Introductie

New Finance richt zich op drie onderwerpen. De eerste is de digitalisering van de financiële sector in brede zin en meer specifiek digitalisering van geld. Nieuwe vormen van digitaal geld kunnen bijdragen aan een rechtvaardiger en stabieler stelsel. 

De ontwerpkeuzes die nu worden gemaakt zijn cruciaal voor de toekomst. Ten tweede onderzoekt New Finance de relatie tussen financiële, sociale en ecologische waarden binnen het veld van integrated reporting . Dit is een vorm van geïntegreerde verslaglegging, waarin sturen op meervoudige waardecreatie centraal staat. Ten derde voert New Finance verschillende projecten om het bedrijfseconomisch onderwijs te verbeteren onder de noemer Reshaping Business Education (RBE). Voorbeelden zijn het opzetten van een door studenten gerund investeringsfonds, het ontwikkelen van een leergang RBE, promotieonderzoek naar het verankeren van duurzaamheid in het curriculum van Finance & Control en het ontwikkelen van lesmateriaal kritisch denken op basis van documentaires over geld en financiën.

Plannen voor 2023

In 2023 zullen alle producten van Het Waterwerk van Ons Geld worden gepresenteerd en internationaal worden gelanceerd. Dit betreft tekeningen van het huidige stelsel en drie toekomstscenario’s, videoanimaties, audiotours en artikelen. Ook zal het lectoraat politici onderzoeken welke ontwerp voor de digitale euro gekozen moet worden om de rechtvaardigheid en stabiliteit van het monetair en financieel systeem te verbeteren. Tot slot zullen verschillende lesmaterialen worden opgeleverd.

 

Martijn van der Linden

Over de lector

Martijn van der Linden studeerde bedrijfseconomie aan de Universiteit van Tilburg (2004) en startte zijn carrière als managementtrainee bij ING. Na zes jaar in de financiële sector te hebben gewerkt, besloot hij zich te richten op economische transities. Hij was van september 2011 tot januari 2014 voorzitter bij het Platform Duurzame en Solidaire Economie. Van 2014 tot 2017 werkte hij als onderzoeker op het EU-project Creating Economic Space for Social Innovation. Hij is in oktober 2018 gestart als lector New Finance. In 2022 rondde hij zijn proefschrift af aan de TU Delft, gericht op het design van het monetair-financieel systeem in het digitale tijdperk. Zijn onderzoek richt zich op nieuwe vormen van digitaal geld (CBDC’s, stablecoins en crypto’s), het liberaliseren van banken, mechanismen in het geldstelsel die bijdragen aan ongelijkheid en financiële instabiliteit, monetair beleid en hervormingsvoorstellen.

m.j.vanderlinden@hhs.nl

LinkedIn profiel

Loopbaan

Van der Linden studeerde bedrijfseconomie (Strategisch management) aan de Universiteit van Tilburg (2004) en startte zijn carrière als managementtrainee bij ING. Na zes jaar in de financiële sector te hebben gewerkt, besloot hij zich te richten op economische transities. Hij was van september 2011 tot januari 2014 voorzitter bij het Platform Duurzame en Solidaire Economie en ontwikkelde hij in 2012 een visie op Arnhem in 2050 (Energetic City). Van 2014 tot 2017 werkte Van der Linden als onderzoeker bij het EU-project Creating Economic Space for Social Innovation. Momenteel bekleedt Van der Linden drie nevenfuncties: voorzitter van Stichting Ons Geld, penningmeester van Casco Art Institute: Working for the Commons ) en voorzitter van Our New Economy. Daarnaast schrijft hij geregeld artikelen voor onder andere het journalistieke platform Follow the Money en is adviseur van verschillende startups.

Team

Vikaash Koeldiep

Vikaash Koeldiep

Vikaash Koeldiep

Vikaash Koeldiep is docent en teamleider van de opleiding Accountancy. Vikaash werkt mee aan het promotieonderzoek van Theo de Joode.

Theo de Joode

Theo de Joode

Theo de Joode

Theo is sinds november 2013 docent bij de opleiding Finance & Control. Zijn onderzoek gaat over hoe duurzaamheid integraal onderdeel kan worden van de curricula in het hoger economisch beroepsonderwij

Oscar van Voskuilen

Oscar van Voskuilen

Oscar van Voskuilen

Onder de noemer van Reshaping Business Education (RBE) gaat Oscar onderzoek doen naar het begrip duurzaamheid en tracht hij ‘het verhaal’ van de betekeniseconomie meer op de kaart te zetten.

Go to Oscar van Voskuilen
Cristiano Giordano

Cristiano Giordano

Cristiano Giordano

Cristiano is lector van Financiën, Statistiek en Onderzoek bij de opleiding IFMC. Hij kijkt kritisch naar huidige financiële- en geldsystemen, met als doel dezen meer rechtvaardig en duurzaam te maken.

Go to Cristiano Giordano
Jeroen Haans

Jeroen Haans

Jeroen Haans

Jeroen doet momenteel onderzoek naar de Sand Dollar. Hij onderzoekt verschillende componenten zoals de adaptatiegraad en de motivatie om de Sand Dollar wel of juist niet te gebruiken.

Go to Jeroen Haans
Jan Hendrik van der Kooij

Jan Hendrik van der Kooij

Jan Hendrik van der Kooij

Jan Hendrik houdt zich als docent-onderzoeker bezig met het ontwikkelen van een nieuw financierings- onderwijsconcept: opzetten van een door studenten geleid Investment Fund.

j.h.vanderkooij@hhs.nl

Go to Jan Hendrik van der Kooij
Nanna Freeman

Nanna Freeman

Nanna Freeman

Als hogeschooldocent International Business en onderzoeker bij New Finance ontwikkelt Nanna kritisch denken onderwijs(methodes) over ons financiële systeem.

n.l.freeman@hhs.nl

Go to Nanna Freeman
Suthinee Oussoren-Supanantaroek

Suthinee Oussoren-Supanantaroek

Suthinee Oussoren-Supanantaroek

Suthinee heeft Behavioural Economics ontwikkeld voor de opleiding International Business. Haar onderzoek richt zich op impact evaluatie en reshaping business study.

Go to Suthinee Oussoren-Supanantaroek
Sebastiaan Morssinkhof

Sebastiaan Morssinkhof

Sebastiaan Morssinkhof

Sebastiaan is docent bij Technische Bedrijfskunde en werkt als onderzoeker op het gebied van Circulaire Economie (CE) & Management Accounting aan het ACES project.

Go to Sebastiaan Morssinkhof
Begoña Gilabert

Begoña Gilabert

Begoña Gilabert

Begoña onderzoekt als lector van International Financial Management & Control Hoe management accounting gebruikt kan worden om de circulaire economie te versterken.

Projecten

De Ontrafeling van ons Geldstelsel

Sinds tweeënhalf jaar werkt Martijn van der Linden samen met cartograaf Carlijn Kingma en onderzoeksjournalist Thomas Bollen aan het visualiseren van het geldstelsel om de werking, de grootste problemen en alternatieve inrichtingen toegankelijk(er) te maken voor een breed publiek.
Lees meer

The Hague Student Investment Fund

Met het project The Hague Student Investment Fund (HSIF) beoogt het lectoraat een investeringsfonds voor en met studenten op te zetten en in te richten.
Lees meer

Integrated Reporting

Het project Integrated Reporting van het lectoraat New Finance binnen het kenniscentrum Digital Operations & Finance betreft het promotieonderzoek van Egbert Willekes.
Lees meer

Publicaties

Artikel

The Role of the Accounting and Control Professional in Monitoring and Controlling Sustainable Value

This study explains the role of the accounting and control professional in monitoring and controlling sustainable value.
Download PDF

Proefschrift

"Design guidelines for the monetary and financial system in the digital age"

Martijn verdedigde op 29 september 2022 zijn proefschrift “Design guidelines for the monetary and financial system in the digital age”.

Rapport

General Feasibility Report: Implications for setting up Savings Groups in Europe

This feasibility report aims to create a solid background for Savings Groups programming in Italy, Spain, Germany, Poland and the Netherlands where partner organisations of the LETS SAVEE project are based.

Artikel

De fintechrevolutie - waarom de voorspellingen (nog niet) zijn uitgekomen

Banken mogen dan niet zijn weggeconcurreerd door fintechs, de financiële dienstverlening is wel degelijk fundamenteel veranderd door de toepassing van digitale technologieën.

Proefschrift

Balancing the social and financial sides of the coin

Om goed te kunnen participeren in de samenleving zijn twee dingen belangrijk: financieel gezond zijn én beschikken over een stevig sociaal netwerk. Het zijn als het ware twee kanten van dezelfde munt.

Agenda

30 mei

The Hague Student Investment Fund Workshop: Ontdek jouw ondernemersgeest

Heb je er ooit aan gedacht om ondernemer te worden? Kom op 30 mei naar het Haags Studenten Investeringsfonds voor een inspirerende avond om je ondernemersgeest te ontwikkelen, in samenwerking met Starters Stations.
Lees meer

Nieuws

15 juli 2022

Erasmus+ subsidie voor onderzoek naar ‘Integrated reporting’

Onderzoek

Docent-onderzoeker Egbert Willekes, lectoraat New Finance, werkte al aan zijn promotieonderzoek over ‘Integrated…
Lees meer
8 juli 2022

Promotiebeurs voor onderzoek naar duurzaamheid in curriculum

Onderzoek

Docent-onderzoeker Theo de Joode krijgt voor zijn onderzoek ‘Bouwen aan een integraal duurzaamheidscurriculum voor het…
Lees meer
30 april 2021

Met echt geld experimenteren

Onderzoek, Opleidingen

Een investeringsfonds, gerund door studenten aan De Haagse. Met het door het lectoraat New Finance opgezette The Hague…
Lees meer