Voor drie jaar bundelen De Haagse Hogeschool en de gemeente Den Haag de krachten: Zij werken samen aan onderzoek naar participatie. Wethouder Participatie Nur Icar van de gemeente Den Haag en CvB-voorzitter Elisabeth Minnemann van De Haagse Hogeschool tekenden de overeenkomst. 

De Haagse Hogeschool vindt samenwerking belangrijk

Minnemann: "Als kennisinstelling willen we bijdragen aan een inclusieve en rechtvaardige stad. Participatie is daar een cruciaal onderdeel van. Om echt maatschappelijke impact te hebben is een samenwerking zoals deze heel belangrijk, zodat we structureel onderzoek, onderwijs en de omgeving verbinden."

Onderzoek om kwaliteit van participatie te verbeteren

Ambtenaren, ondernemers en bewoners hebben vragen over burgerparticipatie in Den Haag. Bewoners vinden vaak dat de gemeente het beter moet doen. De gemeente heeft nu samen met het kenniscentrum Governance of Urban Transitions een leer- en onderzoeksagenda participatie opgesteld met als doel de kwaliteit van participatie te verbeteren. Vragen zijn bijvoorbeeld: Hoe kunnen we meer bewoners betrekken bij de maatschappij en politiek? En hoe kan de samenwerking tussen bewoners en ambtenaren in de wijk worden verbeterd?

Gemeente Den Haag ziet ruimte voor verbetering 

Voor wethouder Nur Icar is deze samenwerking extra bijzonder. Hij heeft een persoonlijke reden: "Er zijn veel goede projecten in de stad. Als raadslid was ik kritisch. Ik miste de terugkoppeling naar bepaalde groepen in de stad, zoals bijvoorbeeld de Schilderswijk; zij werden hierin niet meegenomen. Gelukkig is er ruimte voor verbetering. Met leren en uitproberen vinden we kennis die we kunnen gebruiken." 

Leren in praktijk en kennis gebruiken 

Associate lector Christine Bleijenberg, coördinator van de onderzoeksagenda, vindt het belangrijk dat kennis die wordt ontwikkeld in de praktijk toepasbaar is. Bij het kenniscentrum krijgen studenten de kans om te leren in de praktijk. En kennis die binnen de onderzoeksagenda wordt ontwikkeld brengen we in, in het onderwijs. De gemeente deelt kennis op hun beurt met ambtenaren en bewoners.  

Trots op samenwerking

 Minnemann maakt de waarde van de samenwerking duidelijk: "Ons werk wordt beter als we dit samen doen. Het 'Own Your Stembureau-project' is een mooi voorbeeld. We richtten samen met de gemeente Den Haag ons eigen stembureau in. En studenten leidden het. Dat is heel belangrijk voor de democratie. Daar ben ik trots op."