Introductie

New Finance richt zich op drie onderwerpen. De eerste is de digitalisering van de financiële sector in brede zin en meer specifiek digitalisering van geld. Nieuwe vormen van digitaal geld kunnen bijdragen aan een rechtvaardiger en stabieler stelsel. 

De ontwerpkeuzes die nu worden gemaakt zijn cruciaal voor de toekomst. Ten tweede onderzoekt New Finance de relatie tussen financiële, sociale en ecologische waarden binnen het veld van integrated reporting . Dit is een vorm van geïntegreerde verslaglegging, waarin sturen op meervoudige waardecreatie centraal staat. Ten derde voert New Finance verschillende projecten om het bedrijfseconomisch onderwijs te verbeteren onder de noemer Reshaping Business Education (RBE). Voorbeelden zijn het opzetten van een door studenten gerund investeringsfonds, het ontwikkelen van een leergang RBE, promotieonderzoek naar het verankeren van duurzaamheid in het curriculum van Finance & Control en het ontwikkelen van lesmateriaal kritisch denken op basis van documentaires over geld en financiën.

Martijn van der Linden

Over de lector

Martijn van der Linden studeerde bedrijfseconomie aan de Universiteit van Tilburg (2004) en startte zijn carrière als managementtrainee bij ING. Na zes jaar in de financiële sector te hebben gewerkt, besloot hij zich te richten op economische transities. Hij was van september 2011 tot januari 2014 voorzitter bij het Platform Duurzame en Solidaire Economie. Van 2014 tot 2017 werkte hij als onderzoeker op het EU-project Creating Economic Space for Social Innovation. Hij is in oktober 2018 gestart als lector New Finance. In 2022 rondde hij zijn proefschrift af aan de TU Delft, gericht op het design van het monetair-financieel systeem in het digitale tijdperk. Zijn onderzoek richt zich op nieuwe vormen van digitaal geld (CBDC’s, stablecoins en crypto’s), het liberaliseren van banken, mechanismen in het geldstelsel die bijdragen aan ongelijkheid en financiële instabiliteit, monetair beleid en hervormingsvoorstellen.

Nevenfuncties

  • Voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Our New Economy
  • Penningmeester en interim voorzitter van de Raad van Toezicht van Casco Art Institute: Working for the Commons
  • Bestuurslid van Stichting The Hague Student Investment Fund


m.j.vanderlinden@hhs.nl

LinkedIn profiel

Team

Theo de Joode

Theo de Joode

Theo de Joode

Theo is sinds november 2013 docent bij de opleiding Finance & Control. Zijn onderzoek gaat over hoe duurzaamheid integraal onderdeel kan worden van de curricula in het hoger economisch beroepsonderwij

Cristiano Giordano

Cristiano Giordano

Go to Cristiano Giordano

Cristiano Giordano

Cristiano is lector van Financiën, Statistiek en Onderzoek bij de opleiding IFMC. Hij kijkt kritisch naar huidige financiële- en geldsystemen, met als doel dezen meer rechtvaardig en duurzaam te maken.

Go to Cristiano Giordano
Jan Hendrik van der Kooij

Jan Hendrik van der Kooij

Go to Jan Hendrik van der Kooij

Jan Hendrik van der Kooij

Jan Hendrik houdt zich als docent-onderzoeker bezig met het ontwikkelen van een nieuw financierings- onderwijsconcept: opzetten van een door studenten geleid Investment Fund.

j.h.vanderkooij@hhs.nl

Go to Jan Hendrik van der Kooij
Nanna Freeman

Nanna Freeman

Go to Nanna Freeman

Nanna Freeman

Als hogeschooldocent International Business en onderzoeker bij New Finance ontwikkelt Nanna kritisch denken onderwijs(methodes) over ons financiële systeem.

n.l.freeman@hhs.nl

Go to Nanna Freeman
Suthinee Oussoren-Supanantaroek

Suthinee Oussoren-Supanantaroek

Go to Suthinee Oussoren-Supanantaroek

Suthinee Oussoren-Supanantaroek

Suthinee heeft Behavioural Economics ontwikkeld voor de opleiding International Business. Haar onderzoek richt zich op impact evaluatie en reshaping business study.

Go to Suthinee Oussoren-Supanantaroek
Sebastiaan Morssinkhof

Sebastiaan Morssinkhof

Go to Sebastiaan Morssinkhof

Sebastiaan Morssinkhof

Sebastiaan is docent bij Technische Bedrijfskunde en werkt als onderzoeker op het gebied van Circulaire Economie (CE) & Management Accounting aan het ACES project.

Go to Sebastiaan Morssinkhof
Begoña Gilabert

Begoña Gilabert

Begoña Gilabert

Begoña onderzoekt als lector van International Financial Management & Control Hoe management accounting gebruikt kan worden om de circulaire economie te versterken.

Carlijn Kingma

Carlijn Kingma

Carlijn Kingma

Carlijn is een architect en cartograaf. Ze visualiseert complexe sociale, economische en politieke systemen, met behulp van architecturale ontwerpen en metaforen. 

Thomas Bollen

Thomas Bollen

Thomas Bollen

Thomas is een financieel econoom die de ontwikkelingen in de financiële sector volgt sinds de kredietcrisis van 2008. 

Projecten

ACES – Accounting for Circular Economy and Sustainability

The ACES project brings together the latest knowledge and best business practices on financial and managerial accounting for Circular Economy in the context of the EU’s evolving regulatory landscape.
Lees meer

Money and finance in the digital age

This research of New Finance focuses on public digital money (and in particular the digital euro), stablecoins, deposit banks, cryptocurrencies, financial instability, monetary policy, and the liberalization and re-regulation of banking.
Lees meer

The Waterworks of Money

Who creates and allocates our money? Where all does it go? And why doesn’t the financial system work for everyone? These questions are at the heart of The Waterworks of Money, a project by cartographer Carlijn Kingma, investigative financial journalist Thomas Bollen and professor of practice in new finance Martijn van der Linden (PhD).
Lees meer

Nieuws

16 november 2023

Steward-ownership: voor bedrijven die positieve impact willen maken

Onderzoek

In het net verschenen boek Toekomstbedrijven pleiten Nina de Korte (Alumnus European Studies aan De HHs) en Gijsbert…
Lees meer

2 november 2023

De toekomst van ons geldstelsel

Onderzoek

De digitale euro is in aantocht. Martijn van der Linden, lector New Finance richt zich op nieuwe vormen van digitaal…
Lees meer

31 augustus 2023

Conferentie en lectorale rede – De toekomst van ons geldstelsel

Onderzoek

Martijn van der Linden, lector New Finance aan De Haagse Hogeschool, vindt dat ons geldstelsel anders kan en moet.…
Lees meer

Publicaties

Artikel

The Role of the Accounting and Control Professional in Monitoring and Controlling Sustainable Value

This study explains the role of the accounting and control professional in monitoring and controlling sustainable value.

Download PDF

Proefschrift

"Design guidelines for the monetary and financial system in the digital age"

Martijn verdedigde op 29 september 2022 zijn proefschrift “Design guidelines for the monetary and financial system in the digital age”.

Rapport

General Feasibility Report: Implications for setting up Savings Groups in Europe

This feasibility report aims to create a solid background for Savings Groups programming in Italy, Spain, Germany, Poland and the Netherlands where partner organisations of the LETS SAVEE project are based.

Artikel

De fintechrevolutie - waarom de voorspellingen (nog niet) zijn uitgekomen

Banken mogen dan niet zijn weggeconcurreerd door fintechs, de financiële dienstverlening is wel degelijk fundamenteel veranderd door de toepassing van digitale technologieën.

Proefschrift

Balancing the social and financial sides of the coin

Om goed te kunnen participeren in de samenleving zijn twee dingen belangrijk: financieel gezond zijn én beschikken over een stevig sociaal netwerk. Het zijn als het ware twee kanten van dezelfde munt.