Het team Thinking in Action van de opleiding International Business, in samenwerking met de lectoraten Change Management en New Finance, heeft donderdag 29 juni de tweede plaats behaald in de categorie hbo van de Nederlandse Onderwijspremie. De premie wordt uitgereikt aan onderwijsteams in het mbo, hbo en wo ter waardering van, en als impuls voor, onderwijsvernieuwing en -verbetering in het vervolgonderwijs. Het team ontving de cheque van € 800.000,- uit handen van minister Dijkgraaf tijdens het Comenius Festival in Nieuwegein. 

Het Thinking in Action team, geleid door Wypkje van der Heide en Nanna Freeman, heeft een nieuwe methode voor het doceren van kritisch denken voor International Business studenten ontwikkeld. Door middel van deze methode leren studenten stapsgewijs kritisch denken door gebruik te maken van film educatie. Nanna Freeman, docent, licht toe: “We kijken met studenten naar documentaires, films, tv-series en kijken hoe het concept van ‘framing’ hierin naar voren komt.” 

Nieuwe oplossingen 

Studenten bekijken en analyseren beelden en brainstormen met elkaar wat de makers willen bereiken met framing en hoe dit onze dagelijkse beslissingen, maar ook beslissingen in het zakenleven beïnvloedt. Dit biedt nieuwe perspectieven op hedendaagse vraagstukken. “Het dieperliggende probleem is dat er veel maatschappelijke issues zijn, waar nieuwe oplossingen voor nodig zijn. Om nieuwe oplossingen te verzinnen, moet je goed na kunnen denken. Studenten die in het economisch domein afstuderen, zitten aan de knoppen van de (toekomstige) economie en kunnen grote maatschappelijke impact hebben. Creatief en kritisch denken is daarvoor een vereiste”, vertelt Nanna.  

Domein specifiek kritisch denken 

Het team krijgt maximaal vijf jaar om de premie te besteden aan verdere opschaling en onderwijsvernieuwing. “Nanna is al aan het samenwerken met het lectoraat New Finance om kritisch denken curriculum te ontwikkelen dat specifiek gericht is op het financiële domein. Andere docenten gaan met dit geld soortgelijke samenwerkingen aan, ook met het bedrijfsleven, voor domein specifiek kritisch denken”, aldus Wypkje. “De materialen die door deze samenwerkingen ontwikkeld worden, worden gedeeld via professional learning community FlickThink in de vorm van lesplannen, e-learnings, webinars en meer.” De eerste versie van FlickThink gaat in de week van 10 juli live.  

Geweldige prestatie 

Arend Hardorff, lid van het College van Bestuur en portefeuillehouder Onderwijs en Kwaliteitszorg, is trots op het team: “Wat een geweldige prestatie heeft het team neergezet. De methode geeft een innovatieve en eigentijdse impuls aan de cruciale hbo-vaardigheid van het kritisch denken. Het winnen van deze prijs is een prachtige erkenning voor het streven naar kwaliteit en curricula die meebewegen met wat de student van nu en de samenleving van ons als Haagse Hogeschool vragen.” 

We feliciteren Nanna Freeman, Wypkje van der Heide, Jacco van Uden, Martijn van der Linden, Vladimir Ignjatovic, Angela Roe, Bojana Petrova, Paul Burnett, Ohad Benshimon, Sushyana Mangat, Renee Tentori, Christine van der Ven, Corina Tabacaru, Marloes Ambagts-Van Rooijen, Emma Elkinson, Chi Nguyen,  Olivier van Dongen-Torman en de gehele opleiding International Business met deze geweldige prestatie! 

Bekijk hier de video waar docenten en studenten meer vertellen over de Thinking in Action methode

Over de Nederlandse Onderwijspremie 

De Nederlandse Onderwijspremie van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) is de hoogste onderscheiding in het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs. De docententeams ontvangen respectievelijk 1,2 miljoen euro (eerste plaats), 800.000 euro (tweede plaats) of 500.000 euro (derde plaats), waarmee zij hun projecten verder kunnen ontwikkelen.