Een investeringsfonds, gerund door studenten aan De Haagse. Met het door het lectoraat New Finance opgezette The Hague Student Investment Fund (HSIF) wordt geld geïnvesteerd in aan de Haagse Hogeschool en de Haagse regio verbonden start- en scaleups. En de student doet praktijkervaring op. “Met echt geld kijk je kritischer en handel je anders.”

“Praktijkervaring doe je natuurlijk het beste op wanneer je met echt geld kunt experimenteren. Ik zie het als een reis die de studenten gaan maken. De leeruitkomst is het leren zelf”, aldus Jan Hendrik van der Kooij, docent aan de opleiding Accountancy en onderzoeker bij het lectoraat New Finance.

Knooppunt

Het fonds moet een knooppunt worden in een netwerk van ondernemers, studenten, de Haagse regio, alumni, financiers en docenten. Hiermee komt een verbinding tot stand tussen jong talent en ervaren ondernemers. Studenten van verschillende opleidingen werken samen. Het slaan van een brug naar andere opleidingen is uitdrukkelijk een doelstelling. De Haagse Hogeschool heeft een startbedrag ter beschikking gesteld.  

Eigen onderneming

Deelnemende studenten zetten met het fonds hun eigen onderneming op. Dat doen zij in een onderwijssetting, maar wel met experimenteerruimte. Jan Hendrik: “Ze moeten het allemaal zelf managen: de werving van investeringsprojecten, de marketing opzetten, de funding regelen en governance en verantwoording organiseren.”

Beleggingsbeleid

De student leert met het initiatief volgens Jan Hendrik te beoordelen of de bedrijfsstrategie goed is en de financiering realistisch. “Daarmee leert de student veel over risicomanagement: hoe risicovol zijn de activiteiten van een bedrijf? Ook leren zij over de relatie tussen risico en rendement en buigen ze zich over het beleggingsbeleid. Daarmee moeten ze nadenken over maatschappelijke vraagstukken, welk bedrijf binnen hun maatschappelijke visie past. Duurzaamheid speelt daarin een rol.”

Gecontroleerd zwemmen

Het idee inpassen binnen het onderwijs was “nog een hele zoektocht, want het past niet in traditionele leeruitkomsten. Ik laat de student gecontroleerd zwemmen. Onder onze begeleiding experimenteert de student zelf”, vertelt Jan Hendrik. Het initiatief wordt nu als een vrije keuzemodule aangeboden. “En we denken er zelfs over na om de module uit te laten groeien tot een minor.”

Onwijs gemotiveerd

Een aantal studenten Accountancy en Finance & Control is begin dit jaar begonnen met het optuigen van het fonds. Derdejaarsstudent Roy Wouters is als voorzitter verantwoordelijk voor het opstellen van de agenda van de bestuursvergaderingen. “Er moet nog het een en ander gebeuren: een bedrijfsplan schrijven, een website bouwen en een financieringsplan opstellen. Als voorzitter hoor en zie ik alles. Ik ben onwijs gemotiveerd.”

Dealflow

Vierdejaarsstudent Jordi Zoun richt zich voornamelijk op netwerking en het werven van nieuwe deelnemers. “De organisatie is erg jong. We willen naar een duidelijke bedrijfsstructuur. Ook bemoei ik mij met dealflow.” Met een marktonderzoek en een pitchevenement worden startups, scaleups en potentiële investeerders in kaart gebracht.

Naast het startkapitaal van De Haagse zoeken de studenten nog een structurele investering. “Wij zijn een interessante tussenpartij voor investeerders, omdat we met ons fonds veel jonge bedrijven van studenten willen aantrekken.”

Circular Challenge

De studenten van HSIF hebben in januari tijdens de Circular Challenge een enquête gehouden met de vraag hoe het gesteld is met de ondernemerszin onder eerstejaarsstudenten aan De Haagse. Jan Hendrik: “Het is opmerkelijk hoe hoog de belangstelling voor ondernemen is. Maar liefst 52 procent wil absoluut een eigen bedrijf beginnen.” 

Oproep studenten

Momenteel nemen 5 studenten deel aan het fonds. Jordi: ”Afgelopen week hebben we vier nieuwe deelnemers aangenomen, maar we zijn nog opzoek naar meer kandidaten. We staan open voor iedereen die zich bij ons wil aansluiten, vooral studenten met een technische achtergrond de inzichten meebrengen in technische startups.”

Ben je geïnteresseerd en wil je meer informatie ontvangen? Stuur dan een e-mail naar: thehaguestudentinvestmentfund@gmail.com.