De tevredenheid van studenten over De Haagse Hogeschool is het afgelopen jaar weer toegenomen. Dat blijkt uit de Nationale Studenten Enquête 2022 (NSE) waarvan de resultaten deze week bekend zijn gemaakt op Studiekeuze123. Studenten ervaren de opleiding in het algemeen en de sfeer als positief.

“Wij zijn trots op de toegenomen tevredenheid van studenten over De Haagse Hogeschool”, zegt Elisabeth Minnemann, voorzitter van het College van Bestuur. “De Haagse is voortdurend bezig met de verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs.’’ Over de gehele linie zien we sterke scores die ook nog eens vrijwel allemaal zijn gestegen ten opzichte van vorig jaar. ‘’Onze investeringen in kwaliteit en continue inzet op professionalisering werpen vruchten af en vormen voor ons een goede basis om samen, iedere dag, te blijven werken aan kwaliteitsverbetering.” zegt ook Rajash Rawal, lid van het College van Bestuur en portefeuillehouder Onderwijskwaliteit en -innovatie.  

Het College van Bestuur is in het bijzonder ingenomen met de groei voor het gevoel van welzijn. Minnemann: “Vanwege de coronacrisis hebben we daar extra aandacht aan besteed. Het is goed om te zien dat onze inspanningen effect opleveren. Onze docenten en ondersteunende medewerkers hebben zich hiervoor met hart en ziel ingezet.”

Kern- en keuzethema’s

Op zes van de acht kern- en keuzethema’s laat De Haagse eveneens positieve scores zien. In het bijzonder geldt dat voor het thema Studiebegeleiding, waar het credo is ‘meer en beter’. Door de hele hogeschool zien we dan ook initiatieven als extra persoonlijke begeleiding, kleinere klassen, peer-to-peer begeleiding of extra begeleiding voor langstudeerders. Dit zetten we voort in het komende studiejaar. 

Instellingsvragen

De Haagse Hogeschool heeft zelf ook enkele vragen geformuleerd voor de NSE. In het bijzonder op de thema’s Wereldburgerschap, Internationalisering en Netwerkschool (de WIN-thema’s) zien we een blijvend hoge waardering. Op deze kernwaarden is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd en dat zien we, net als vorig jaar, ook dit jaar weer terug. Het geeft aan dat de kernwaarden inmiddels echt in ons onderwijs verankerd zijn.

NSE 2022

De NSE is een periodiek terugkerend onderzoek naar de tevredenheid van studenten over hun onderwijsinstelling in het algemeen en opleiding in het specifiek. De Haagse deed voor het eerst in 2010 mee aan de NSE. In 2020 kon het onderzoek geen doorgang vinden vanwege de coronacrisis. Vorig jaar is Studiekeuze123 begonnen met een nieuwe vragenlijst voor de NSE. Dat betekent dat we in 2022 voor het eerst weer konden vergelijken met het voorliggende jaar. Een belangrijk meetmoment voor De Haagse Hogeschool omdat alle opleidingen hard gewerkt hebben om de aandachtspunten uit de NSE van 2021 te verbeteren. Elisabeth Minnemann: “We hechten veel waarde aan de mening van onze studenten. Met onder andere de NSE kunnen zij echt hun stem laten horen. We zijn blij dat onze studenten aangeven meer tevreden te zijn dan vorig jaar en blijven onszelf continu verbeteren.”