Over het kenniscentrum

Kenniscentrum Mission Zero heeft een duidelijke missie: “Empowering learners to create a sustainable future.”

Multidisciplinair onderzoek is bij het zoeken naar oplossingen noodzakelijk. Kortom, een integrale aanpak op technologisch, economisch, maatschappelijk en bestuurlijk gebied.

Als aanjager van duurzaam ondernemen en leven voeren we praktijkgericht onderzoek uit. Lectoren, docent-onderzoekers en studenten gaan met actuele vraagstukken aan de slag. Vraagstukken als het leefbaar houden van stedelijke omgevingen door CO2-emissies te beëindigen en kansen te creëren met afval. Samen met externe partners ontwikkelen we direct toepasbare én in de toekomst bruikbare kennis en tools.

In het kenniscentrum bundelen we de expertise van vier lectoraten: Energy in Transition, Circular Business, Urban Metabolism en Innovation Networks. We zoeken de grensvlakken op en maken samen het verschil. Zo ontstaat een andere manier van handelen. We ontdekken nieuwe waarden, kijken anders tegen de wereld aan en pakken huidige vraagstukken aan met de kennis en technologie van nu. Aandacht voor onze planeet maakt daar een onmiskenbaar onderdeel van uit.

Meerjarenplan Kenniscentrum Mission Zero 2021 - 2025 (pdf)

Projecten

Verduurzamen van de recreatiewoningen op Goeree-Overflakkee

De gemeente Goeree-Overflakkee en Provincie Zuid-Holland hebben de Haagse Hogeschool en Breda University of Applied Sciences gevraagd een vooronderzoek uit te voeren over welke kennis en welke partijen nodig zijn om de duurzaamheidsdoelstelling zodanig in een beleidsproces te gieten.
Lees meer

Inzicht in IT onder het mkb in Zuid-Holland

In opdracht van PZH voeren lectoraten Future Urban System en Smart Sustainable Manufacturing strategisch onderzoek naar IT-capabiliteit -en capaciteit onder het mkb in de bouw en maakindustrie. 
Lees meer

ReLead: Transforming leadership in the fashion industry

Designers, the creative heartbeat of the fashion and textile industry, often see themselves as the masterminds behind innovative creations, while relying on others to handle the business side and lead their teams. Unfortunately, this often translates into conventional leadership models that prioritise profits above the well-being of our planet and its people.
Lees meer

Nieuws

27 september 2023

Nederland en Indonesië werken samen in living labs aan verduurzaming van steden

Onderzoek

Rizal Sebastian ziet mogelijkheden voor wederzijds leren tussen Nederland en Indonesië.
Lees meer

14 juli 2023

De wereld is een rijke leeromgeving voor onderwijsonderzoek

Onderzoek

In het kader van zijn promotie op regeneratief onderwijs aan Wageningen University gaf Bas van den Berg een interview.…
Lees meer

23 juni 2023

Succesvolle verdediging proefschrift Bas van den Berg

Onderzoek

Op 12 juni verdedigde Bas van den Berg succesvol zijn proefschrift aan Wageningen University & Research. De titel…
Lees meer

Agenda

10 oktober - 12 oktober

RSD12 - Amsterdam hub: Co-design voor maatschappelijke transitie

Van 10 tot 12 oktober zal het Systemic Design Expertise Network (ESC) samen met Pakhuis de Zwijger en de Systemic Design Association de Amsterdam Hub van de Relating Systems and Design Thinking-conferentie organiseren in Pakhuis de Zwijger.
Lees meer

Het team

dr. ir. ing. Sander Mertens

dr. ir. ing. Sander Mertens

Leading lector en Lector Energy in Transition

dr. ir. ing. Sander Mertens

Leading lector en Lector Energy in Transition

In 2020 is Sander aangesteld als Joint-Director van het kenniscentrum Mission Zero. Naast zijn werk als lector aan de Haagse Hogeschool bekleedt hij een KIVI-leerstoel.

Go to dr. ir. ing. Sander Mertens
dr. Kim Poldner

dr. Kim Poldner

Lector Circular Business

dr. Kim Poldner

Lector Circular Business

Kim is sinds 1 januari 2019 lector bij de faculteit Business, Finance & Marketing (BFM) aan de Haagse Hogeschool.

Go to dr. Kim Poldner
dr. Rizal Sebastian

dr. Rizal Sebastian

Lector Future Urban Systems

dr. Rizal Sebastian

Lector Future Urban Systems

Rizal is nieuwsgierig aangelegd en krijgt energie van samenwerking binnen nationale en internationale innovatieprogramma’s.

Go to dr. Rizal Sebastian
Anja Overdiek

Anja Overdiek

Associate Lector

Tadeo Baldiri Salcedo Rahola

Tadeo Baldiri Salcedo Rahola

Associate Lector

Rolien Blanken

Rolien Blanken

Coördinator

Nathalie van der Voort-Remkes

Nathalie van der Voort-Remkes

Medewerker bedrijfsvoering

drs. Bas van den Berg

Bas van den Berg

Onderwijscoördinator

Bas van den Berg

Onderwijscoördinator

Bas draagt binnen De Haagse Hogeschool bij aan het linken van duurzaamheidsgericht onderzoek van Mission Zero aan verschillende opleidingen. 

Jolanda Lütteke

Jolanda Lütteke

Onderwijs coördinator

Jolanda Lütteke

Onderwijs coördinator

Jolanda draagt als onderwijs coördinator Mission Zero binnen De Haagse Hogeschool binnen De Haagse Hogeschool bij aan het linken van duurzaamheidsgericht onderzoek aan verschillende opleidingen.

Go to Jolanda Lütteke
Aniek Draaisma

dr. Aniek Draaisma

Onderzoeker Regeneratief Onderwijs

dr. Aniek Draaisma

Onderzoeker Regeneratief Onderwijs

Aniek werkt aan een professioneel ontwikkeltraject voor docenten, om duurzaamheid in de pedagogiek, didactiek en de structuren van het onderwijs een plaats te geven.

a.j.draaisma@hhs.nl

Go to dr. Aniek Draaisma
Pascalle van Moorsel

Pascalle van Moorsel

Student-assistent

Joia Boode

Jóia Boode

Student-assistent

Marieke Buisman

Marieke Buisman

Student-assistent

Ju Massaglia

Ju Laclau Massaglia

Student-assistent

Karel Mulder

dr. ir. Karel Mulder

Fellow

dr. ir. Karel Mulder

Fellow

Sinds 2015 is Mulder lector Future Urban Systems aan De Haagse Hogeschool. Hij studeerde zowel natuurkunde als filosofie van wetenschap, technologie en maatschappij aan de Universiteit Twente.

Go to dr. ir. Karel Mulder
Nico Persoon

Nico Persoon

Practor ROC Mondriaan (samenwerking MBO)

Nico Persoon

Practor ROC Mondriaan (samenwerking MBO)

Nico is de afgelopen jaren betrokken geweest als programma coördinator bij de start van kenniscentrum Mission Zero.

Go to Nico Persoon
Heleen Geerts

Heleen Geerts

Practor ROC Mondriaan/MBO Rijnland

Heleen Geerts

Practor ROC Mondriaan/MBO Rijnland

Heleen Geerts is docent onderzoeker en practor Retail. Ze is mede-initiator van de Retail Innovatie & Experience Campus Leidschendam-Voorburg.

Mirjam Kibbeling

dr. Mirjam Kibbeling

Lector Publieke Inkoop

Mark Mobach

dr. Mark Mobach

Bijzonder Lector Facility Management

dr. Mark Mobach

Bijzonder Lector Facility Management

De Haagse Hogeschool heeft sinds 2013 een samenwerkingsverband met de Hanze en sindsdien is Mobach ook werkzaam als lector aan De Haagse.

Go to dr. Mark Mobach
Portretfoto Pepijn van Willigenburg

Pepijn van Willigenburg

Business Developer

Liliya Terzieva

Liliya Terzieva

Liliya Terzieva

Liliya Terzieva is gepromoveerd op het gebied van economische en organisatorische wetenschappen van vrije tijd en toerisme.

Publicaties

Rapport

Goed verpakt

Integrale verduurzaming van productverpakkingscombinaties in de voedingsindustrie.

Download PDF

Artikel

De kansen van duurzame mode in de retail

De klant wil, de medewerker ook. Wat eraan schort is aanmoediging. Uit een recent onderzoek van het Next Fashion Retail (NFR) project blijkt dat klanten wel degelijk geïnteresseerd zijn in duurzame mode.

Lees meer

Whitepaper

Retailers, zet je personeel in als duurzame influencers

De klant wil wel, de medewerker wil ook. Graag zelfs. Wat eraan schort is aanmoediging. Oproep aan alle moderetailers: je klant heeft interesse in duurzame kleding en wil er graag meer over weten.

Download PDF

Artikel

IMPACT Magazine

Hoger onderwijs bevindt zich op een kruispunt, zeker vandaag de dag. Terwijl het internet vol staat met kwalitatieve kennisbronnen, kunnen hogescholen en universiteiten hun studenten steeds minder voorzien...

Whitepaper

Handelingsprotocollen voor een circulaire bedrijfsvoering

Nederland circulair in 2050! Een ambitieus en bovenal noodzakelijk streven met als doel een volledige circulaire economie. In haar voorbeeldfunctie heeft de rijksoverheid de opdracht om de bedrijfsvoering...

Whitepaper

Policy brief 2023 Circular Business Operations

Our predominantly linear economy based on a take-make-dispose model of consumption is incompatible with the finite resources available to us on Earth.

Whitepaper

De toekomst van duurzame mode bij mkb multi-brand retailers

Hoewel consumenten aangeven duurzame aspecten van kleding belangrijk te vinden, vertaalt
dit zich niet direct in de aankoop van meer duurzame kleding. Mkb multi-brand retailers die hun
assortiment...

Whitepaper

Regeneratief Onderwijs: samen op onderzoek uit

Onderwijs dat het beste haalt uit onszelf en onze studenten, op weg naar herstel van de aarde. Hoe komen we daar? Die vraag onderzoeken we in deze publicatie.

Artikel

Ontwerp van een mondmasker met een hoge filtratiegraad

Het probleem van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) voor eenmalig gebruik en gemaakt van niet-hernieuwbare grondstoffen die het milieu vervuilen, zette aan tot het ontwerpen van een circulair mondmasker.

Boek

Circular Economy - Challenges and Opportunities for Ethical and Sustainable Business

How can we design circular business models? How can we organize the transition from a linear to a circular economy? And how can we imagine circular futures that help us transform current realities?

Paper

Mission Impact: Higher Education as Catalysts for Sustainability Transformation

The International Academic Forum provides new perspectives to the thought-leaders and decision-makers of today and tomorrow by offering constructive environments for dialogue and interchange at the...

Artikel

Economic feasibility of electrical batteries for NZEB row houses in the Netherlands

The total amount of renewable energy produced by a net zero energy building is equal or greater to the total amount of energy used on an annual basis. Net zero energy buildings rely on the energy grid to...

Artikel

Time Series Building Energy Systems Data Imputation

Completeness of data is vital for the decision making and forecasting on Building Management
Systems (BMS) as missing data can result in biased decision making down the line.

Artikel

Automated energy performance diagnosis of HVAC systems by the 4S3F method

In practice, faults in building installations are seldom noticed because automated systems to diagnose such faults are not common use, despite many proposed methods: they are cumbersome to apply and...

Artikel

A Practical Application of DC Droop Control with IoT capabilities

The application of DC grids is gaining more attention in office applications. Especially since powering an office desk would not require a high power connection to the main AC grid but could be made...

Artikel

Design of wind and solar energy supply, to match energy demand

Renewable energy sources have an intermittent character that does not necessarily match energy demand. Such imbalances tend to increase system cost as they require mitigation measures and this is undesirable...

Rapport

Ontwikkeling van een gestandaardiseerde aanpak van Asset Lifecycle Information Modeling voor Semantic Digital Gemini in de gebouwde omgeving

Een Digital Twin omvat drie belangrijke aspecten, namelijk gegevensbeheer, integratie van expert modellen, en simulatie-gebaseerde besluitvorming.

Rapport

Ontwerp van een op cloud-gebaseerd dataplatform voor gestandaardiseerde Machine Learning workflows met toepassingen voor de vervoersinfrastructuur

Dit artikel beschrijft het IBM One-Click Learning (OCL) platform, een doorlopende interne inspanning binnen IBM Research gericht op het bieden van end-to-end ondersteuning voor het full data science proces.

Rapport

Op weg naar een Europese standaardisering van digitaliseringsbenaderingen voor de bewaking en veiligheid van bruggen en tunnels

In dit document wordt verslag uitgebracht over voorbereidend werk voor het toekomstige standaardiseren dat wordt uitgevoerd via een coördinatie- en ondersteuningsactie van de EU, getiteld IM-SAFE.

Onderzoeksrapport

De rol van vertrouwen in burgerinitiatieven op het gebied van duurzaamheid in de gebouwde omgeving

Een casusstudie naar het bewonersinitiatief Warm in de Wijk/ Coöperatie Duurzame Vruchtenbuurt.

Download PDF

Rapport

Requirements for sustainable heat storage in the Zeeheldenkwartier district of The Hague

This report has been written as a part of the The Hague University of Applied Science (THUAS) minor ‘BE SMART. Strategies for smart sustainable cities’. The report is focussing on an important element of the...

Boek

Innovating with labs 2.0

This is a book for living lab practitioners and everyone who wants to collaborate and experiment to advance sustainability transitions.

Boek

Tools for Future – Proof Labs

In collaboration with Future-Proof Labs, researchers have developed three tools that provide support for multi-stakeholders that are dealing with challenges like miscommunication, differences in values and...

Whitepaper

Living labs evalueren, hoe doe je dat?

Aangezien living labs geen doorsnee organisatievorm zijn, schieten conventionele managementtools vaak tekort. Daarom zijn er verschillende methoden en hulpmiddelen ontwikkeld die kunnen helpen.

Boek

Innoveren met labs – hoe doe je dat? Ervaringen van Future-Proof Retail

'Innoveren met labs hoe doe je dat?' geeft je de praktische handvatten die je nodig hebt om een succesvol living lab op te zetten met de stakeholders in jouw context. Ontdek hoe je met hen en studenten...