Introductie

Het lectoraat Public Governance richt zich op het openbaar bestuur. In de afgelopen decennia is er in dat bestuur veel veranderd, verantwoordelijkheden en ook macht zijn geïnternationaliseerd, geprivatiseerd, verzelfstandigd en gedecentraliseerd.

Dat betekent dat bestuur tot stand komt in complexe netwerken met een verscheidenheid aan internationale, nationale en lokale; publieke, private en semipublieke actoren. Internationaal wordt deze ontwikkeling wel aangeduid als ontwikkeling van government, naar governance. Waarbij governance staat voor het kiezen van prioriteiten, sturen en verantwoorden in complexe netwerken.

Over het lectoraat

In de afgelopen zes jaar is ons duidelijk geworden dat de grootste en meest fundamentele uitdaging in deze situatie de spanning is tussen enerzijds de verticaal georganiseerde organisaties waarbinnen publieke professionals werken en anderzijds de horizontaal georganiseerde netwerken waarin ze ook actief zijn. Verticale organisaties vragen van professionals loyaliteit, politieke gevoeligheid en het vermijden van fouten. Horizontale netwerken vragen om samenwerking, onderhandelen en creativiteit. Tussen die twee zit spanning.

Lees meer over onze onderzoekslijnen, onze methodologie en onze groeiambities in ons meerjarenplan

Henno Theisens

Over de lector

dr. Henno Theisens

Henno Theisens studeerde European Politics and Policy aan de London School of Economics en bestuurskunde aan de Universiteit Twente. In 2004 promoveerde hij aan het Center for Higher Education Policy Studie, op een vergelijkend onderzoek naar beleidsverandering in het hoger onderwijs in Nederland en Engeland. Als onderzoeker in Enschede deed hij met name internationaal consultancywerk op het gebied van hoger onderwijs. Vanaf 2005 werkte hij als analist bij de onderwijsdirectie van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in Parijs. In 2012 werd Theisens benoemd tot lector aan De Haagse Hogeschool.

+31 (0)6 - 38 29 83 47
h.c.theisens@hhs.nl

LinkedIn profiel

Voor nationale overheden zijn interessante tijden aangebroken

Team

Henno Theisens

dr. Henno Theisens

Directeur GUTs en lector Public Governance

dr. Henno Theisens
Directeur GUTs en lector Public Governance

Henno studeerde European Politics and Policy aan de London School of Economics en Bestuurskunde aan de Universiteit Twente. Hij promoveerde aan het Center for Higher Education Policy.

Christine Bleijenberg

Christine Bleijenberg

Associate lector Urban Governance

Christine Bleijenberg
Associate lector Urban Governance

Christine is in het voorjaar van 2021 gepromoveerd op een onderzoek naar de betekenis van gesprekken voor het verloop en de uitkomsten van lokale participatieprocessen.

c.e.bleijenberg@hhs.nl

Marion Herben

Marion Herben

Onderzoeker

Marion Herben
Onderzoeker

Specifiek gaat Marions interesse uit naar het motiveren van lastig bereikbare doelgroepen en het bevorderen van kansengelijkheid.

m.m.c.herben@hhs.nl

Marieke Breed

Marieke Breed

Onderzoeker

Marieke Breed
Onderzoeker

Marieke is opgeleid als antropoloog en zorgethicus en heeft vooral veel ervaring met participatief onderzoek in verschillende (zorg) praktijken.

m.breed@hhs.nl

Rosa Jehee

Rosa Jehee

Kennismakelaar City Deal Kennis Maken

Rosa Jehee
Kennismakelaar City Deal Kennis Maken

Rosa is binnen het kenniscentrum vooral bezig als kennismakelaar City Deal Kennis Maken. Daarnaast houdt zij zich bezig met de stadslabs en het Central Innovation District (CID).

Ayse Terzi

Ayse Terzi

Onderzoeker

Ayse Terzi
Onderzoeker

Ayse is gepromoveerd in financiële gedragseconomie en heeft veel experimenten uitgevoerd op dit onderwerp. Ze onderzoekt momenteel de ontwikkelingen in de Haagse economie.

a.terzi@hhs.nl

Hasse van der Veen

Hasse van der Veen

Onderzoeker

Hasse van der Veen
Onderzoeker

Hasse doet onderzoek voor de lectoraten Public Governance en Grootstedelijke Ontwikkelingen. Daarnaast is ze als coördinator verbonden aan Platform Stad en Wijk waar De HHS penvoerder van is.

Theo Zijderveld

Theo Zijderveld

Docent-onderzoeker

Theo Zijderveld
Docent-onderzoeker

Sinds 2018 is Theo docent e-Government en onderzoeker bij Public Governance. Zijn onderzoek is gericht op de manier waarop publieke professionals social media inzetten in dienst van hun organisatie.

Brian Lammens

Brian Lammens

Student-assisent communicatie

Brian Lammens
Student-assisent communicatie

Brian studeert sinds september 2021 HBO-Rechten aan De Haagse en is student-assistent bij de communicatieafdeling van het kenniscentrum GUTs.

Dana den Haan

Dana den Haan

Student-assistent

Dana den Haan
Student-assistent

Dana is student Bestuurskunde en Overheidsmanagement aan de Haagse Hogeschool. Bij het kenniscentrum helpt Dana o.a. bij het opzetten van het Leernetwerk Zuidwest Den Haag.

d.m.m.denhaan@hhs.nl

Chanella Hodzic

Chanella Hodzic

Student-assistent

Projecten

Speelvriendelijke steden

Er zijn steeds meer kinderen in Nederland met bewegingsarmoede, overgewicht en geringe motorische vaardigheden. Om kinderen gezonde en fitte volwassenen te laten worden, is het van belang om hen te stimuleren meer te bewegen. Eén manier om dit te bereiken is het beter faciliteren van buitenspelen. Buitenspelen heeft niet alleen een positief effect op de lichamelijke en geestelijke gezondheid, maar ook op motorische, cognitieve en sociale vaardigheden.
Lees meer

De Stad als Lab

Stadslabs zijn een veel gebruikte werkvorm voor het opbouwen en verdiepen van coalities tussen gemeenten, burgers, onderzoekers en lokale ondernemers om te werken aan innovatieve lokale (wijkgerichte) oplossingen.
Lees meer

Onderzoeksproject Socially Engaged Universities

Het Erasmus+ project Socially Engaged Universities richt zich op de vraag hoe universiteiten en hogescholen effectiever kunnen samenwerken met maatschappelijke partners en meer in het bijzonder met de gemeente.
Lees meer

Publicaties

Paper

Cirkel van Interactie

Overheidsorganisaties organiseren met grote regelmaat gesprekken met groepen bewoners en andere stakeholders. Soms verlopen dergelijke gesprekken goed en soms niet.

Rapport

Evaluatie mini-burgerberaad gemeente Amsterdam 2021

Christine Bleijenberg heeft in samenwerking met de het lectoraat Psychologie voor een Duurzame Stad van de Hogeschool van Amsterdam, onderzoek gedaan naar het mini-burgerberaad klimaat.

Rapport

Kennisinfrastructuur voor onderwijs: een internationaal perspectief

In opdracht van de Onderwijsraad heeft het lectoraat Public Governance een internationale vergelijking uitgevoerd naar de kennisinfrastructuur in andere – met Nederland vergelijkbare – landen.

Rapport

Schilderswijk & Escamp University: de weekendschool als motor voor sociale mobiliteit?

Meer kansengelijkheid in het Haagse onderwijs is de topprioriteit in de Haagse Educatieve Agenda 2018-2022.

Rapport

Collectieve woonvormen voor ouderen: Een urgente opgave voor urban governance

In 2017-2018 is vanuit De Haagse Hogeschool, in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam, een onderzoeksproject uitgevoerd naar woongroepen voor ouderen.

Nieuws

NGO
30 juni 2022

Seminar over NGO-governance en accountability

Algemeen, Onderzoek

Op vrijdag 24 juni hadden we een geweldige NGO-dag over NGO-governance en accountability georganiseerd door het…
Lees meer
Wijkagenten
9 maart 2022

Wijkagenten op social media: dilemma’s en uitdagingen op de digitale straat

Onderzoek, Algemeen

Wijkagenten gebruiken steeds vaker Instagram, Twitter en Facebook om contacten te leggen in de buurt. Sommigen hebben…
Lees meer
Theo Zijderveld
7 mei 2020

Afstand, afstand! Wijkagenten, rappers en social media in tijden van Corona

Algemeen, Onderzoek

Terwijl het hele land op slot zit zijn wijkagenten degenen die de 'intelligente lockdown' moeten handhaven.…
Lees meer