Introductie

Een volhoudbare economie kan waarschijnlijk niet worden gerealiseerd zonder fundamentele verandering van de financiële sector. Het op 1 oktober 2018 gestarte lectoraat New Finance draagt bij aan deze transitie.

De noodzaak voor een transitie komt intrinsiek vanuit de branche zelf, waarin steeds vaker niet-financiële waarden zoals duurzaamheid of sociale inclusie, naast winstmaximalisatie, een rol spelen. Deze omschakeling betreft grote systeemvraagstukken waarbij de markt nog zoekende is. Daarnaast moet de sector een transformatie doormaken om stabieler en efficiënter binnen de digitale economie te opereren. Het huidig onderwijs op De Haagse Hogeschool moet zo zijn ingericht dat het curriculum aansluit bij deze transitie van de financiële sector.

Over het lectoraat

Missie

Het lectoraat New Finance draagt bij aan de transitie van de financiële sector door:

  • De kansen van digitale technologieën zoals als blockchain en smart contracts te onderzoeken.
  • Nieuwe vormen van financiële dienstverlening te onderzoeken en te ontwikkelen.
  • Alternatieven voor structurele problemen aan te dragen.
  • Economisch onderwijs te ontwikkelen dat bij New Finance hoort. 
Martijn van der Linden

Over de lector

Martijn van der Linden is op 1 oktober 2018 gestart als Lector New Finance aan De Haagse Hogeschool. Momenteel rondt hij zijn proefschrift af aan de TU Delft. Zijn PhD-onderzoek richt zich op de transitie van het monetair-financieel systeem in het digitale tijdperk.

Het afgelopen decennium is van der Linden met name geïnteresseerd geraakt in de kansen van digitale technologieën. Deze lijken een by design stabiel geldstelsel mogelijk te maken en bieden fundamenteel nieuwe mogelijkheden. De introductie van programmeerbaar geld kan bijvoorbeeld leiden tot een herinrichting van processen, bedrijfsmodellen en systemen. Ook kunnen digitale technologieën worden gebruikt om financiële data en niet-financiële data (bijvoorbeeld data over grondstofstromen) aan elkaar te koppelen. Op deze manier kan een circulaire economie worden gerealiseerd.

m.j.vanderlinden@hhs.nl

LinkedIn profiel

Loopbaan

Van der Linden studeerde bedrijfseconomie (Strategisch management) aan de Universiteit van Tilburg (2004) en startte zijn carrière als managementtrainee bij ING. Na zes jaar in de financiële sector te hebben gewerkt, besloot hij zich te richten op economische transities. Hij was van september 2011 tot januari 2014 voorzitter bij het Platform Duurzame en Solidaire Economie en ontwikkelde hij in 2012 een visie op Arnhem in 2050 (Energetic City). Van 2014 tot 2017 werkte Van der Linden als onderzoeker bij het EU-project Creating Economic Space for Social Innovation. Momenteel bekleedt Van der Linden drie nevenfuncties: voorzitter van Stichting Ons Geld, penningmeester van Casco Art Institute: Working for the Commons ) en voorzitter van Our New Economy. Daarnaast schrijft hij geregeld artikelen voor onder andere het journalistieke platform Follow the Money en is adviseur van verschillende startups.

Team

Vikaash Koeldiep

Vikaash Koeldiep

Vikaash Koeldiep

Vikaash Koeldiep is docent en teamleider van de opleiding Accountancy. Vikaash werkt mee aan het promotieonderzoek van Theo de Joode.

Theo de Joode

Theo de Joode

Theo de Joode

Theo is, na diverse financiële functies bij zowel profit- en non profit organisaties, sinds november 2013 docent en onderzoeker bij de opleiding Finance & Control.

Oscar van Voskuilen

Oscar van Voskuilen

Oscar van Voskuilen

Onder de noemer van Reshaping Business Education (RBE) gaat Oscar onderzoek doen naar het begrip duurzaamheid en tracht hij ‘het verhaal’ van de betekeniseconomie meer op de kaart te zetten.

Cristiano Giordano

Cristiano Giordano

Cristiano Giordano

Cristiano Giordano is docent op het gebied van Financiën, Statistiek & Onderzoek verbonden aan het IFMC-programma aan De Haagse Hogeschool.

Jeroen Haans

Jeroen Haans

Jeroen Haans

In zijn onderzoek stelt Jeroen vragen als "Welke hindernissen ervaren FinTechs?" en "Zou een structuurwijziging (CBDC, safe accounts) kunnen bijdragen aan het slagen van de revolutie?".

Jordi Jansen

Jordi Jansen

Jordi Jansen

Jordi is senior lecturer en researcher Digital Technologies bij de opleiding Finance & Control. Hij heeft de succesvolle minor Blockchain opgericht en is betrokken bij het platform koios.online.

Jan Hendrik van der Kooij

Jan Hendrik van der Kooij

Jan Hendrik van der Kooij

Jan Hendrik houdt zich als docent-onderzoeker bezig met het ontwikkelen van een nieuw onderwijsconcept: het opzetten van een door studenten geleide Investment Bank/Fund.

j.h.vanderkooij@hhs.nl

Klaas Molenaar

Klaas Molenaar

Klaas Molenaar

Klaas leidt twee door de EU gefinancierde projecten die zich richten op ‘access to finance for migrant and refugee entrepreneurs’, te weten EMEN en YMCB.

n.molenaar@hhs.nl

Egbert Willekes

Egbert Willekes

Egbert Willekes

Egbert is docent en PhD onderzoeker op het gebied van Integrated Reporting. Zijn onderzoek beoogt inzicht te geven in het sturings- en accountingsysteem van bedrijven.

e.j.willekes@hhs.nl

Projecten

De toekomst van geld

De digitalisering van onze economie en de opkomst van nieuwe vormen van geld heeft geleid tot een strijd over de (digitale) toekomst van ons geld. Dit project onderzoekt opties om het geldsysteem van de toekomst te herontwerpen op een manier die het dienstbaar maakt aan de samenleving. 
Lees meer

The Hague Student Investment Fund

In het najaar van 2020 begon een enthousiaste club studenten een onderzoek naar de haalbaarheid van een studenteninvesteringsfonds bij De Haagse Hogeschool: The Hague Student Investment Fund.
Lees meer

Integrated Reporting

Het project Integrated Reporting van het lectoraat New Finance binnen het kenniscentrum Digital Operations & Finance betreft het promotieonderzoek van Egbert Willekes.
Lees meer

Publicaties

Artikel

The Role of the Accounting and Control Professional in Monitoring and Controlling Sustainable Value

This study explains the role of the accounting and control professional in monitoring and controlling sustainable value.
Download PDF

Proefschrift

"Design guidelines for the monetary and financial system in the digital age"

Martijn verdedigde op 29 september 2022 zijn proefschrift “Design guidelines for the monetary and financial system in the digital age”.

Rapport

General Feasibility Report: Implications for setting up Savings Groups in Europe

This feasibility report aims to create a solid background for Savings Groups programming in Italy, Spain, Germany, Poland and the Netherlands where partner organisations of the LETS SAVEE project are based.

Artikel

De fintechrevolutie - waarom de voorspellingen (nog niet) zijn uitgekomen

Banken mogen dan niet zijn weggeconcurreerd door fintechs, de financiële dienstverlening is wel degelijk fundamenteel veranderd door de toepassing van digitale technologieën.

Proefschrift

Balancing the social and financial sides of the coin

Om goed te kunnen participeren in de samenleving zijn twee dingen belangrijk: financieel gezond zijn én beschikken over een stevig sociaal netwerk. Het zijn als het ware twee kanten van dezelfde munt.

Nieuws

Person doing something on laptop
15 juli 2022

Erasmus+ subsidie voor onderzoek naar ‘Integrated reporting’

Algemeen, Onderzoek

Docent-onderzoeker Egbert Willekes, lectoraat New Finance, werkte al aan zijn promotieonderzoek over ‘Integrated…
Lees meer
Theo de Joode
8 juli 2022

Promotiebeurs voor onderzoek naar duurzaamheid in curriculum

Algemeen, Onderzoek

Docent-onderzoeker Theo de Joode krijgt voor zijn onderzoek ‘Bouwen aan een integraal duurzaamheidscurriculum voor het…
Lees meer
Geld
30 april 2021

Met echt geld experimenteren

Algemeen, Opleidingen, Onderzoek

Een investeringsfonds, gerund door studenten aan De Haagse. Met het door het lectoraat New Finance opgezette The Hague…
Lees meer