleider, onderzoeker

Wil IJzereef

Hogeschooldocent , projectleider, onderzoeker

Wil werkt nu als hogeschooldocent en teamregisseur bij de opleiding Social Work van de Haagse Hogeschool en voor het lectoraat Urban Ageing als projectleider en onderzoeker.

Gaby Weij

Gaby Weij

Project Coördinator

Gaby Weij

Project Coördinator

Voor de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden (Lectoraat Urban Ageing) en Academische Werkplaats Technologie voor Thuis (Lectoraat Technologie voor Gezondheidszorg).

06-39082174
g.weij@hhs.nl

Projecten

Age-Friendly Cities and Communities Questionnaire (AFCCQ)

Om van ouderen zelf te vernemen hoe zij de seniorvriendelijkheid van hun stad ervaren, is in 2020 de AFCCQ ontwikkeld.
Lees meer

Kennisplatform Seniorvriendelijk Den Haag

Het Kennisplatform Seniorvriendelijk Den Haag houdt zich bezig met diverse kennisprojecten in Den Haag, waaronder het meten van de seniorvriendelijkheid van de stad, gemeenschapsvorming en coproductie, en het bevorderen van een inclusieve en toegankelijke samenleving.
Lees meer

Project City & Co

De wereldwijde vergrijzing van de stedelijke bevolking vraagt om meer leeftijdsvriendelijke steden: afgestemd op de wensen en behoeften van senioren en die hen volop kans bieden om mee te doen met de maatschappij.
Lees meer

Nieuws

31 januari 2024

Lectoraat Urban Ageing verplaatst naar kenniscentrum GUTs

Onderzoek

Per januari 2024 is het lectoraat Urban Ageing een onderdeel van kenniscentrum GUTs.
Lees meer

6 juli 2023

Nieuwe subsidie voor Werkplaats Sociaal Domein

Onderzoek

Het lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap heeft een nieuwe subsidie van het ministerie van Volksgezondheid,…
Lees meer

8 februari 2023

Samen werken aan een betere positie voor sekswerkers

Onderzoek

Sekswerkers zijn ondernemers. Ze beoefenen een legaal beroep, betalen belasting en staan ingeschreven bij de Kamer van…
Lees meer

Agenda

15 mei, 12:30 - 17:30

Symposium Leeftijdsvriendelijke stad en samenleving

Graag nodigen wij je uit voor ons symposium, voor iedereen die meer wil weten over de leeftijdsvriendelijke stad en samenleving.
Lees meer

Publicaties

Artikel

Thermisch comfort en ouderen

In het Poolse Polityka magazine is een artikel opgenomen met vernoeming van Joost van Hoof en zijn werk op het gebied van thermisch comfort en ouderen. Lees op pagina 21 t/m 23 het Poolse artikel.

Download PDF

Artikel

Themanummer rebelse initiatieven in wonen, zorg en onderwijs

Of het nu gaat om wonen, gezondheidszorg of onderwijs: overal zijn kritische geluiden te horen over starre regelgeving en verouderde systemen die nieuwe initiatieven in de weg zouden staan.

Artikel

Systematische literatuuroverzicht lichttherapie in ouderenzorg

Het artikel ‘Dementia Enlightened?! A Systematic Literature Review of the Influence of Indoor Environmental Light on the Health of Older Persons with Dementia in Long-Term Care Facilities’

Artikel

The Participation of Older People in the Concept and Design Phases of Housing in The Netherlands: A Theoretical Overview

Het artikel geeft een overzicht van het belang van participatie van ouderen bij het ontwerp van collectieve woonvormen.

Artikel

Ten questions concerning age-friendly cities and communities and the built environment

Het artikel met de titel ‘Ten questions concerning age-friendly cities and communities and the built environment’ is eind april 2021 gepubliceerd in Building and Environment.

Artikel

Special issue over seniorvriendelijke steden

In februari 2021 publiceerde het wetenschappelijke tijdschrift International Journal of Environmental Research and Public Health een special issue.

Publicatie

Full text publicaties van het lectoraat in de HBO Kennisbank

Lees meer