Over het kenniscentrum

Stedelijke ontwikkeling en het besturen van steden vormen een van de grootste uitdagingen van de 21e eeuw. Het kenniscentrum Governance of Urban Transitions heeft de missie om bij te dragen aan een inclusieve stad. 

Samen met stedelijke partijen doen we daarvoor onderzoek naar de transities waar steden voor staan en richten ons op de uitdagingen die die transities betekenen voor samenleven, sociale mobiliteit en democratische participatie. We ontwikkelen en onderzoeken de nieuwe vormen van (online) samenwerken tussen stedelijke partijen die nodig zijn om met deze uitdagingen om te gaan.

Wij werken in onze agendavorming en het opzetten en uitvoeren van onze onderzoeksprojecten intensief samen met partners uit de stad, het onderwijs en met andere kennisinstellingen. We oriënteren ons hierbij op de Haagse regio en we doen vooral praktijkgericht onderzoek. Naast de meer traditionele onderzoeksmethoden en het samenwerken met stakeholders, ontwikkelen we als centrum een aantal meer vernieuwende vormen van onderzoek: het gebruik van research through design en daarnaast ontwikkelen we ook onderzoek in stadslabs en leernetwerken. 

Lees meer over onze onderzoekslijnen, onze methodologie en onze groeiambities in ons meerjarenplan

Projecten

1 Jaar oorlog: vluchtelingen uit Oekraïne in de Haagse samenleving

Vluchtelingen uit Oekraïne vallen onder de EU-richtlijn Tijdelijke Bescherming en hoeven geen asiel aan te vragen.
Lees meer
30 mei 2022

Speelvriendelijke steden: kinderen op weg helpen naar een gezonde toekomst

Algemeen
Onderzoek

Steeds meer kinderen in Nederland hebben overgewicht, bewegen te weinig en hebben geringe motorische vaardigheden. Om het tij te keren moeten we kinderen in beweging krijgen. Buitenspelen kan hier in het dagelijks leven een belangrijke rol in spelen.
Lees meer

Innolab Laak Vitaal

Innolab Laak Vitaal is in 2013 ontstaan in reactie op de maatschappelijke vraag om praktijkgerichte kennisontwikkeling voor een betere omgang met weerbarstige stedelijke vraagstukken. De aanpak binnen innolab Laak Vitaal bestaat uit het praktijkgericht ontwerpen van een vernieuwende omgang met deze weerbarstige vraagstukken.
Lees meer

Nieuws

20 april 2023

Samen met bewoners de buurt verbeteren: hoe doe je dat?

Onderzoek

Hoe verbeter je als gemeente de leefbaarheid van buurten, samen met de mensen die er wonen en werken?
Lees meer
6 april 2023

Cliëntervaringsonderzoek jeugdhulp Leidschendam-Voorburg 2020 – 2021

Onderzoek

Het Lectoraat Jeugdhulp in transformatie van de Haagse Hogeschool heeft in 2020 en 2021 op verzoek van de gemeente…
Lees meer
21 maart 2023

Producten Leernetwerk Normaliseren

Onderzoek

Op 7 november 2022 presenteerden Rob Gilsing en Tamara Bos de opbrengsten van het Leernetwerk Normaliseren, dat…
Lees meer

Agenda

28 juni, 14:00 - 17:00

Symposium Boemerangbeleid

Op 28 juni organiseert het lectoraat Jeugdhulp in Transformatie een symposium over het Boemerangbeleid. Sharon Stellaard vertelt over de aanhoudende tragiek in passend onderwijsbeleid en jeugdzorgbeleid.
Lees meer

Het team

Henno Theisens

dr. Henno Theisens

Directeur GUTs en lector Public Governance

dr. Henno Theisens
Directeur GUTs en lector Public Governance

Henno Theisens studeerde European Politics and Policy aan de London School of Economics en bestuurskunde aan de Universiteit Twente. In 2012 werd Theisens benoemd tot lector aan De Haagse Hogeschool.

Go to dr. Henno Theisens
dr. Katja Rusinovic

dr. Katja Rusinovic

Lector Grootstedelijke Ontwikkeling

dr. Katja Rusinovic
Lector Grootstedelijke Ontwikkeling

Sinds 1 juni 2020 is Katja Rusinovic lector Grootstedelijke Ontwikkleingen aan De Haagse Hogeschool.

Go to dr. Katja Rusinovic
Rob Gilsing

Dr. Rob Gilsing

Lector Jeugdhulp in Transformatie

Dr. Rob Gilsing
Lector Jeugdhulp in Transformatie

Sinds 1 mei 2018 is Rob lector Jeugdhulp in transformatie. Rob Gilsing studeerde politicologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, afstudeerrichting Internationale Betrekkingen. 

Go to Dr. Rob Gilsing
Dr. Ir. Jos van Leeuwen

Dr. Ir. Jos van Leeuwen

Lector Civic Technology

Dr. Ir. Jos van Leeuwen
Lector Civic Technology

Jos van Leeuwen is Lector Civic Technology sinds mei 2019. Hij studeerde begin jaren ’90 Bouwinformatica aan de Technische Universiteit Eindhoven. 

Go to Dr. Ir. Jos van Leeuwen
Christine Bleijenberg

Christine Bleijenberg

Associate lector Urban Governance

Christine Bleijenberg
Associate lector Urban Governance

Christine Bleijenberg is in het voorjaar van 2021 gepromoveerd op een onderzoek naar de betekenis van gesprekken voor het verloop en de uitkomsten van lokale participatieprocessen. 

Meike de Jong

Meike de Jong

Programmacoördinator

Meike de Jong
Programmacoördinator

Meike de Jong is sinds september 2019 Programma coördinator van het kenniscentrum Governance of Urban Transitions. 

Go to Meike de Jong
Marianne van Bochove

Marianne van Bochove

Senior Onderzoeker

Bernell Herder

Bernell Herder

Onderzoeker

Ibtissam Abaaziz

Ibtissam Abaaziz

Onderzoeker

Ibtissam Abaaziz
Onderzoeker

Na haar studie sociologie was Ibtissam Abaâziz als onderzoeker en docent verbonden aan de Erasmus Universiteit. Zij was daar betrokken bij een onderzoek naar de veiligheidscultuur van Eneco.

Rachel Barrett

Rachel Barrett

Senior management assistant

Rachel Barrett
Senior management assistant

Rachel is sinds november 2019 werk­zaam bij GUTs. Ze houdt zich bezig met de dagelijkse ondersteuning van het kenniscentrum en de lectoraten: Public Governance Civic Technology.

Go to Rachel Barrett
Cynthia Delfos-Rademaker

Cynthia Delfos-Rademaker

Managementassistent

Cynthia Delfos-Rademaker
Managementassistent

Haar taken zijn de administratieve ondersteuning van het Kenniscentrum en van 2 lectoraten: Jeugdhulp in Transformatie en Grootstedelijke Ontwikkelingen. 

Brian Lammens

Brian Lammens

Student-assistent communicatie

Brian Lammens
Student-assistent communicatie

Mijn naam is Brian en ik studeer sinds september 2021 HBO-Rechten aan de Haagse. Het grootste gedeelte van de tijd ben ik bezig met de communicatie-afdeling van het kenniscentrum. 

Bruno Koopmans

Bruno Koopmans

Onderzoeker

Nazanin Karimi

Nazanin Karimi

Nazanin Karimi

Nazanin Karimi is a Digital Artist/designer. Her work spans the cultural and commercial fields and includes art direction, visual identity, multimedia production, and storytelling,

Zeliha Erdal

Zeliha Erdal

Docent-onderzoeker

Zeliha Erdal
Docent-onderzoeker

Zeliha Erdal is werkzaam als docent-onderzoeker bij de Opleiding Pedagogiek en het lectoraat Jeugdhulp in Transformatie. Ze heeft de master Preventieve Jeugdhulp en Opvoeding afgerond.

 Tina van Wouw

Tina van Wouw

Tina van Wouw

Tina van Wouw werkt als projectleider van MOA  én WAEL  met als doel om jongvolwassenen in een kwetsbare positie weer op de juiste levenskoers te krijgen.

Nella Rebero

Nella Rebero

Student-assistent

Nella Rebero
Student-assistent

Nella Rebero is werkzaam als student-assistent bij het lectoraat Grootstedelijke Ontwikkeling. Hiernaast volgde ze ook een sociologie master genaamd “Social Inequalities” aan Erasmus Universiteit.

Milou Andriessen

Milou Andriessen

Milou Andriessen

Milou Andriessen is werkzaam als junior onderzoeker bij de lectoraten Grootstedelijke Ontwikkeling en Cybercrime & Cybersecurity en heeft een achtergrond in Criminologie.

m.r.p.andriessen@hhs.nl

Go to Milou Andriessen

Publicaties

Rapport

Evaluatie burgerberaden energietransitie Den Haag 2022

In de burgerberaden ging een gelote groep deelnemers tijdens een aantal bijeenkomsten met elkaar aan de slag om adviezen te formuleren om klimaatverandering tegen te gaan.

Rapport

Gemeentelijke aanpak prioritaire gebieden en wijkagenda’s

Hoe verbeter je als gemeente de leefbaarheid op straat samen met de mensen die hier wonen en werken? De gemeente Den Haag wilde leren van de ervaringen van bewoners en professionals met de Haagse aanpak.

Artikel

Themanummer rebelse initiatieven in wonen, zorg en onderwijs

Of het nu gaat om wonen, gezondheidszorg of onderwijs: overal zijn kritische geluiden te horen over starre regelgeving en verouderde systemen die nieuwe initiatieven in de weg zouden staan.

Handboek

Immigrants, Asylum Seekers and Refugees in Times of Crises

Bij het lectoraat Grootstedelijke Ontwikkelingen zijn door de jaren heen verschillende onderzoeken gedaan naar de leef- en werksituatie van Poolse bewoners van Den Haag.

Artikel

Samen werken aan inclusive placemaking

Een belangrijk kritiekpunt op de placemakingbeweging is dat placemaking vooral hoogopgeleide buurtbewoners aantrekt, terwijl de gemeente een inclusieve benadering nastreeft.

Rapport

Actieonderzoek Beter Samenspel: een tussenbalans

De implementatie van Beter Samenspel, dat de werelden van jeugdteams en jeugdbescherming met elkaar verbindt, is twee jaar onderweg.

Toolkit

Project ‘Socially Engaged Universities’ (SEU)

De maatschappelijke relevantie van Universiteiten en Hogescholen wordt steeds belangrijker en er komt steeds meer vraag naar.

Onderzoeksrapport

The Participation of Older People in the Concept and Design Phases of Housing in The Netherlands: A Theoretical Overview

Het artikel met de titel “The Participation of Older People in the Concept and Design Phases of Housing in The Netherlands: A Theoretical Overview” is in maart 2021 gepubliceerd in het...

Rapport

De handen ineen! Samenwerking bij complexe huiselijk geweld casuïstiek

Kindermishandeling en huiselijk geweld zijn complexe problemen die vragen om samenwerking tussen de zorg-, bestuurs- en strafketen. In het onderzoek De handen ineen! hebben we onderzocht hoe de samenwerking...

Rapport

Professional ervaringsonderzoek: quickscan professionele ruimte, regels en eisen

Een derde van de jeugdprofessionals in de regio Haaglanden ervaart onvoldoende ruimte om te doen wat nodig is voor cliënten en om te investeren in de relatie met cliënten.

Rapport

Toolkit Diversiteitsensitief werken in de jeugdhulp

Jeugdigen en ouders met een migratieachtergrond worden beperkt bereikt door de jeugdhulp. Als zij wel bereikt worden ervaren zijzelf en jeugdprofessionals knelpunten bij het bieden van maatwerk...

Rapport

Het is een samenleving in het klein: sociale en fysieke leefbaarheid in Zoetermeer, Meerzicht

In 1969 startte de aanleg van Meerzicht als een van de eerste nieuwbouwwijken van Zoetermeer met veel galerijflats. De ruime en relatief goedkope flats moesten vooral jonge gezinnen naar deze groeistad...

Rapport

Evaluatie van de meerwaarde van Zorglogistiek voor zorgaanbieders, verwijzers, ouders en jongeren

Lange wachtlijsten en -tijden voor residentiële #jeugdhulp, hoe ga je die tegen? Regio Haaglanden geeft hier met Zorglogistiek vorm aan en neemt hiermee meer regie op het plaatsingsproces.

Studenten

Denise Jonker

Ik ben Denise Jonker (24 jaar) en ik heb stage gelopen bij het lectoraat Grootstedelijke Ontwikkeling en ben daar momenteel werkzaam als student-assistent. Door corona was het best lastig voor mij om een afstudeerstage te vinden, maar via een docent van mijn oude opleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement aan De Haagse ben ik terecht gekomen bij het kenniscentrum. Ik was op zoek naar een stage die gericht was op lokaal niveau en waar ik praktijkgericht onderzoek kon doen. Dat heb ik bij het lectoraat Grootstedelijke Ontwikkeling gevonden.

Impact corona

Voor mijn stage heb ik meegewerkt aan rapporten die gingen over de impact van corona. Nu zijn we bezig met het herzien van het boek ‘Samenlevingen’. Wat ik ook leuk vind is dat je tijdens de onderzoeken met de initiatiefnemers/mensen uit de wijk zelf kan spreken. Ik vond het fijn dat ik als hbo-student daar aan de slag kon, onderzoeken klinkt al snel universitair en wetenschappelijk ik wist eerst niet dat deze mogelijkheden er voor hbo-studenten ook waren.

Op een andere manier kijken

Wat het contact met het kenniscentrum me vooral heeft opgeleverd, is op een andere manier naar de lokale vraagstukken kijken. Vanuit mijn opleiding kijk ik vanuit een bepaald perspectief naar vraagstukken en ik merk dat ik door het kenniscentrum het weer vanuit een ander perspectief zie. Daarbij heb ik door het kenniscentrum echt praktijkgericht onderzoek kunnen doen, wat erg leuk een leerzaam was!

“Ik was opzoek naar een stage die wat meer gericht was op het lokale en gemeentelijke niveau van bestuurskunde en waar ik praktijkgericht onderzoek kon doen. Dat heb ik bij het lectoraat Grootstedelijke Ontwikkeling gevonden.”

Meer informatie?

Neem contact op met Denise via Linkedin.

Roosmarijn Vonk

Ik ben Roosmarijn Vonk, ik heb net mijn premaster psychologie afgerond op de universiteit Leiden en volgend jaar ga ik aan de master schoolpsychologie beginnen. Ik ben vorig jaar met het kenniscentrum Governance of Urban Transitions (GUTs) in aanraking gekomen toen ik net was afgestudeerd.

Goed te combineren

Ik was op Osiris aan het kijken en kwam daar op een vacature terecht voor transcriberende student. Het transcriberen is het letterlijk uittypen van wat iemand in een interview zegt, dus zowel van degene die interviewt en die geïnterviewd wordt. Dit was iets wat ik voor mijn scriptie ook veel had gedaan. In het begin was het nog niet helemaal duidelijk hoeveel uren ik zou gaan krijgen, maar op dit moment heb ik 8 uur in de week. Dat is heel fijn want op deze manier kan ik het goed combineren met mijn studie. Meestal probeer ik dan 1 dag per week in te plannen om 8 uur te werken, dan zit ik er lekker in, maar soms split ik het doormidden over 2 dagen. Ik merk na dit jaar dat mijn transibeervaardigheden ook echt vooruit zijn gegaan. Het bijzondere aan GUTs vind ik dat er zoveel verschillende terreinen onderzocht worden binnen ons domein. Ik heb veel verschillende onderwerpen met betrekking tot grootstedelijke ontwikkeling mogen transcriberen.

“Het bijzondere aan GUTs vind ik dat er zoveel verschillende terreinen onderzocht worden binnen ons domein.”

Meer informatie?

Neem contact op met Roosmarijn via Linkedin.

Siavash Kazemzadeh

Mijn naam is Siavash Kazemzadeh, en zo’n anderhalf jaar geleden ben ik door Hbo-ICT software engineering docent Rob van der Krogt gevraagd of ik interesse had om een project voor het lectoraat Civic Technology uit te voeren met drie andere studenten. Helaas werd het project vanwege COVID-19 uitgesteld. Een halfjaar later was het tijd voor mijn stage, ik vroeg aan Rob of het mogelijk was om het project uit te voeren als stageopdracht. Na een gesprek met Rob en lector Jos van Leeuwen, is er een akkoord ontstaan voor mijn stage bij het lectoraat. Aan het eind van mijn stage werd ik door Jos gevraagd of ik verder wilde gaan als student-assistent bij het lectoraat.

Nu werk ik samen met een projectteam aan de technische ontwikkeling van het online deliberatieplatform voor het project Publieke Dialogen. Mijn werk bestaat merendeels uit het ontwerpen van software en programmeren van het deliberatieplatform.

Helemaal thuis

Eerst vond ik het werken bij het lectoraat erg spannend, zoals dat gewoonlijk wel het geval is bij je eerste stage. Maar, na enige tijd voelde ik mij helemaal thuis en op mijn gemak, dit is voornamelijk te danken aan mijn uitstekende projectleden en lector Jos. Tijdens mijn stage werd ik altijd ondersteund en geholpen op momenten waar dat nodig was. Toen ik het aanbod van student-assistent bij lectoraat kreeg, nam ik dit met genoegen aan en was ik enthousiast over het verdere verloop van het project en mijn werkzaamheden daarbij.

“Tijdens mijn stage werd ik altijd ondersteund en geholpen op momenten waar dat nodig was.”

Meer informatie?

Neem contact op met Siavash via Linkedin.

Maartje van Stiphout

Mijn naam is Maartje van Stiphout (20). In mijn in mijn tweede jaar van de studie Bestuurskunde en Overheidsmanagement kwam ik in aanraking met het kenniscentrum oen ik in aanraking kwam met Governance of Urban Transitions (GUTs) door middel van een vacature op Osiris. Ik was al een tijdje op zoek naar een bijbaan waar ik iets kon doen met de kennis die ik de afgelopen 2 jaar had opgedaan tijdens mijn studie.

Social media en nieuwsbrief

Ik ben nu zo’n 9 maanden werkzaam bij het kenniscentrum als studenten-assistent. Ik ben onder andere verantwoordelijk voor de nieuwsbrief, de sociale media en ik zorg ervoor dat de website actueel is met wat er zich binnen het kenniscentrum afspeelt. Ik werk nauw samen met het management en -communicatieteam van het kenniscentrum en heb hierbij het gevoel dat ik als student ook echt iets kan bijdragen, mijn input wordt gewaardeerd. Volgend jaar ga ik beginnen met een minor en doe ik een bestuursjaar bij mijn studentenvereniging. Ik merk dat er vanuit het kenniscentrum goed meegedacht wordt over hoe ik dit volgend jaar kan combineren met het werk wat ik voor GUTs blijf doen. Dit heeft me veel rust gegeven om dit jaar goed te kunnen starten. 

Het bijzondere aan GUTs vind ik dat er zoveel verschillende onderzoeken binnen het kenniscentrum afspelen, maar het toch met elkaar verbonden is. Ik zie vaak rapporten voorbijkomen die dan vanuit het ene lectoraat in samenwerking met een ander lectoraat binnen ons kenniscentrum zijn ontwikkeld, maar ook samenwerkingen met andere kenniscentra binnen De Haagse en op andere hogescholen en universiteiten. Ik vind het tof om te zien dat op deze manier kennis van verschillende plekken bij elkaar komt.

“Ik heb hierbij het gevoel dat ik als student ook echt iets kan bijdragen, mijn input wordt gewaardeerd.”

Meer informatie?

  • Bekijk de projecten waar Maartje aan meewerkt op onze website.
  • Neem contact op met Maartje via Linkedin.
Merel van Santvoort

Mijn naam is Merel van Santvoort (24) en ik was derdejaars student Ruimtelijke Ontwikkeling aan De Haagse Hogeschool toen ik in contact kwam met het kenniscentrum Governance of Urban Transitions.

Minor zelf vormgeven

Ik wilde graag een minor doen die zowel het sociaal maatschappelijke- als het ruimtelijk fysieke aspect van ruimtelijke ontwikkeling belichtte. Hiervoor kon ik geen match vinden tot ik bij het lectoraat Grootstedelijke Ontwikkeling een minor zelf kon vormgeven, als mijn plannen werden goedgekeurd door de examencommissie van mijn opleiding. De samenwerking met deze minor was dusdanig goed bevallen dat ik na de afronding ben gebleven als student-assistent als bijbaan naast mijn studie.

Tijdens mijn minor heb ik onderzocht hoe de openbare ruimte in het Central Innovation District in Den Haag door aanpassingen in het ontwerp ook zou bijdragen aan de gezondheid, minder segregatie en minder eenzaamheid onder de bewoners en gebruikers. Hiervoor heb ik expertmeetings georganiseerd en belangrijke stakeholders geïnterviewd. Als student-assistent werkte ik gemiddeld 2 dagen per week naast mijn studie (afhankelijk van de studiedruk) en deed ik vergelijkbaar werk.

Betrokken

Ik was blij dat ik eindelijk een plek had gevonden waar ik me kon bezig houden met de onderwerpen die ik het meest interessant vind. Bij het schrijven van de minoraanvraag voor de examencommissie werd ik geholpen door de lector, met wie ik gedurende de minor en tijdens mijn werkzaamheden elke week sprak om een vinger aan de pols te houden. Op deze manier werd ik betrokken en voelde ik mij gehoord. Ik vond het een hele fijne werkomgeving waar ik kon leren, waar ik de vrijheid had om mijn interesses te volgen en waar ik mijn kwaliteiten te ontplooien.

“Bij het schrijven van de minoraanvraag voor de examencommissie werd ik geholpen door de lector.”

Meer informatie?

Neem contact op met Merel via Linkedin.

Sophie van Opstal

Ik ben Sophie van Opstal (26) en ik was masterstudent Urban Governance aan de Erasmus Universiteit toen ik begon samen te werken met het kenniscentrum Governance of Urban Transitions. Nadat ik een bericht op Linkedin had geplaatst over dat ik op zoek was naar een plek om af te studeren op inclusieve- en duurzame steden, kwam ik in contact met de lector van het lectoraat Grootstedelijke Ontwikkeling.

Rol gemeentes

Ik heb onderzoek gedaan naar de rol van gemeentes in het bouwen van een complete stad, maar vooral gericht op hoe maatschappelijke voorzieningen meegenomen kunnen worden in de planvorming. Dit viel onder het vraagstuk dat bij het lectoraat lag over het samenbrengen van het Central Innovation District in Den Haag en het aanpakken van sociaal maatschappelijke vraagstukken zoals gezondheid, eenzaamheid en sociale cohesie. 

Fijne samenwerking

Het wekelijks kunnen sparren met de lector en anderen en het gebruik kunnen maken van de kennis en het netwerk van het kenniscentrum hebben geholpen in mijn afstudeerproces. Tegelijkertijd kon mijn onderzoek bijdragen aan de vraagstukken binnen het kenniscentrum. Ik kreeg ook de mogelijkheid om mijn resultaten te presenteren. Het kenniscentrum is ontvankelijk voor studenten, er werd echt tijd voor me gemaakt. Het was een fijne samenwerking.

“Het kenniscentrum is ontvankelijk voor studenten, er werd echt tijd voor me gemaakt.”

Meer informatie?

Neem contact op met Sophie via Linkedin.

Lieke Wouda

Mijn naam is Lieke Wouda (19). Toen ik student-assistent werd bij het kenniscentrum Governance of Urban Transitions, was ik Pabostudent aan de Marnix Academie in Utrecht. Ik was op zoek naar een geschikt bijbaantje voor naast mijn studie, via een contact op de Erasmus Universiteit ben ik uiteindelijk bij het kenniscentrum terecht gekomen, waar ze studenten zochten die interviews konden transcriberen. Dat is het letterlijk uittypen wat iemand tijdens een interview zegt.

Studie voorop

Zodra ik ruimte heb naast mijn studie geef ik dat aan en krijg ik van het lectoraat een nieuwe transcriptie opdracht. Als ik het te druk heb met mijn studie vraag ik tijdelijk geen nieuwe opdrachten aan, mijn studie staat ook volgens het kenniscentrum voorop, zodra ik weer tijd heb laat ik van me horen. Het werk is goed te combineren met studeren vanwege de afwisselende drukke en rustigere periodes van mijn studie. Soms wordt er gevraagd hoe ver een transcriptie is, maar ik heb altijd het gevoel dat er voldoende tijd en ruimte wordt gegeven.

“Mijn studie staat volgens het kenniscentrum voorop.”

Meer informatie?

Neem contact op met Lieke via LinkedIn.

Studentenbrochure

Studenten spelen een grote rol binnen het kenniscentrum GUTs. Het aantal studenten dat voor ons aan de slag is gegaan is in het jaar 2022 flink gegroeid. Studenten zijn op verschillende manieren betrokken bij GUTs. Het kenniscentrum heeft de afgelopen jaren ook minoren opgezet voor verschillende opleidingen. In de studentenbrochure die in 2022 uit is gekomen willen we laten zien aan welke projecten studenten hebben gewerkt en wat de mogelijkheden als student zijn bij GUTs. Hierin kun je ook zien wat GUTs voor jouw opleiding kan betekenen.

Bekijk onze Studentenbrochure 2022 (pdf)