Over het kenniscentrum

Kenniscentrum Mission Zero heeft een duidelijke missie: “Empowering learners to create a sustainable future.”

Als drijvende kracht achter duurzaam ondernemen en leven, voeren we praktijkgericht onderzoek uit waarbij hoogleraren, docent-onderzoekers en studenten zich buigen over actuele vraagstukken. Deze vraagstukken omvatten onder andere het bevorderen van leefbare steden door de vermindering van CO2-uitstoot en het benutten van afval als hulpbron.

In samenwerking met externe partners ontwikkelen we toepasbare kennis en praktische tools voor de toekomst. 
Het Kenniscentrum Mission Zero bundelt de expertise van vier onderzoeksgroepen: Energy in Transition, Circular Business, Future Urban Systems en Design Value Networks. We zoeken naar raakvlakken tussen deze gebieden en streven ernaar samen het verschil te maken. Dit resulteert in een vernieuwende benadering van werken, waarbij we nieuwe waarden ontdekken, onze kijk op de wereld veranderen en hedendaagse problemen aanpakken met de beschikbare kennis en technologie. Onze aandacht voor de planeet vormt daarbij een inherent onderdeel.

Meerjarenplan Kenniscentrum Mission Zero 2021 - 2025 (pdf)

Projecten

Inzicht in IT onder het mkb in Zuid-Holland

In opdracht van PZH voeren lectoraten Future Urban System en Smart Sustainable Manufacturing strategisch onderzoek naar IT-capabiliteit -en capaciteit onder het mkb in de bouw en maakindustrie. 
Lees meer

ReLead: Transforming leadership in the fashion industry

Designers, the creative heartbeat of the fashion and textile industry, often see themselves as the masterminds behind innovative creations, while relying on others to handle the business side and lead their teams. Unfortunately, this often translates into conventional leadership models that prioritise profits above the well-being of our planet and its people.
Lees meer

Netwerk-ontwikkeling en vertrouwen bij lokale energie-initiatieven

Bewonersinitiatieven in energietransitie zijn belangrijk om beoogde impact van het Parijs Klimaatakkoord te realiseren. In veel onderzoeken naar en aanpakken in de energietransitie in Nederland, met name die waar bewonersinitiatieven een rol spelen, wordt vertrouwen als een belangrijke factor beschreven.
Lees meer

Nieuws

15 mei 2024

De koplopers: Toekomst van textiel

Onderzoek

Samen met een aantal experts spreekt lector Kim Poldner in deze aflevering over de toekomst van textiel.
Lees meer

15 mei 2024

Boeklancering Laura Stevens

Onderzoek

Onlangs lanceerden dr. ir. Laura Stevens en haar co-auteurs het boek Building Biomimicry Bridges.
Lees meer

8 mei 2024

Netwerken komen in actie met lector Liliya Terzieva

Onderzoek

“Het stadium van bewustwording creëren is voorbij: het is tijd voor actie”, Liliya Terzieva tijdens haar intreerede.
Lees meer
Team Mission Zero

Team

Binnen ons kenniscentrum werken onderzoekers, docent-onderzoekers en studenten nauw samen met praktijkpartners om onderzoek te verrichten. Samen zetten zij zich in om de resultaten van het onderzoek -kennis en inzichten- te vertalen naar de praktijk van het onderwijs en de regio.

Ontmoet ons team

Publicaties

Rapport

Goed verpakt

Integrale verduurzaming van productverpakkingscombinaties in de voedingsindustrie.

Download PDF

Artikel

De kansen van duurzame mode in de retail

De klant wil, de medewerker ook. Wat eraan schort is aanmoediging. Uit een recent onderzoek van het Next Fashion Retail (NFR) project blijkt dat klanten wel degelijk geïnteresseerd zijn in duurzame mode.

Lees meer

Whitepaper

Retailers, zet je personeel in als duurzame influencers

De klant wil wel, de medewerker wil ook. Graag zelfs. Wat eraan schort is aanmoediging. Oproep aan alle moderetailers: je klant heeft interesse in duurzame kleding en wil er graag meer over weten.

Download PDF

Artikel

IMPACT Magazine

Hoger onderwijs bevindt zich op een kruispunt, zeker vandaag de dag. Terwijl het internet vol staat met kwalitatieve kennisbronnen, kunnen hogescholen en universiteiten hun studenten steeds minder voorzien...

Whitepaper

Handelingsprotocollen voor een circulaire bedrijfsvoering

Nederland circulair in 2050! Een ambitieus en bovenal noodzakelijk streven met als doel een volledige circulaire economie. In haar voorbeeldfunctie heeft de rijksoverheid de opdracht om de bedrijfsvoering...