Twee lectoren mogen zich vanaf vandaag ‘Medical Delta lector’ noemen, waaronder onze eigen leading lector van Kenniscentrum Health Innovation Sanne de Vries. Deze lectoren werden gisteren gelijktijdig met negen nieuwe Medical Delta hoogleraren geïnaugureerd tijdens de Medical Delta Conference in de Laurenskerk in Rotterdam. Op deze bijeenkomst presenteerde het samenwerkingsverband van universiteiten en hogescholen de plannen voor een nieuwe meerjaren programmering dat directe aansluiting zoekt met de actuele uitdagingen in de gezondheidszorg.

De benoeming van Medical Delta hoogleraren en lectoren onderstreept de samenwerking van de bij Medical Delta aangesloten universiteiten en hogescholen op het gebied van innovatie en gezondheid.

Medical Delta is een samenwerkingsverband tussen de TU Delft, Erasmus MC, Erasmus Universiteit, LUMC en Universiteit Leiden, vier Zuid-Hollandse hogescholen (De Haage Hogeschool, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Leiden en Hogeschool Inholland), overheden, zorgorganisaties en bedrijven. Het heeft als doel technologische oplossingen voor duurzame zorg te realiseren.

Medical Delta hoogleraren en lectoren als ambassadeurs voor samenwerking


De gisteren benoemde Medical Delta hoogleraren en lectoren hebben zich met hun onderzoek en in hun werk bewezen als verbinders tussen wetenschappelijke disciplines en tussen wetenschap en praktijk. Met hun aanstelling krijgen ze daar niet alleen erkenning voor, ze treden ook als ambassadeur op voor verdergaande samenwerking op het gebied van health & technology. 

Medical Delta benoemt jaarlijks hoogleraren tot ‘Medical Delta hoogleraar’. Voor hun benoeming krijgen zij twee of meer aanstellingen bij de negen aangesloten academische instellingen en hogescholen en nemen zij zitting in de Wetenschappelijke Raad van het samenwerkingsverband.


Bekijk een overzicht van de elf Medical Delta hoogleraren en lectoren en hun onderzoek.
 

Nieuwe programmering sluit aan op urgente ‘wicked problems’ in de gezondheidszorg

Personeelstekorten, een toenemende zorgvraag, zorgsystemen die vastlopen: op steeds meer gebieden is het voorspelde ‘zorginfarct’ inmiddels voelbaar. Veel uitdagingen in de gezondheidszorg hebben de kenmerken van ‘wicked problems’: complexe problemen die niet één oorzaak hebben, maar verschillende oorzaken die met elkaar in verband staan.

“Hier is dus ook niet één oplossing voor,” zegt prof. dr. Frank Willem Jansen, voorzitter van Medical Delta. “Je ziet dat bijvoorbeeld innovaties heel goed bedacht lijken, maar niet goed aansluiten op praktijkbehoeften. We zullen nog nadrukkelijker op zoek moeten naar brede samenwerkingen om passend te innoveren en succesvol te implementeren om daarmee de meest urgente vraagstukken in de gezondheidszorg helpen op te lossen.” 

Medical Delta presenteerde zijn nieuwe visie, missie en strategie waarin het nadrukkelijk aanstuurt op ‘transdisciplinair samenwerken’. Niet alleen tussen wetenschappelijke disciplines, of tussen wetenschap en zorgorganisaties, overheden en bedrijven, maar ook samen met zorgprofessionals en patiënten. 

De nieuwe programmering van Medical Delta zal vanaf medio 2024 van start gaan en concentreert zich rondom zogenoemde ‘societies’. Deze societies vormen zich in eerste instantie op de thema’s ‘Zorg’, ‘Preventie’, ‘Transformatie’ en ‘Vergroening’. Vanaf januari vinden de eerste consortiummeetings plaats.

 

Sanne de Vries

Dr. Sanne de Vries - lector Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving bij De Haagse Hogeschool, doet onderzoek naar het bevorderen van een gezonde leefstijl van jeugd door samen met (toekomstige) professionals en de doelgroep innovatieve producten en programma’s en diensten te ontwikkelen, te evalueren en te implementeren die lichamelijke activiteit en gezonde voedingskeuzes bevorderen. De Vries is tevens directeur bij het Centre of Expertise Health Innovation van De Haagse Hogeschool. In haar wetenschappelijke werk combineert ze kennis over fysieke activiteit, diëtetiek, gedragsverandering, gezondheid, onderwijs, ontwerpmethodologie en technologie. Daarnaast heeft ze een functie als associate professor bij de LUMC Health Campus Den Haag en is ze Living Lab Leader van het Medical Delta Living Lab VIT for Life en Leidend Lector van het onderdeel Fysiek Vitaal van het SPRONG en Medical Delta programma Vitale Delta.