Rutger Leukfeldt, lector Cybercrime & Cybersecurity aan De Haagse Hogeschool, is benoemd tot bijzonder hoogleraar Governing Cybercrime aan de Universiteit Leiden. Rutger Leukfeldt doet al jaren onderzoek naar de invloed van digitalisering op criminaliteit. “In dit vakgebied liggen zoveel wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen. Het is een uitermate belangrijk thema en ik ben heel blij dat ik de kans krijg om verschillende kanten van de vraagstukken aan elkaar te knopen.”  

Wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek samenbrengen  

De Haagse Hogeschool is trots op de benoeming. Elisabeth Minnemann, voorzitter van het College van Bestuur: “Wij feliciteren Rutger met deze benoeming. Voor hem, voor het onderzoeksveld en onze eigen kennisinstelling is dit een mooie ontwikkeling. Door wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek samen te brengen, creëren we meer impact.”   

“Je ziet dat veel onderzoek nu of heel fundamenteel is of juist praktijkgericht,” vult Leukfeldt aan. “Ik geloof in het samenbrengen van die twee perspectieven en het kijken over de grenzen heen. Onderzoek op cybergebied is complex en vraagt om het beoordelen van vraagstukken vanuit verschillende perspectieven.” 

Je moet het samen doen  

Leukfeldt ziet de benoeming en leerstoel als een mogelijkheid om het onderwijs en onderzoek naar cybercriminaliteit verder te brengen. En dat is nodig. “Door digitalisering zijn cruciale criminologische theorieën compleet veranderd”, legt Leukfeldt uit. “Dader en slachtoffer komen elkaar niet meer per definitie tegen in tijd en ruimte. En met een druk op de knop kan een fraudeur duizenden slachtoffers in een keer maken. Of het hacken van een database met gegevens, dat kon in het pre-digitale tijdperk simpelweg niet.

Veel belangrijke vragen zijn nog onbeantwoord. Hebben we bijvoorbeeld te maken met een nieuwe type dader? En als dat zo is, wat betekent het dan voor de instrumenten die we nu hebben om mensen op het goede pad te krijgen? Door vanuit de criminologie en de governance-kant te kijken, hoop ik op een versterkend effect. Dat we meer kunnen doen. Ik hoop dan ook dat we het in de toekomst verder kunnen uitbreiden. Op cybergebied kan je dit niet alleen in je eigen discipline doen, je hebt elkaar nodig.”  

Meer weten?