Ransomware, online fraude en hacken; het tegengaan van online criminaliteit was lange tijd het domein van gespecialiseerde cyberexperts. Tegenwoordig wordt ook gemeenten een rol toebedeeld bij de aanpak van online criminaliteit. Maar waarom moet je daar als gemeente iets mee? Met welke online criminaliteitsproblemen wordt de samenleving lokaal geconfronteerd? En wat kan je lokaal doen? In dit artikel geven we antwoorden op die vragen.

In een zoektocht naar antwoorden op bovenstaande vragen zijn tien gerenommeerde digideskundigen, waaronder Lector Rutger Leukfeldt, benaderd om mee te denken in een kennisdeelsessie over online criminaliteit en de rol van gemeenten bij de aanpak daarvan. Het leverde interessante inzichten op!

Rutger Leukfeldt: “De lokale aanpak is een heel belangrijk onderdeel van de oplossing. Vaak wordt er alleen maar naar internationale oplossingen gekeken, terwijl het juist ook zo belangrijk is om ‘dicht bij huis’  te blijven. Lokale politieteams, OOV-medewerkers (openbare orde en veiligheid) en anderen die lokaal actief zijn krijgen een steeds grotere rol.”

Lees verder