Over het kenniscentrum

Stedelijke ontwikkeling en het besturen van steden vormen een van de grootste uitdagingen van de 21e eeuw. Het kenniscentrum Governance of Urban Transitions heeft de missie om bij te dragen aan een inclusieve stad. 

Samen met stedelijke partijen doen we daarvoor onderzoek naar de transities waar steden voor staan en richten ons op de uitdagingen die die transities betekenen voor samenleven, sociale mobiliteit en democratische participatie. We ontwikkelen en onderzoeken de nieuwe vormen van (online) samenwerken tussen stedelijke partijen die nodig zijn om met deze uitdagingen om te gaan.

Wij werken in onze agendavorming en het opzetten en uitvoeren van onze onderzoeksprojecten intensief samen met partners uit de stad, het onderwijs en met andere kennisinstellingen. We oriënteren ons hierbij op de Haagse regio en we doen vooral praktijkgericht onderzoek. Naast de meer traditionele onderzoeksmethoden en het samenwerken met stakeholders, ontwikkelen we als centrum een aantal meer vernieuwende vormen van onderzoek: het gebruik van research through design en daarnaast ontwikkelen we ook onderzoek in stadslabs en leernetwerken. 

Ons doel is om de vanzelfsprekende kennispartner te zijn voor de gemeenten in de Haagse regio voor de inclusieve stad. Bekijk hier het filmpje van onze externe adviesraadsleden. 

Lees meer over onze onderzoekslijnen, onze methodologie en onze groeiambities in ons meerjarenplan.

Projecten

Samen meer zicht op migratie in Den Haag

De gemeente Den Haag en het Kenniscentrum Governance of Urban Transitions gaan de komende drie jaar samen hieraan werken via een gezamenlijke onderzoeksagenda rond migratie en lokaal beleid.
Lees meer

Platform Stad en wijk

De centrale vraag is daarbij: hoe zorgen we er samen met de mensen om wie het gaat – beleidsmakers, (wijk)professionals, bewoners en studenten – voor dat de stadswijk leefbaar is en blijft?
Lees meer

Jonge rolmodellen in Duindorp

Het doel van dit project is om bij te dragen aan een rijker toekomstperspectief voor jongeren in Duindorp, door in samenwerking met wijkprofessionals jongeren te stimuleren om zich te ontwikkelen tot positieve rolmodellen met unieke talenten in de wijk.
Lees meer

Nieuws

6 februari 2024

Duurzame burgerraden: ontwerpprincipes voor participatieprofessionals

Onderzoek

Het burgerberaad is een kansrijke vorm om burgers te betrekken bij complexe vraagstukken over klimaat en duurzaamheid.
Lees meer

31 januari 2024

Lectoraat Urban Ageing verplaatst naar kenniscentrum GUTs

Onderzoek

Per januari 2024 is het lectoraat Urban Ageing een onderdeel van kenniscentrum GUTs.
Lees meer

30 januari 2024

Samenwerken aan maatschappelijke uitdagingen in Den Haag Zuidwest

Onderzoek

Den Haag Zuidwest is voor het lectoraat Grootstedelijke Ontwikkelingen en het kenniscentrum GUTs een belangrijk…
Lees meer

Het team

Henno Theisens

dr. Henno Theisens

Directeur GUTs en lector Public Governance

Go to dr. Henno Theisens

dr. Henno Theisens

Directeur GUTs en lector Public Governance

Henno Theisens studeerde European Politics and Policy aan de London School of Economics en bestuurskunde aan de Universiteit Twente. In 2012 werd Theisens benoemd tot lector aan De Haagse Hogeschool.

Go to dr. Henno Theisens
Dr. Ir. Jos van Leeuwen

Dr. Ir. Jos van Leeuwen

Lector Civic Technology

Go to Dr. Ir. Jos van Leeuwen

Dr. Ir. Jos van Leeuwen

Lector Civic Technology

Jos van Leeuwen is Lector Civic Technology sinds mei 2019. Hij studeerde begin jaren ’90 Bouwinformatica aan de Technische Universiteit Eindhoven. 

Go to Dr. Ir. Jos van Leeuwen
dr. Katja Rusinovic

dr. Katja Rusinovic

Lector Grootstedelijke Ontwikkeling

Go to dr. Katja Rusinovic

dr. Katja Rusinovic

Lector Grootstedelijke Ontwikkeling

Sinds 1 juni 2020 is Katja Rusinovic lector Grootstedelijke Ontwikkleingen aan De Haagse Hogeschool.

Go to dr. Katja Rusinovic
Rob Gilsing

Dr. Rob Gilsing

Lector Jeugdhulp in Transformatie

Go to Dr. Rob Gilsing

Dr. Rob Gilsing

Lector Jeugdhulp in Transformatie

Sinds 1 mei 2018 is Rob lector Jeugdhulp in transformatie. Rob Gilsing studeerde politicologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, afstudeerrichting Internationale Betrekkingen. 

Go to Dr. Rob Gilsing
dr. ir. Joost van Hoof Eur Ing

dr. ir. Joost van Hoof Eur Ing

Lector Urban Ageing

Go to dr. ir. Joost van Hoof Eur Ing

dr. ir. Joost van Hoof Eur Ing

Lector Urban Ageing

Van Hoofs werk kenmerkt zich door het benadrukken van wat ouderen nog wel kunnen, in plaats van te focussen op wat niet meer gaat, ook als participatie moeizaam lijkt. 

Go to dr. ir. Joost van Hoof Eur Ing
Christine Bleijenberg

Christine Bleijenberg

Associate lector Urban Governance

Christine Bleijenberg

Associate lector Urban Governance

Christine Bleijenberg is in het voorjaar van 2021 gepromoveerd op een onderzoek naar de betekenis van gesprekken voor het verloop en de uitkomsten van lokale participatieprocessen. 

Meike de Jong

Meike de Jong

Programmacoördinator

Go to Meike de Jong

Meike de Jong

Programmacoördinator

Meike de Jong is sinds september 2019 Programma coördinator van het kenniscentrum Governance of Urban Transitions. 

Go to Meike de Jong
Marianne van Bochove

Marianne van Bochove

Senior Onderzoeker

Go to Marianne van Bochove
Bernell Herder

Bernell Herder

Onderzoeker

Ibtissam Abaaziz

Ibtissam Abaaziz

Onderzoeker

Ibtissam Abaaziz

Onderzoeker

Na haar studie sociologie was Ibtissam Abaâziz als onderzoeker en docent verbonden aan de Erasmus Universiteit. Zij was daar betrokken bij een onderzoek naar de veiligheidscultuur van Eneco.

Rachel Barrett

Rachel Barrett

Senior management assistant

Go to Rachel Barrett

Rachel Barrett

Senior management assistant

Rachel is sinds november 2019 werk­zaam bij GUTs. Ze houdt zich bezig met de dagelijkse ondersteuning van het kenniscentrum en de lectoraten: Public Governance Civic Technology.

Go to Rachel Barrett
Cynthia Delfos-Rademaker

Cynthia Delfos-Rademaker

Managementassistent

Cynthia Delfos-Rademaker

Managementassistent

Haar taken zijn de administratieve ondersteuning van het Kenniscentrum en van 2 lectoraten: Jeugdhulp in Transformatie en Grootstedelijke Ontwikkelingen. 

Brian Lammens

Brian Lammens

Student-assistent communicatie

Brian Lammens

Student-assistent communicatie

Mijn naam is Brian en ik studeer sinds september 2021 HBO-Rechten aan de Haagse. Het grootste gedeelte van de tijd ben ik bezig met de communicatie-afdeling van het kenniscentrum. 

Bruno Koopmans

Bruno Koopmans

Onderzoeker

Nazanin Karimi

Nazanin Karimi

Nazanin Karimi

Nazanin Karimi is a Digital Artist/designer. Her work spans the cultural and commercial fields and includes art direction, visual identity, multimedia production, and storytelling,

Zeliha Erdal

Zeliha Erdal

Docent-onderzoeker

Zeliha Erdal

Docent-onderzoeker

Zeliha Erdal is werkzaam als docent-onderzoeker bij de Opleiding Pedagogiek en het lectoraat Jeugdhulp in Transformatie. Ze heeft de master Preventieve Jeugdhulp en Opvoeding afgerond.

 Tina van Wouw

Tina van Wouw

Tina van Wouw

Tina van Wouw werkt als projectleider van MOA  én WAEL  met als doel om jongvolwassenen in een kwetsbare positie weer op de juiste levenskoers te krijgen.

Nella Rebero

Nella Rebero

Student-assistent

Nella Rebero

Student-assistent

Nella Rebero is werkzaam als student-assistent bij het lectoraat Grootstedelijke Ontwikkeling. Hiernaast volgde ze ook een sociologie master genaamd “Social Inequalities” aan Erasmus Universiteit.

Milou Andriessen

Milou Andriessen

Go to Milou Andriessen

Milou Andriessen

Milou Andriessen is werkzaam als junior onderzoeker bij de lectoraten Grootstedelijke Ontwikkeling en Cybercrime & Cybersecurity en heeft een achtergrond in Criminologie.

m.r.p.andriessen@hhs.nl

Go to Milou Andriessen
Barabra Voskuil

Barbera Voskuil

Junior-onderzoeker

Barbera Voskuil

Junior-onderzoeker

Barbera is sinds 1 mei 2023 werkzaam als junior-onderzoeker bij het lectoraat Jeugdhulp in Transformatie. Ze studeerde Youth, Education and Society aan de Universiteit van Utrecht. b.voskuil@hhs.nl

Nezha Boukhari

Nezha Boukhari

Medewerker bedrijfsvoering

Nezha Boukhari

Medewerker bedrijfsvoering

Zij houdt zich bezig met financiële en personele administratie van GUTs, de financiën van projecten en levert management-/ sturingsinformatie.

Publicaties

Rapport

Lage opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag en Rotterdam

Twee onderzoeksrapporten over de redenen van de lage opkomst bij de verkiezingen in 2022.

Rapport

Evaluatie Own Your Stembureau 2023

'Own Your Stembureau' is een interventie gericht op het meer betrekken van jongeren bij de politiek.

Rapport

Staat van de Haagse economie 2022

In dit rapport wordt jaarlijks de stand van zaken en daarmee de ontwikkeling van de regionale economie in beeld gebracht. De gemeente Den Haag streeft naar een veerkrachtige economische structuur.

Rapport

Ontvlucht en ontheemd: Oekraïnse vluchtelingen in Den Haag

In Den Haag verblijven ongeveer 3.000 Oekraïense ontheemden in zowel gemeentelijke als particuliere opvang. Een recent onderzoek van De Haagse Hogeschool binnen het Kenniscentrum GUTs richt zich op welke...

Rapport

Gemeentelijke aanpak prioritaire gebieden en wijkagenda’s

Hoe verbeter je als gemeente de leefbaarheid op straat samen met de mensen die hier wonen en werken? De gemeente Den Haag wilde leren van de ervaringen van bewoners en professionals met de Haagse aanpak.

Studenten

Denise Jonker

Ik ben Denise Jonker (24 jaar) en ik heb stage gelopen bij het lectoraat Grootstedelijke Ontwikkeling en ben daar momenteel werkzaam als student-assistent. Door corona was het best lastig voor mij om een afstudeerstage te vinden, maar via een docent van mijn oude opleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement aan De Haagse ben ik terecht gekomen bij het kenniscentrum. Ik was op zoek naar een stage die gericht was op lokaal niveau en waar ik praktijkgericht onderzoek kon doen. Dat heb ik bij het lectoraat Grootstedelijke Ontwikkeling gevonden.

Impact corona

Voor mijn stage heb ik meegewerkt aan rapporten die gingen over de impact van corona. Nu zijn we bezig met het herzien van het boek ‘Samenlevingen’. Wat ik ook leuk vind is dat je tijdens de onderzoeken met de initiatiefnemers/mensen uit de wijk zelf kan spreken. Ik vond het fijn dat ik als hbo-student daar aan de slag kon, onderzoeken klinkt al snel universitair en wetenschappelijk ik wist eerst niet dat deze mogelijkheden er voor hbo-studenten ook waren.

Op een andere manier kijken

Wat het contact met het kenniscentrum me vooral heeft opgeleverd, is op een andere manier naar de lokale vraagstukken kijken. Vanuit mijn opleiding kijk ik vanuit een bepaald perspectief naar vraagstukken en ik merk dat ik door het kenniscentrum het weer vanuit een ander perspectief zie. Daarbij heb ik door het kenniscentrum echt praktijkgericht onderzoek kunnen doen, wat erg leuk een leerzaam was!

“Ik was opzoek naar een stage die wat meer gericht was op het lokale en gemeentelijke niveau van bestuurskunde en waar ik praktijkgericht onderzoek kon doen. Dat heb ik bij het lectoraat Grootstedelijke Ontwikkeling gevonden.”

Meer informatie?

Neem contact op met Denise via Linkedin.

Roosmarijn Vonk

Ik ben Roosmarijn Vonk, ik heb net mijn premaster psychologie afgerond op de universiteit Leiden en volgend jaar ga ik aan de master schoolpsychologie beginnen. Ik ben vorig jaar met het kenniscentrum Governance of Urban Transitions (GUTs) in aanraking gekomen toen ik net was afgestudeerd.

Goed te combineren

Ik was op Osiris aan het kijken en kwam daar op een vacature terecht voor transcriberende student. Het transcriberen is het letterlijk uittypen van wat iemand in een interview zegt, dus zowel van degene die interviewt en die geïnterviewd wordt. Dit was iets wat ik voor mijn scriptie ook veel had gedaan. In het begin was het nog niet helemaal duidelijk hoeveel uren ik zou gaan krijgen, maar op dit moment heb ik 8 uur in de week. Dat is heel fijn want op deze manier kan ik het goed combineren met mijn studie. Meestal probeer ik dan 1 dag per week in te plannen om 8 uur te werken, dan zit ik er lekker in, maar soms split ik het doormidden over 2 dagen. Ik merk na dit jaar dat mijn transibeervaardigheden ook echt vooruit zijn gegaan. Het bijzondere aan GUTs vind ik dat er zoveel verschillende terreinen onderzocht worden binnen ons domein. Ik heb veel verschillende onderwerpen met betrekking tot grootstedelijke ontwikkeling mogen transcriberen.

“Het bijzondere aan GUTs vind ik dat er zoveel verschillende terreinen onderzocht worden binnen ons domein.”

Meer informatie?

Neem contact op met Roosmarijn via Linkedin.

Siavash Kazemzadeh

Mijn naam is Siavash Kazemzadeh, en zo’n anderhalf jaar geleden ben ik door Hbo-ICT software engineering docent Rob van der Krogt gevraagd of ik interesse had om een project voor het lectoraat Civic Technology uit te voeren met drie andere studenten. Helaas werd het project vanwege COVID-19 uitgesteld. Een halfjaar later was het tijd voor mijn stage, ik vroeg aan Rob of het mogelijk was om het project uit te voeren als stageopdracht. Na een gesprek met Rob en lector Jos van Leeuwen, is er een akkoord ontstaan voor mijn stage bij het lectoraat. Aan het eind van mijn stage werd ik door Jos gevraagd of ik verder wilde gaan als student-assistent bij het lectoraat.

Nu werk ik samen met een projectteam aan de technische ontwikkeling van het online deliberatieplatform voor het project Publieke Dialogen. Mijn werk bestaat merendeels uit het ontwerpen van software en programmeren van het deliberatieplatform.

Helemaal thuis

Eerst vond ik het werken bij het lectoraat erg spannend, zoals dat gewoonlijk wel het geval is bij je eerste stage. Maar, na enige tijd voelde ik mij helemaal thuis en op mijn gemak, dit is voornamelijk te danken aan mijn uitstekende projectleden en lector Jos. Tijdens mijn stage werd ik altijd ondersteund en geholpen op momenten waar dat nodig was. Toen ik het aanbod van student-assistent bij lectoraat kreeg, nam ik dit met genoegen aan en was ik enthousiast over het verdere verloop van het project en mijn werkzaamheden daarbij.

“Tijdens mijn stage werd ik altijd ondersteund en geholpen op momenten waar dat nodig was.”

Meer informatie?

Neem contact op met Siavash via Linkedin.

Maartje van Stiphout

Mijn naam is Maartje van Stiphout (20). In mijn in mijn tweede jaar van de studie Bestuurskunde en Overheidsmanagement kwam ik in aanraking met het kenniscentrum oen ik in aanraking kwam met Governance of Urban Transitions (GUTs) door middel van een vacature op Osiris. Ik was al een tijdje op zoek naar een bijbaan waar ik iets kon doen met de kennis die ik de afgelopen 2 jaar had opgedaan tijdens mijn studie.

Social media en nieuwsbrief

Ik ben nu zo’n 9 maanden werkzaam bij het kenniscentrum als studenten-assistent. Ik ben onder andere verantwoordelijk voor de nieuwsbrief, de sociale media en ik zorg ervoor dat de website actueel is met wat er zich binnen het kenniscentrum afspeelt. Ik werk nauw samen met het management en -communicatieteam van het kenniscentrum en heb hierbij het gevoel dat ik als student ook echt iets kan bijdragen, mijn input wordt gewaardeerd. Volgend jaar ga ik beginnen met een minor en doe ik een bestuursjaar bij mijn studentenvereniging. Ik merk dat er vanuit het kenniscentrum goed meegedacht wordt over hoe ik dit volgend jaar kan combineren met het werk wat ik voor GUTs blijf doen. Dit heeft me veel rust gegeven om dit jaar goed te kunnen starten. 

Het bijzondere aan GUTs vind ik dat er zoveel verschillende onderzoeken binnen het kenniscentrum afspelen, maar het toch met elkaar verbonden is. Ik zie vaak rapporten voorbijkomen die dan vanuit het ene lectoraat in samenwerking met een ander lectoraat binnen ons kenniscentrum zijn ontwikkeld, maar ook samenwerkingen met andere kenniscentra binnen De Haagse en op andere hogescholen en universiteiten. Ik vind het tof om te zien dat op deze manier kennis van verschillende plekken bij elkaar komt.

“Ik heb hierbij het gevoel dat ik als student ook echt iets kan bijdragen, mijn input wordt gewaardeerd.”

Meer informatie?

  • Bekijk de projecten waar Maartje aan meewerkt op onze website.
  • Neem contact op met Maartje via Linkedin.
Merel van Santvoort

Mijn naam is Merel van Santvoort (24) en ik was derdejaars student Ruimtelijke Ontwikkeling aan De Haagse Hogeschool toen ik in contact kwam met het kenniscentrum Governance of Urban Transitions.

Minor zelf vormgeven

Ik wilde graag een minor doen die zowel het sociaal maatschappelijke- als het ruimtelijk fysieke aspect van ruimtelijke ontwikkeling belichtte. Hiervoor kon ik geen match vinden tot ik bij het lectoraat Grootstedelijke Ontwikkeling een minor zelf kon vormgeven, als mijn plannen werden goedgekeurd door de examencommissie van mijn opleiding. De samenwerking met deze minor was dusdanig goed bevallen dat ik na de afronding ben gebleven als student-assistent als bijbaan naast mijn studie.

Tijdens mijn minor heb ik onderzocht hoe de openbare ruimte in het Central Innovation District in Den Haag door aanpassingen in het ontwerp ook zou bijdragen aan de gezondheid, minder segregatie en minder eenzaamheid onder de bewoners en gebruikers. Hiervoor heb ik expertmeetings georganiseerd en belangrijke stakeholders geïnterviewd. Als student-assistent werkte ik gemiddeld 2 dagen per week naast mijn studie (afhankelijk van de studiedruk) en deed ik vergelijkbaar werk.

Betrokken

Ik was blij dat ik eindelijk een plek had gevonden waar ik me kon bezig houden met de onderwerpen die ik het meest interessant vind. Bij het schrijven van de minoraanvraag voor de examencommissie werd ik geholpen door de lector, met wie ik gedurende de minor en tijdens mijn werkzaamheden elke week sprak om een vinger aan de pols te houden. Op deze manier werd ik betrokken en voelde ik mij gehoord. Ik vond het een hele fijne werkomgeving waar ik kon leren, waar ik de vrijheid had om mijn interesses te volgen en waar ik mijn kwaliteiten te ontplooien.

“Bij het schrijven van de minoraanvraag voor de examencommissie werd ik geholpen door de lector.”

Meer informatie?

Neem contact op met Merel via Linkedin.

Sophie van Opstal

Ik ben Sophie van Opstal (26) en ik was masterstudent Urban Governance aan de Erasmus Universiteit toen ik begon samen te werken met het kenniscentrum Governance of Urban Transitions. Nadat ik een bericht op Linkedin had geplaatst over dat ik op zoek was naar een plek om af te studeren op inclusieve- en duurzame steden, kwam ik in contact met de lector van het lectoraat Grootstedelijke Ontwikkeling.

Rol gemeentes

Ik heb onderzoek gedaan naar de rol van gemeentes in het bouwen van een complete stad, maar vooral gericht op hoe maatschappelijke voorzieningen meegenomen kunnen worden in de planvorming. Dit viel onder het vraagstuk dat bij het lectoraat lag over het samenbrengen van het Central Innovation District in Den Haag en het aanpakken van sociaal maatschappelijke vraagstukken zoals gezondheid, eenzaamheid en sociale cohesie. 

Fijne samenwerking

Het wekelijks kunnen sparren met de lector en anderen en het gebruik kunnen maken van de kennis en het netwerk van het kenniscentrum hebben geholpen in mijn afstudeerproces. Tegelijkertijd kon mijn onderzoek bijdragen aan de vraagstukken binnen het kenniscentrum. Ik kreeg ook de mogelijkheid om mijn resultaten te presenteren. Het kenniscentrum is ontvankelijk voor studenten, er werd echt tijd voor me gemaakt. Het was een fijne samenwerking.

“Het kenniscentrum is ontvankelijk voor studenten, er werd echt tijd voor me gemaakt.”

Meer informatie?

Neem contact op met Sophie via Linkedin.

Lieke Wouda

Mijn naam is Lieke Wouda (19). Toen ik student-assistent werd bij het kenniscentrum Governance of Urban Transitions, was ik Pabostudent aan de Marnix Academie in Utrecht. Ik was op zoek naar een geschikt bijbaantje voor naast mijn studie, via een contact op de Erasmus Universiteit ben ik uiteindelijk bij het kenniscentrum terecht gekomen, waar ze studenten zochten die interviews konden transcriberen. Dat is het letterlijk uittypen wat iemand tijdens een interview zegt.

Studie voorop

Zodra ik ruimte heb naast mijn studie geef ik dat aan en krijg ik van het lectoraat een nieuwe transcriptie opdracht. Als ik het te druk heb met mijn studie vraag ik tijdelijk geen nieuwe opdrachten aan, mijn studie staat ook volgens het kenniscentrum voorop, zodra ik weer tijd heb laat ik van me horen. Het werk is goed te combineren met studeren vanwege de afwisselende drukke en rustigere periodes van mijn studie. Soms wordt er gevraagd hoe ver een transcriptie is, maar ik heb altijd het gevoel dat er voldoende tijd en ruimte wordt gegeven.

“Mijn studie staat volgens het kenniscentrum voorop.”

Meer informatie?

Neem contact op met Lieke via LinkedIn.

Nella Rebero

Mijn naam is Nella Rebero en ik ben werkzaam als student-assistent voor het lectoraat Grootstedelijke Ontwikkeling. Naast mijn werk bij GUTs volg ik een masteropleiding Social Inequalities aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Ik ben via een vriendin, Denise, die ook student-assistent is bij GUTs en dezelfde master volgt als ik, bij GUTs terechtgekomen. Ze raadde me aan om bij GUTs te solliciteren omdat ik daar de mogelijkheid heb om me meer bezig te houden met onderzoek en mij hierin verder te ontwikkelen. 

Migratievraagstukken 

Op dit moment richt ik me bij het lectoraat Grootstedelijke Ontwikkeling op migratievraagstukken. Eén van de projecten waar ik aan werk, is gevestigd in het Schipperskwartier. Daarnaast werk ik aan twee andere projecten die betrekking hebben op de positie van de kinderen van Midden- en Oost-Europese arbeidsmigranten en de ervaringen van Oekraïense vluchtelingen in Den Haag. Bij dit laatste project ben ik betrokken geweest vanaf het begin, heb ik de gesprekken met de gemeente en externe partijen meegemaakt en heb ik interviews afgenomen met zowel de vluchtelingen als de gastgezinnen. 

Binnen deze projecten voer ik diverse taken uit, zoals het transcriberen van interviews, het schrijven van literatuurstudies, het afnemen van interviews, het coderen van transcripten, het analyseren van gegevens en het schrijven van rapporten. Wat ik erg leuk vind is dat ik dankzij dit diverse takenpakket de kans krijg om veel te leren over de verschillende fases binnen het doen van onderzoek, persoonlijke en professionele groei doormaak en veel (nieuwe) kennis vergaar. 

Gelijkwaardige rol van student-assistenten 

Ik geniet enorm van mijn werk bij GUTs. Het is informeler dan ik had verwacht en mijn collega's zijn ontzettend aardig. Het is geen hiërarchische organisatie en ik voel me goed bij zowel GUTs als het lectoraat. Dit komt vooral doordat er veel belang wordt gehecht aan jou als persoon en niet alleen de deadlines en het werk.  

Wat betreft mijn werktijden ben ik flexibel. Hoewel ik in principe twee vaste dagen werk, gaat mijn studie altijd voor als er iets tussenkomt. Ik voel me serieus genomen in het team, en heb het idee dat er waarde wordt gehecht aan de student-assistenten en hun verschillende perspectieven en meningen. Naar die perspectieven en meningen wordt ook altijd gevraagd. 

"Eigenlijk word ik gedurende het hele proces betrokken, wat ontzettend leuk is, omdat ik ook graag als onderzoeker zou willen werken. Nu kan ik zien hoe het onderzoek bij het lectoraat wordt uitgevoerd en leer ik er meteen van." 

Meer informatie? 

Neem contact op via LinkedIn

Karima el Jaouhari

Mijn naam is Karima el Jaouhari en sinds september 2022 ben ik betrokken bij GUTs. Ik begon als stagiaire bij het lectoraat Civic Technology en kreeg daarna een contract als leerarbeidsplaatsmedewerker. Hierdoor kon ik mij richten op meerdere projecten binnen het kenniscentrum. Ik kwam in contact met GUTs tijdens mijn minor Sociale Innovatie Stad en Wijk. 

Streven naar zelfredzaamheid van vrouwengroep in Laakhaven 

Ik ben momenteel betrokken bij vier verschillende projecten. Eén project richt zich op de integratie van Oekraïense vluchtelingen in Den Haag. Daarnaast werk ik aan een project in Laakhaven, waar we kijken naar de mogelijkheden voor informele vrouwengroepen om zichzelf te organiseren en de zelfredzaamheid van deze vrouwen te vergroten. Ook organiseren we een uitdaging voor de minor Sociale Innovatie Stad en Wijk, waarbij studenten aan de slag gaan met dit vraagstuk. Daarnaast werk ik aan een project in Leiden en Katwijk waarbij het werk van gezinsconsulenten op basisscholen wordt geëvalueerd. 

Met name het project over de vrouwengroep in het Schipperskwartier spreekt mij enorm aan, omdat het dichtbij mijn eigen ervaringen staat. De vrouwen in dit netwerk ervaren momenteel moeilijkheden op het gebied van zelfredzaamheid en zelforganisatie. In het project vergelijken we deze groepen met andere succesvolle vrouwengroepen om te ontdekken hoe we de situatie voor deze groep kunnen verbeteren. We bieden ook trainingen aan de groep, zodat we niet alleen onderzoek doen, maar ook iets teruggeven. 

Balans tussen werk en studie 

Ik voel me erg op mijn plek bij GUTs. De projecten die ik doe spreken me aan en sluiten goed aan bij mijn interesses. Het is een professionele werkomgeving, maar ook gezellig. Als student word ik zeker serieus genomen, en mijn collega's waarderen dat ik als leerarbeidsplaatsmedewerker op verschillende plaatsen ingezet kan worden. 

Elke vrijdag ga ik naar mijn studie Bestuurskunde/Overheidsmanagement aan de HHS. De balans tussen werk en school verloopt goed. Ik probeer mijn beroepscompetenties voor mijn opleiding te koppelen aan wat ik bij GUTs doe. Zo moet ik bijvoorbeeld voor mijn opleiding een adviesrapport schrijven. Om ervoor te zorgen dat GUTs hier gelijk iets aan heeft, schrijf ik dat voor het project Oekraïense vluchtelingen. Op deze manier voorkom ik dubbel werk en zorg ik ervoor dat mijn beroepscompetenties altijd bijdragen aan het kenniscentrum. 

“Ik voel me bij GUTs serieus genomen. Als leerarbeidsplaatsmedewerker kan ik op verschillende projecten worden ingezet en dat wordt enorm gewaardeerd.” 

Meer informatie?  

Neem contact op met Karima via LinkedIn.  

Brian Lammens

Mijn naam is Brian en ik studeer HBO-Rechten. Ik kwam bij GUTs terecht nadat ik toevallig een vacature op Sharepoint had gezien waarin ze iemand zochten om transcripten te maken. Ik vond het erg interessant om meer betrokken te raken bij mijn hogeschool, dus besloot ik te solliciteren. 

Communicatie en burgerberaden 

Na een paar weken aan de transcripten te hebben gewerkt, ben ik begonnen bij het communicatieteam van GUTs. Hier werk ik voornamelijk aan het opmaken van documenten, het maken van sociale media posts en het schrijven van nieuwsbrieven. Naast mijn communicatiewerk heb ik ook meegewerkt aan het project Evaluatie burgerberaden energietransitie. Ik heb bijvoorbeeld een bijeenkomst van het burgerberaad bijgewoond om deze te observeren. Ik vond het erg leuk om te doen, omdat ik altijd al geïnteresseerd ben geweest in democratische processen. 

Werken in een prettig team 

Bij GUTs voel ik me altijd op mijn gemak, omdat mijn collega's erg vriendelijk zijn. Ze zijn ook altijd bereid om te helpen als ik ergens mee zit. Het kenniscentrum hecht ook veel belang aan mijn studievoortgang en moedigt me aan om daar tijd voor vrij te maken. Tot nu toe kan ik alles goed combineren. Tijdens mijn colleges kan ik vaak even langs het kenniscentrum gaan om wat werk te doen. Ik voel dat mijn bijdrage als student-assistent wordt gewaardeerd en ik beschouw mezelf als een volwaardig lid van het team. 

“Ik vind GUTs een heel interessant omgeving. Het is een fijne aanvulling op mijn studie, omdat ik me op professioneel vlak kan ontwikkelen en oriënteren op wat ik leuk vind.” 

Meer informatie? 

Neem contact op met Brian via LinkedIn.  

Studentenbrochure

Studenten spelen een grote rol binnen het kenniscentrum GUTs. Het aantal studenten dat voor ons aan de slag is gegaan is in het jaar 2022 flink gegroeid. Studenten zijn op verschillende manieren betrokken bij GUTs. Het kenniscentrum heeft de afgelopen jaren ook minoren opgezet voor verschillende opleidingen. In de studentenbrochure die in 2022 uit is gekomen willen we laten zien aan welke projecten studenten hebben gewerkt en wat de mogelijkheden als student zijn bij GUTs. Hierin kun je ook zien wat GUTs voor jouw opleiding kan betekenen.

Bekijk onze Studentenbrochure 2022 (pdf)