Over het kenniscentrum

Stedelijke ontwikkeling en het besturen van steden vormen een van de grootste uitdagingen van de 21e eeuw. Het kenniscentrum Governance of Urban Transitions heeft de missie om bij te dragen aan een inclusieve stad. 

Samen met stedelijke partijen doen we daarvoor onderzoek naar de transities waar steden voor staan en richten ons op de uitdagingen die die transities betekenen voor samenleven, sociale mobiliteit en democratische participatie. We ontwikkelen en onderzoeken de nieuwe vormen van (online) samenwerken tussen stedelijke partijen die nodig zijn om met deze uitdagingen om te gaan.

Wij werken in onze agendavorming en het opzetten en uitvoeren van onze onderzoeksprojecten intensief samen met partners uit de stad, het onderwijs en met andere kennisinstellingen. We oriënteren ons hierbij op de Haagse regio en we doen vooral praktijkgericht onderzoek. Naast de meer traditionele onderzoeksmethoden en het samenwerken met stakeholders, ontwikkelen we als centrum een aantal meer vernieuwende vormen van onderzoek: het gebruik van research through design en daarnaast ontwikkelen we ook onderzoek in stadslabs en leernetwerken. 

Ons doel is om de vanzelfsprekende kennispartner te zijn voor de gemeenten in de Haagse regio voor de inclusieve stad. Bekijk hier het filmpje van onze externe adviesraadsleden. 

Lees meer over onze onderzoekslijnen, onze methodologie en onze groeiambities in ons meerjarenplan.

Projecten

Rondom het kind

Hoe kan de samenwerking tussen basisscholen, jeugdhulp en ouders verbeterd worden rondom kinderen met hulpvragen die zowel thuis als op school spelen?
Lees meer

Age-Friendly Cities and Communities Questionnaire (AFCCQ)

Om van ouderen zelf te vernemen hoe zij de seniorvriendelijkheid van hun stad ervaren, is in 2020 de AFCCQ ontwikkeld.
Lees meer

Zeg je JA tegen MDMA?!

Voorlichting over MDMA therapie aan jongeren met PTSS en hun ouders
Lees meer

Nieuws

28 maart 2024

Trauma omzetten in kracht: het verhaal van student Gunou

Onderzoek

Haar hulphond Solo is een belangrijke reden dat zij nu in staat is om een opleiding te volgen.
Lees meer

6 februari 2024

Duurzame burgerraden: ontwerpprincipes voor participatieprofessionals

Onderzoek

Het burgerberaad is een kansrijke vorm om burgers te betrekken bij complexe vraagstukken over klimaat en duurzaamheid.
Lees meer

31 januari 2024

Lectoraat Urban Ageing verplaatst naar kenniscentrum GUTs

Onderzoek

Per januari 2024 is het lectoraat Urban Ageing een onderdeel van kenniscentrum GUTs.
Lees meer

Agenda

Geen resultaten gevonden
teamleden kenniscentrum Governance of Urban Transitions

Team

Binnen ons kenniscentrum werken onderzoekers, docent-onderzoekers en studenten nauw samen met praktijkpartners om onderzoek te verrichten. Samen zetten zij zich in om de resultaten van het onderzoek -kennis en inzichten- te vertalen naar de praktijk van het onderwijs en de regio.

Ontmoet ons team

Publicaties

Rapport

Kwetsbaarheid en veerkracht

Een verkennend onderzoek naar de positie van kinderen van EU-arbeidsmigranten in zeven gemeenten.

Download rapport (pdf)

Rapport

Rondom het kind

Een rapport over participatief onderzoek naar de samenwerking tussen ouders, onderwijs en jeugdhulp.

Rapport

Lage opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag en Rotterdam

Twee onderzoeksrapporten over de redenen van de lage opkomst bij de verkiezingen in 2022.

Rapport

Evaluatie Own Your Stembureau 2023

'Own Your Stembureau' is een interventie gericht op het meer betrekken van jongeren bij de politiek.

Rapport

Staat van de Haagse economie 2022

In dit rapport wordt jaarlijks de stand van zaken en daarmee de ontwikkeling van de regionale economie in beeld gebracht. De gemeente Den Haag streeft naar een veerkrachtige economische structuur.

Rapport

Ontvlucht en ontheemd: Oekraïnse vluchtelingen in Den Haag

In Den Haag verblijven ongeveer 3.000 Oekraïense ontheemden in zowel gemeentelijke als particuliere opvang. Een recent onderzoek van De Haagse Hogeschool binnen het Kenniscentrum GUTs richt zich op welke...