Sinds 2010 bestaat het Koninkrijk der Nederlanden uit 4 landen en 3 bijzondere gemeenten. Niet veel mensen in Nederland zijn zich hiervan bewust, maar ons koninkrijk grenst niet alleen aan Duitsland en België, maar ook aan Venezuela.

De verhoudingen en onderlinge relaties binnen het koninkrijk en met onze buren zijn complex en staan soms onder enige spanning. Werken binnen Koninkrijksverband vraagt dan ook bijzondere kennis en vaardigheden van toekomstige professionals. Maar waar leer je daarover? Sinds 2 jaar heeft De Haagse Hogeschool vanuit haar faculteit Bestuur, Recht en Veiligheid, als enige onderwijsinstelling in Nederland, een onderwijsmodule voor dit specifieke onderwerp: de minor Koninkrijkszaken. De minor, een opleidingsoverstijgende keuzemodule als aanvulling op de verplichte curricula, biedt studenten de gelegenheid zich voor te bereiden op werken in en met het Caribisch deel van het Koninkrijk.

De minor kan, als onderdeel van het praktijkgericht onderwijs op het hbo, niet zonder verbinding met de dagelijkse koningsrijkrelaties-praktijk. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kan niet zonder goed opgeleide en geëquipeerde professionals die bij kunnen dragen aan het verbeteren van wederzijdse kennis en begrip. Daarnaast bestond binnen het ministerie een behoefte aan een korte cursus over het Caribisch deel van het Koninkrijk voor de eigen ambtenaren. Daarom hebben De Haagse Hogeschool en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nogmaals de handen ineen geslagen, en ondertekenden zij op vrijdag 23 april om 14.00 uur een samenwerkingsovereenkomst.

Liduine Bremer, directeur van de faculteit Bestuur, Recht en Veiligheid en Henk Brons, directeur-generaal Koninksrijksrelaties, ondertekenden namens de beide organisaties online de overeenkomst waarin de verdere samenwerking wordt gedefinieerd en vastgelegd: het ministerie draagt zorg voor aansprekende praktijkopdrachten, werkbezoeken, gastdocenten en stages voor de deelnemende studenten. En De Haagse doet waar zij goed in is: jonge wereldburgers opleiden die weten waar je in het Koninkrijk de mosterd haalt. Of de Bolo Pretu. Of de Pan Bati.