Samenwerken aan maatschappelijke uitdagingen in Den Haag Zuidwest: Een stap naar een rechtvaardige samenleving.

Den Haag Zuidwest is voor het lectoraat Grootstedelijke Ontwikkelingen en het kenniscentrum GUTs een belangrijk aandachtsgebied, gezien de maatschappelijke opgaven van de wijk. Daarom worden er ook veel onderzoeksprojecten uitgevoerd. Vorige week bracht CvB-voorzitter Elisabeth Minnemann een werkbezoek aan de wijk. Tijdens dit bezoek ging zij in gesprek over een aantal lopende onderzoeks- en onderwijsactiviteiten, vooral die waar onderzoek en onderwijs samenwerken aan maatschappelijke uitdagingen. Deze uitdaging sluit nauw bij het Haagse kernthema: een rechtvaardige samenleving. Drie projecten stonden tijdens dit werkbezoek centraal. 

Elisabeth Minnemann: "Onze activiteiten in Den Haag Zuidwest zijn een prachtig voorbeeld van onze rol als kennisinstelling midden in de samenleving. Onze studenten leren dankzij bewoners door onderzoek te doen in de praktijk. Vervolgens dragen studenten ook bij aan de leefbaarheid van de wijk door praktische oplossingen aan te dragen om de fysieke en sociale leefomgeving te verbeteren. De projecten zijn goede voorbeelden van interdisciplinair onderwijs en onderzoek. Studenten en docenten van meerdere opleidingen werken samen met het kenniscentrum in de wijk."

Studenten ondersteunen bewoners met juridisch advies 

Vanuit HBO-Rechten wordt een spreekuur opgezet waar studenten bewoners kunnen ondersteunen met verschillende vormen van juridisch advies. Het spreekuur krijgt een plek in Pandje H; een fysieke locatie aan de Jan Luykenlaan 29 waar ook de scriptiewerkplaats van de LDE (Leiden Delft Erasmus Universiteit) is gevestigd. De doelstelling van Pandje H is dat kennisinstellingen samenwerken aan vraagstukken waar professionals en bewoners mee worstelen. Eén van de ambities voor komend jaar is om ook andere opleidingen en kennisinstellingen te betrekken bij het verder vormgeven van het spreekuur. Het lectoraat Grootstedelijke Ontwikkelingen en hbo-recht werken hierin nauw samen. 

Verbeterde ondersteuning voor vrouwengroepen in Den Haag door onderzoek 

Ibtissam Abaaziz, senior onderzoeker bij het kenniscentrum GUTs, gaf in de Buurtkamer een presentatie van haar onderzoek naar vrouwengroepen in Den Haag en hoe deze beter ondersteund kunnen worden.  

In september vorig jaar is vanuit dit onderzoeksproject een challengedag georganiseerd in samenwerking met de opleiding bestuurskunde. Ook presenteerde zij haar nieuwe onderzoeksproject: het opzetten van een Community of Practice van en voor Haagse vrouwengroepen. Vrouwen kunnen hier kennis delen, van elkaar leren met de nadruk op zelfredzaamheid. Diverse maatschappelijke partijen zoals WijkZ, SamSam, de GGD, Moerwijk Moeders en een aantal bewoners waren aanwezig.  

Belang van inrichting van de openbare ruimte in de spotlight 

Jonge vrouwen voelen zich niet altijd veilig op straat. De inrichting van de openbare ruimte speelt hierin een belangrijke rol. Met deze opgave zijn studenten bouwkunde aan de slag gegaan.  

Stephan van Berkel, docent-onderzoeker en lid van de kenniskring, deelde in het pand van Block 33 zijn inzichten over de verbinding tussen maatschappelijke uitdagingen, onderwijs en onderzoek. Block 33 dient als jongerenHUB, een veilige ontmoetingsplaats voor jongeren om samen te komen, te sporten en ondersteuning te vinden voor zaken als geldzaken en werk. Het bezoek werd afgesloten met een korte rondleiding door de wijk.  

De genoemde projecten laten zien hoe belangrijk de samenwerking tussen onderwijs en onderzoek is. Door samen te werken met maatschappelijke partners en buurtbewoners aan oplossingen zijn we instaat om buurtbewoners te ondersteunen en te helpen met bepaalde vragen. Zo leveren we vanuit de Haagse een bijdrage aan een rechtvaardige samenleving. 

Samenwerken aan maatschappelijke uitdagingen in Den Haag Zuidwest
Samenwerken aan maatschappelijke uitdagingen in Den Haag Zuidwest
Samenwerken aan maatschappelijke uitdagingen in Den Haag Zuidwest
Samenwerken aan maatschappelijke uitdagingen in Den Haag Zuidwest
Samenwerken aan maatschappelijke uitdagingen in Den Haag Zuidwest