Als het gaat om een Leven Lang Ontwikkelen kan je op de volledige inzet en passie rekenen van coördinator Schelte Beltman. Op De Haagse Hogeschool zet hij zich in voor het verder ontwikkelen van professionals door middel van praktijkgericht onderzoek. Schelte: “Ik vind het ontzettend leuk om te werken met masterstudenten op het gebied van praktijkgericht onderzoek, dat toegankelijker te maken en daarmee tot bruikbare oplossingen te komen voor vraagstukken vanuit de beroepspraktijk.” 

Professionaliseren 

Schelte Beltman heeft een achtergrond in Organisatieantropologie en is op verschillende plekken werkzaam in het hoger onderwijs. Op De Haagse Hogeschool doceert en coördineert hij de onderzoekslijn bij de masteropleidingen International Communication Management (MICM), Financial Management & Control (MFMC), Business Administration (MBA) en Risicomanagement (RM).  

Hij heeft altijd grote interesse gehad in het onderzoek. Schelte: “Ik ben zelf in 2011 gepromoveerd. Hierbij werd ik geconfronteerd met het doen van onderzoek, met onderzoeksmethodologie en onderzoeksfilosofie. Ik vond het interessant mij daar verder in te ontwikkelen en ben het zelfs gaan doceren. Ik vind het heel boeiend om een bijdrage te leveren aan het verder professionaliseren van professionals. Door middel van praktijkgericht onderzoek vraagstukken uit de beroepspraktijk te kunnen beantwoorden.” 

Onderwijs en onderzoek 

Kennis creëren en bruikbaar inzetten in de beroepspraktijk is een belangrijke pijler in het hoger onderwijs. Voor Schelte Beltman is het verder ontwikkelen van de professional doctorate daarom van groot belang. Schelte: “Dat is voor mij echt een stip op de horizon, om de professional doctorate verder door te ontwikkelen en toegankelijker te maken. Voor zo’n groot instituut als De Haagse Hogeschool is het belangrijk dat we ook het hoogste niveau (niveau 8 van het European Quality Assurance Framework is een doctoraat, red.) aanbieden.” 

“Naast bestaande pilotstudies is het goed om ook een professional doctorate aan te bieden in bijvoorbeeld Business Administration en Education. Ik ben dankbaar voor de kennis en ervaring die ik heb opgedaan bij het begeleiden van 800+ masterstudenten en als co-promotor bij 6 promovendi. Als supervisor bij professional doctorates draag ik graag bij aan de verdere ontwikkeling van onderwijs en onderzoek binnen onze hogeschool.” 

Trots 

Schelte Beltman is ieder jaar weer apetrots als hij bij de Graduation Ceremony de verschillende afstudeerders toespreekt. Schelte: “Deze professionals doen veel kennis op door hun onderzoek, maar leren ook veel van elkaar. Ze leren hun eigen beroepspraktijk te verdiepen en te verbreden. Het bijzondere aan De Haagse Hogeschool is ook dat hier zo veel internationale studenten naartoe komen. Neem de MBA, MFMC en de MICM, deze internationale masters hebben wel 38 verschillende nationaliteiten en culturen. Als ik dat bij de ceremonie vertel is iedereen stil, vaak valt het kwartje dan pas! Dat is een hele interessante dimensie van hier doceren, dat mij erg boeit.”  

Is je interesse gewekt voor één van onze opleidingen voor professionals? In het nieuwe studiejaar 2023 -2024 ben je weer van harte welkom tijdens een van onze (online) voorlichtingsavonden.