Een van de ambities uit het Instellingsplan 2023 - 2028 is een grotere impact van ons onderzoek. We willen door ontwikkelen naar een kennisinstelling met een herkenbaar profiel. Een kennisinstelling waar onderzoek, onderwijs en externe partners samenwerken aan maatschappelijke impact. Met de net vastgestelde kennisagenda kunnen we deze stap maken. 

Ons onderzoek kenmerkt zich door een multidisciplinaire aanpak. Er gebeurt nu al veel. Toch is er nog meer nodig om die herkenbare kennisinstelling te worden. Met deze kennisagenda willen we nog meer impact creëren in ons onderzoek, ons onderwijs en in de samenleving op de drie thema’s waar we voor hebben gekozen.  

Thema’s als bindende elementen 

Met de kennisagenda willen we onze maatschappelijke impact vergroten door drie dingen te doen. We versterken de samenwerking in de driehoek onderwijs - onderzoek - samenleving. We verdiepen de interne samenwerking tussen faculteiten, kenniscentra en diensten. En we maken De Haagse zichtbaarder als kennisinstelling. Elisabeth Minnemann: “Hiervoor hebben we meer focus nodig. Daarom bundelen we onze energie op drie thema’s: rechtvaardig samenleven, de transitie naar duurzaamheid, en de digitale toekomst. We bouwen hiermee voort op onze sterke punten. De thema’s zijn bindende elementen tussen opleidingen en onderzoeksgroepen, én zetten ons aan tot vernieuwing. Gerelateerd aan belangrijke ontwikkelingen in de samenleving, op lokaal, regionaal, landelijk en internationaal niveau.” 

Passende oplossingen 

Hoe verzilveren we de kansen van deze tijd en bieden we uitdagingen het hoofd? Daarvoor is meer nodig dan een geleidelijke verandering. In ons onderzoek zoeken we naar praktische interventies en passende oplossingen. Als hogeschool kiezen we voor de waarden rechtvaardigheid en duurzaamheid. En de digitale technologie willen we nadrukkelijk inzetten voor een economie die deugt. Deze waarden bepalen het handelen van medewerkers. We geven ze ook onze studenten mee door de thema’s van de kennisagenda op te nemen in de nieuwe onderwijsvisie ‘Leren op De Haagse Hogeschool’. Op deze manier zorgen we ervoor dat studenten op verschillende manieren bijdragen aan onderzoek, passend bij het niveau en/of fase van hun opleiding.  

Uitnodiging voor samenwerking 

In de verder ontwikkelende samenwerking zullen de komende maanden en jaren nieuwe ideeën ontstaan. De kennisagenda is daarmee ook een uitnodiging voor iedereen binnen en buiten de hogeschool om met ons samen te werken. Om vanuit eigen perspectief te werken aan rechtvaardig samenleven, duurzame transities en een digitale toekomst. 

Lees de kern van de kennisagenda in deze samenvatting