Public Governance

Over het lectoraat Public Governance

De laatste decennia zijn de bevoegdheden van veel nationale overheden verschoven naar andere actoren. Omhoog: richting internationale organisaties als de Europese Unie, de Wereldbank, het IMF en de OESO. Opzij: naar (deels) geprivatiseerde of verzelfstandigde onderdelen van de nationale overheid. En ook omlaag: richting lagere overheden en publieke organisaties, zoals scholen en ziekenhuizen. Kort gezegd heeft er een verschuiving plaatsgevonden van government naar governance. In deze nieuwe bestuurlijke situatie heeft de overheid niet langer een machtsmonopolie. Prioriteren, sturen en verantwoorden vinden plaats in complexe netwerken.

Het lectoraat Public Governance onderzoekt hoe governance effectief te organiseren valt in deze complexe netwerken. Daarbij richt het zich specifiek op de rol van de nationale overheid. Het lectoraat maakt trendanalyses, ontwikkelt conceptuele raamwerken en doet empirisch onderzoek naar governance in concrete situaties. Hoe zijn prioritering, sturing en verantwoording op een aantal beleidsterreinen georganiseerd? En welke eisen stelt dat aan beleidsmakers en nationale ambtenaren?

Jaarverslag en jaarplan (pdf)

Projecten en publicaties

Onderzoeksrapport ‘Voorbij de zorg. Een onderzoek naar interdepartementale samenwerking op het gebied van volksgezondheid’

Veel gezondheidsproblemen zijn effectiever aan te pakken als het ‘accounthoudend’ ministerie van VWS samenwerkt met andere ministeries2, omdat bijvoorbeeld onderwijs, woon‐ en werkomstandigheden, het milieu of de economie grote effecten op de volksgezondheid kunnen hebben.

Lees meer 


Reijmerink, W. (2016). 

The art of jazz improvisation as an adaptive mechanism for civil servants in complex governance networks

Fragmentation of power and responsibility due to a constantly growing networked landscape of governmental bodies is one of the characteristics that lead to a complex environment for civil servants.

Read more

Hartog, M.W. (2015).  Applied Research Today, december 2015, 72-85.

Overheid en ambtenaren in de vloeibare samenleving

Een belangrijk beginpunt van ons denken is een analyse van de context waarin moderne governance zich afspeelt. Een context die in de afgelopendrie decennia sterk veranderd is.

Lees meer

Theisens, H. (2015). ART, nr 7. 

Voor nationale overheden zijn interessante tijden aangebroken.

Lector Henno Theisens

Henno Theisens, lector vanaf 2012

Henno Theisens studeerde European Politics and Policy aan de London School of Economics en bestuurskunde aan de Universiteit Twente. In 2004 promoveerde hij aan het Center for Higher Education Policy Studie, op een vergelijkend onderzoek naar beleidsverandering in het hoger onderwijs in Nederland en Engeland. Als onderzoeker in Enschede deed hij met name internationaal consultancywerk op het gebied van hoger onderwijs. Vanaf 2005 werkte hij als analist bij de onderwijsdirectie van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in Parijs. In 2012 werd Theisens benoemd tot lector aan De Haagse Hogeschool.

Contact lector Public Governance

Henno Theisens | LinkedIn
0031 (0)70 - 445 70 26
h.c.theisens@hhs.nl

De Haagse Hogeschool
Kamer TH 1.21 
Postbus 13336
2501 EH Den Haag

 

Kenniskring

Wendy Reijmerink

w.reijmerink@hhs.nl

Pieter Pijlman

p.pijlman@hhs.nl

Pepijn Aardema

p.r.aardema-@hhs.nl

Martijn Hartog

m.w.hartog@hhs.nl

Juliette Santegoeds

h.j.d.m.santegoeds@hhs.nl

Belinda van der Gaag

b.vandergaag-1@hhs.nl

Agota Szabo

a.szabo@hhs.nl

Sleep opzij