Introductie

Het lectoraat Public Governance richt zich op het openbaar bestuur. In de afgelopen decennia is er in dat bestuur veel veranderd, verantwoordelijkheden en ook macht zijn geïnternationaliseerd, geprivatiseerd, verzelfstandigd en gedecentraliseerd.

Dat betekent dat bestuur tot stand komt in complexe netwerken met een verscheidenheid aan internationale, nationale en lokale; publieke, private en semipublieke actoren. Internationaal wordt deze ontwikkeling wel aangeduid als ontwikkeling van government, naar governance. Waarbij governance staat voor het kiezen van prioriteiten, sturen en verantwoorden in complexe netwerken.

Over het lectoraat

In de afgelopen zes jaar is ons duidelijk geworden dat de grootste en meest fundamentele uitdaging in deze situatie de spanning is tussen enerzijds de verticaal georganiseerde organisaties waarbinnen publieke professionals werken en anderzijds de horizontaal georganiseerde netwerken waarin ze ook actief zijn. Verticale organisaties vragen van professionals loyaliteit, politieke gevoeligheid en het vermijden van fouten. Horizontale netwerken vragen om samenwerking, onderhandelen en creativiteit. Tussen die twee zit spanning.

Lees meer over onze onderzoekslijnen, onze methodologie en onze groeiambities in ons meerjarenplan

Henno Theisens

Over de lector

dr. Henno Theisens

Henno Theisens studeerde European Politics and Policy aan de London School of Economics en bestuurskunde aan de Universiteit Twente. In 2004 promoveerde hij aan het Center for Higher Education Policy Studie, op een vergelijkend onderzoek naar beleidsverandering in het hoger onderwijs in Nederland en Engeland. Als onderzoeker in Enschede deed hij met name internationaal consultancywerk op het gebied van hoger onderwijs. Vanaf 2005 werkte hij als analist bij de onderwijsdirectie van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in Parijs. In 2012 werd Theisens benoemd tot lector aan De Haagse Hogeschool.

+31 (0)6 - 38 29 83 47
h.c.theisens@hhs.nl

LinkedIn profiel

Voor nationale overheden zijn interessante tijden aangebroken

Team

Henno Theisens

dr. Henno Theisens

Directeur GUTs en lector Public Governance

dr. Henno Theisens
Directeur GUTs en lector Public Governance

Henno studeerde European Politics and Policy aan de London School of Economics en Bestuurskunde aan de Universiteit Twente. Hij promoveerde aan het Center for Higher Education Policy.

Go to dr. Henno Theisens
Christine Bleijenberg

Christine Bleijenberg

Associate lector Urban Governance

Christine Bleijenberg
Associate lector Urban Governance

Christine is in het voorjaar van 2021 gepromoveerd op een onderzoek naar de betekenis van gesprekken voor het verloop en de uitkomsten van lokale participatieprocessen.

c.e.bleijenberg@hhs.nl

Ayse Terzi

Ayse Terzi

Onderzoeker

Ayse Terzi
Onderzoeker

Ayse is gepromoveerd in financiële gedragseconomie en heeft veel experimenten uitgevoerd op dit onderwerp. Ze onderzoekt momenteel de ontwikkelingen in de Haagse economie.

a.terzi@hhs.nl

Hasse van der Veen

Hasse van der Veen

Onderzoeker

Hasse van der Veen
Onderzoeker

Hasse doet onderzoek voor de lectoraten Public Governance en Grootstedelijke Ontwikkelingen. Daarnaast is ze als coördinator verbonden aan Platform Stad en Wijk waar De HHS penvoerder van is.

Brian Lammens

Brian Lammens

Student-assisent communicatie

Brian Lammens
Student-assisent communicatie

Brian studeert sinds september 2021 HBO-Rechten aan De Haagse en is student-assistent bij de communicatieafdeling van het kenniscentrum GUTs.

Bruno Koopmans

Bruno Koopmans

Onderzoeker

Projecten

Speelvriendelijke steden

Er zijn steeds meer kinderen in Nederland met bewegingsarmoede, overgewicht en geringe motorische vaardigheden.
Lees meer

De Stad als Lab

Stadslabs zijn een veel gebruikte werkvorm voor het opbouwen en verdiepen van coalities tussen gemeenten, burgers, onderzoekers en lokale ondernemers om te werken aan innovatieve lokale (wijkgerichte) oplossingen.
Lees meer

Onderzoeksproject Socially Engaged Universities

Het Erasmus+ project Socially Engaged Universities richt zich op de vraag hoe universiteiten en hogescholen effectiever kunnen samenwerken met maatschappelijke partners en meer in het bijzonder met de gemeente.
Lees meer

Publicaties

Rapport

Evaluatie burgerberaden energietransitie Den Haag 2022

In de burgerberaden ging een gelote groep deelnemers tijdens een aantal bijeenkomsten met elkaar aan de slag om adviezen te formuleren om klimaatverandering tegen te gaan.

Rapport

Gemeentelijke aanpak prioritaire gebieden en wijkagenda’s

Hoe verbeter je als gemeente de leefbaarheid op straat samen met de mensen die hier wonen en werken? De gemeente Den Haag wilde leren van de ervaringen van bewoners en professionals met de Haagse gebiedsgerich

Paper

Cirkel van Interactie

Overheidsorganisaties organiseren met grote regelmaat gesprekken met groepen bewoners en andere stakeholders. Soms verlopen dergelijke gesprekken goed en soms niet.

Rapport

Evaluatie mini-burgerberaad gemeente Amsterdam 2021

Christine Bleijenberg heeft in samenwerking met de het lectoraat Psychologie voor een Duurzame Stad van de Hogeschool van Amsterdam, onderzoek gedaan naar het mini-burgerberaad klimaat.

Rapport

Kennisinfrastructuur voor onderwijs: een internationaal perspectief

In opdracht van de Onderwijsraad heeft het lectoraat Public Governance een internationale vergelijking uitgevoerd naar de kennisinfrastructuur in andere – met Nederland vergelijkbare – landen.

Rapport

Schilderswijk & Escamp University: de weekendschool als motor voor sociale mobiliteit?

Meer kansengelijkheid in het Haagse onderwijs is de topprioriteit in de Haagse Educatieve Agenda 2018-2022.

Nieuws

13 februari 2023

'Wijkagenten op social media' een gesprek met professionals, onderzoekers, docenten en studenten

Onderzoek, Opleidingen

Op dinsdag 24 januari organiseerde het Kenniscentrum GUTs op de Haagse Hogeschool het seminar ‘Wijkagenten op social…
Lees meer
14 juni 2022

Onderzoek laat zien dat Haagse economie weer op stoom is na coronacrisis

Algemeen, Onderzoek

De coronacrisis heeft haar sporen nagelaten, gezien de krimp van de Haagse economie met 2 procent. Toch is de daling…
Lees meer
30 mei 2022

Speelvriendelijke steden: kinderen op weg helpen naar een gezonde toekomst

Algemeen, Onderzoek

Steeds meer kinderen in Nederland hebben overgewicht, bewegen te weinig en hebben geringe motorische vaardigheden. Om…
Lees meer