Introductie

Hoe kunnen we een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het dagelijks leven van ouderen in de grote stad? Dat is de vraag waar het lectoraat Urban Ageing zich mee bezig houdt. 

In de verstedelijkte samenleving die tot 2040 verder vergrijst, en waarin van ouderen wordt verwacht dat zij volop meedoen in de maatschappij, wordt deze vraag steeds belangrijker. 

Over het lectoraat

Een oudere moet zichzelf telkens de vraag stellen: hoe leid ik mijn leven in een voor mij goede kwaliteit en op de manier die ikzelf wens? En wat als meedoen niet meer vanzelfsprekend of eenvoudig is? Een samenleving die steeds meer ouderen telt heeft hierin een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Hoe kunnen we de kennis uit de gerontologie, sociale wetenschappen, bestuurskunde, gezondheidswetenschappen en zorg, bouw- en vastgoedkunde, en technologie gebruiken om het ouder worden zo goed mogelijk te faciliteren?

In deze zoektocht draait het om het dagelijkse leven van ouderen in de seniorvriendelijke stad Den Haag (age-friendly city). In deze diverse en inclusieve stad moeten ouderen zich thuis kunnen voelen en meedoen tot op hoge leeftijd. We werken samen met partners aan het onderzoeken en vormgeven van deze doelen.

Foto team
dr. ir. Joost van Hoof Eur Ing

Over de lector

dr. ir. Joost van Hoof Eur Ing

Joost van Hoof (1980) studeerde aan de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven en Environmental Engineering aan de ČVUT (Czech Technical University) in Praag. In 2010 promoveerde hij aan de Technische Universiteit Eindhoven in samenwerking met de Hogeschool Utrecht en de Academie Gezondheidszorg Utrecht op het gebied van langer thuis wonen voor mensen met dementie.

Van 2011 tot 2018 was hij werkzaam voor het Expertisecentrum Gezondheidszorg en Technologie van Fontys Hogescholen en projectleider van het Verpleeghuis van de Toekomst. In 2012-2013 was hij tevens werkzaam als projectleider bij het kennisinstituut ISSO in Rotterdam op het gebied van gezondheid en installaties.  

Naast diverse bestuurlijke en toezichthoudende functies op het snijvlak van ouderen, technologie en wonen, is Van Hoof ook actief bij verschillende universiteiten in het buitenland. Van Hoofs werk kenmerkt zich door het benadrukken van wat ouderen nog wel kunnen, in plaats van te focussen op wat niet meer gaat, ook als participatie moeizaam lijkt. 

j.vanhoof@hhs.nl

LinkedIn profielTwitter account

Nevenfuncties

Het percentage ouderen in de grote steden neemt de komende jaren alleen maar toe. Het zou fijn zijn als zij prettig oud kunnen worden in de stad, en tevens op hun eigen wijze een bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van deze stad.

Team

dr. ir. Joost van Hoof Eur Ing

dr. ir. Joost van Hoof Eur Ing

Lector Urban Ageing

dr. ir. Joost van Hoof Eur Ing
Lector Urban Ageing

Van Hoofs werk kenmerkt zich door het benadrukken van wat ouderen nog wel kunnen, in plaats van te focussen op wat niet meer gaat, ook als participatie moeizaam lijkt. 

j.vanhoof@hhs.nl

Mara van der Schaaf

Mara van der Schaaf

Projectcoördinator Werkplaats Sociaal Domein

Mara van der Schaaf
Projectcoördinator Werkplaats Sociaal Domein

Als projectcoördinator van de Werkplaats Sociaal Domein komt haar jarenlange ervaring van pas in het werken in de stad: altijd voor en met bewoners! 

06-48072144
m.n.a.vanderschaaf@hhs.nl

Liesbeth de Wit

Liesbeth de Wit

Onderzoeker-projectleider

Liesbeth de Wit
Onderzoeker-projectleider

Bij het Lectoraat Urban Ageing is Liesbeth projectleider en onderzoeker in het Europese project City&Co.

Hoofddocent en onderzoeker

Jeroen Dikken

Hoofddocent en onderzoeker

Jeroen Dikken
Hoofddocent en onderzoeker

Met zijn onderzoeken zoekt hij naar scholingsingrediënten die nodig zijn om succesvolle scholingen voor verpleegkundigen te ontwikkelen (efficiënt en doelmatig).

06 - 2444 9731
j.dikken@hhs.nl

Gaby Buitendijk

Gaby Buitendijk

Docent-onderzoeker

Gaby Buitendijk
Docent-onderzoeker

Gaby Buitendijk is vanaf september als docent-onderzoeker verbonden aan het Lectoraat Urban Ageing en is docent bij de opleiding Huidtherapie aan De Haagse Hogeschool.

G.D.Buitendijk@hhs.nl

Mari Groenendaal

Mari Groenendaal

Externe onderzoeker WZH

Mari Groenendaal
Externe onderzoeker WZH

She is a lecturer practitioner at WoonZorgcentra Haaglanden. She's originally a nursing specialist and in recent years has been active in care, nursing home and home care sectors.

mgroenendaal@wzh.nl

Karin Krens

Karin Krens

Karin Krens

Zij wil wezenlijk bijdragen aan het ontwikkelen van een intergenerationele aanpak van verschillende aspecten van senioren met name voor wat betreft huisvesting. 

c.j.m.jakobs@hhs.nl

 

Esther Kroon

Esther Kroon

Docent- onderzoeker

Esther Kroon
Docent- onderzoeker

Ze brengt haar kennis en ervaring mee vanuit de (neuro-)psychologie, de contactclown, discussies over de toegevoegde waarde van mensen als zorgtechnologie ingezet wordt.

070 - 4457344
e.kroon@hhs.nl

ZsuZsu Tavy

ZsuZsu Tavy

Docent-onderzoeker

ZsuZsu Tavy
Docent-onderzoeker

In haar onderzoek “Naar verantwoorde rebellie” richt zij zich op hoe ouderen betrokken kunnen worden in de ontwikkeling van nieuwe woonvormen.

z.k.c.t.tavy@hhs.nl

Projecten

Langer zelfstandig wonen door hulpmiddelen (AW Technologie voor Thuis)

Hulpmiddelen zijn van groot belang om de zelfredzaamheid, kwaliteit van leven en de deelname aan de maatschappij van de gebruikers te ondersteunen en verbeteren.
Lees meer

Project City & Co

De wereldwijde vergrijzing van de stedelijke bevolking vraagt om meer leeftijdsvriendelijke steden: afgestemd op de wensen en behoeften van senioren en die hen volop kans bieden om mee te doen met de maatschappij.
Lees meer

Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden

Hoe ga je als professional om met de uitdagingen van je vak? Welke inzichten uit de wetenschap kunnen je verder helpen? En hoe deel je kennis en ervaringen? In Werkplaatsen Sociaal Domein werken onderzoekers en professionals samen aan concrete vraagstukken uit de praktijk.
Lees meer

Publicaties

Artikel

Thermisch comfort en ouderen

In het Poolse Polityka magazine is een artikel opgenomen met vernoeming van Joost van Hoof en zijn werk op het gebied van thermisch comfort en ouderen. Lees op pagina 21 t/m 23 het Poolse artikel.
Download PDF

Artikel

Themanummer rebelse initiatieven in wonen, zorg en onderwijs

Of het nu gaat om wonen, gezondheidszorg of onderwijs: overal zijn kritische geluiden te horen over starre regelgeving en verouderde systemen die nieuwe initiatieven in de weg zouden staan.

Artikel

Systematische literatuuroverzicht lichttherapie in ouderenzorg

Het artikel ‘Dementia Enlightened?! A Systematic Literature Review of the Influence of Indoor Environmental Light on the Health of Older Persons with Dementia in Long-Term Care Facilities’

Artikel

The Participation of Older People in the Concept and Design Phases of Housing in The Netherlands: A Theoretical Overview

Het artikel geeft een overzicht van het belang van participatie van ouderen bij het ontwerp van collectieve woonvormen.

Artikel

Ten questions concerning age-friendly cities and communities and the built environment

Het artikel met de titel ‘Ten questions concerning age-friendly cities and communities and the built environment’ is eind april 2021 gepubliceerd in Building and Environment.

Artikel

Special issue over seniorvriendelijke steden

In februari 2021 publiceerde het wetenschappelijke tijdschrift International Journal of Environmental Research and Public Health een special issue.

Publicatie

Full text publicaties van het lectoraat in de HBO Kennisbank

Lees meer

Nieuws

Mensen bij het tekenen van een intentieverklaring
21 juli 2022

Verlenging & uitbreiding van Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden

Algemeen, Opleidingen, Onderzoek

De Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden gaat in januari door met een nieuwe vierjarige projectperiode.
Lees meer
Vrouw met waaier
17 juni 2022

Effect hittegolven op kwetsbare bevolkingsgroepen

Algemeen, Onderzoek

Hittegolven komen steeds vaker voor door klimaatverandering. Wat betekent dat voor de kwetsbare inwoners van Den Haag?
Lees meer
people
22 april 2022

Rebellie in ouderenparticipatie

Algemeen, Onderzoek

Op 21 april 2022 nam Leonard Geluk, directeur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) het pamflet ‘Rebellie…
Lees meer