Introductie

De transitie van fossiele energie naar duurzame energie is cruciaal voor het voortbestaan van de wereld. Hoe gaan we in de toekomst in onze energie voorzien? 

Die vinden we door een uitstapje naar de toekomst. In die toekomst zijn we met zoveel mensen dat alles op duurzame energie moet werken. Maar vraag en aanbod van duurzame energie matchen vaak niet en de balans is wel noodzakelijk.

Over het lectoraat

Met het inzicht in die toekomst moeten we nu slimme keuzes maken. In ons lectoraat hebben we de keuze gemaakt om te werken aan: Smart Multi Commodity Grids en systeem keuzes met een focus op het matchen van vraag en aanbod van energie.

We doen onze toegepaste onderzoeken op het gebied van techniek en economie, in de sectoren: gebouwde omgeving, industrie, landbouw en vervoer maar beperken ons niet tot een bepaalde sector omdat juist de integrale benadering zo veel meerwaarde heeft en deze sector grenzen geen basis hebben in energietransitie.

Er zijn drie energiedragers die de energietransitie faciliteren: elektriciteit als gelijkspanning, warmte en waterstof. Deze drie dragers worden gevoed door zonne- en windenergie. Met welk systeem is dit het beste te faciliteren? Onderzoek naar de juiste systeemkeuzes is nodig om een volhoudbare en economische energievoorziening in Nederland te realiseren. 

Smart Technology

Ook het thema Smart Technology is onderdeel van het lectoraat. De inzet van Smart Technology biedt kansen voor een efficiënter en economischer gebruik van energie door het voorkomen van opslag en transport van duurzaam opgewekte energie. 

Doelen

  • Het vinden van richtinggevende, innovatieve, kostenefficiënte oplossingen middels technisch en economisch onderzoek van de kenniskring van het lectoraat. 
  • Het definiëren en het op de kaart zetten van technisch toegepast onderzoek aan het hbo.
  • Samenwerken met andere lectoraten die voor het onderzoek van het lectoraat Energy in Transition van belang zijn.
dr. ir. ing. Sander Mertens

Over de lector

dr. ir. ing. Sander Mertens

Sander Mertens begon zijn studie aan de Technische Hogeschool van Haarlem, studierichting Werktuigbouwkunde, waarna hij zich wilde verdiepen en koos voor een studie Technische Natuurkunde aan de TU Delft. Na een tijdje gewerkt te hebben in het bedrijfsleven is hij teruggekeerd naar de TU Delft om te promoveren bij Lucht en Ruimtevaart op windenergie in de gebouwde omgeving. Tijdens zijn promotietraject heeft hij de afdeling windenergie/bouwfysica opgezet bij het ingenieursbureau DHV. Daarna heeft hij Ingreenious opgericht om Internationaal advieswerk te doen en werkte hij onder andere 9 jaar in zijn eigen bedrijf Windchallenge aan projecten in de windenergie. In augustus 2018 werd hij benoemd tot lector Energy in Transition. In 2020 is Sander aangesteld als Joint-Director van het kenniscentrum Mission Zero. Naast zijn werk als lector aan De Haagse Hogeschool bekleedt hij een KIVI-leerstoel.

PublicatiesResearchGate
s.mertens@hhs.nl

LinkedIn profiel

Nevenfuncties
  • Raad van Advies Energy Common Leidschendam-Voorburg
  • Raad van Advies I-EM Delft
  • Lid lectorenplatform Urban Energy
  • Lid stuurgroep Energy Switch
  • Lid Het Groene Brein

Het matchen van vraag en aanbod van energie wordt de opgave voor de energietransitie issue.

Team

May Almuhsinawe

May Almuhsinawe

Go to May Almuhsinawe

May Almuhsinawe

May werkt voor het lectoraat Energy in Transition en is ze vooral bezig met duurzame energietechnieken.

Go to May Almuhsinawe
Tadeo Baldiri Salcedo Rahola

Tadeo Baldiri Salcedo Rahola

Go to Tadeo Baldiri Salcedo Rahola

Tadeo Baldiri Salcedo Rahola

Hij is Associate Lector bij het lectoraat Energy in Transition. 

ResearchGate:
https://www.researchgate.net/profile/Tadeo_Baldiri_Salcedo_Rahola

t.b.salcedorahola@hhs.nl

Go to Tadeo Baldiri Salcedo Rahola
Peter van Duijsen

Peter van Duijsen

Go to Peter van Duijsen

Peter van Duijsen

Prof.dr. Peter van Duijsen [Prof. of Practice, IIT Guwahati, India] werkt al bijna 35 jaar met computersimulatie en vermogenselektronica.

ResearchGate
p.j.vanduijsen@hhs.nl

Go to Peter van Duijsen
Energy in Transition, Man laadt mobiele telefoon op via USB, openbaar opladen op bank met zonnepaneel op straat, alternatieve elektriciteitsbron

Evert-Jan Duindam

Evert-Jan Duindam

Evert-Jan Duindam is onderzoeker bij het Lectoraat Energy in Transition en is in die rol betrokken bij veel van de onderzoeksactiviteiten van het Lectoraat.

Joep de Groot

Joep de Groot

Go to Joep de Groot

Joep de Groot

 Bij het lectoraat houdt hij zich vooral bezig met het ontwikkelen van simulatiemodellen voor het rekenen aan duurzame energietechnieken.

j.a.degroot@hhs.nl

Go to Joep de Groot
Anton Hanemaaijer

Anton Hanemaaijer

Go to Anton Hanemaaijer

Anton Hanemaaijer

Binnen het lectoraat is Anton betrokken bij het Brains for Building project (B4B). Waar sensoren en data worden ingezet om bestaand vastgoed slimmer en efficiënter te maken.

Go to Anton Hanemaaijer
Gerben Hoogendorp

Gerben Hoogendorp

Go to Gerben Hoogendorp

Gerben Hoogendorp

Binnen het lectoraat houdt hij zich o.a. bezig met simulatiestudies van nieuwe toekomstige elektriciteitsnetten.

g.hoogendorp@hhs.nl

Go to Gerben Hoogendorp
Astrid Jansen

Astrid Jansen

Go to Astrid Jansen

Astrid Jansen

Coördinator van alle lopende zaken binnen het lectoraat.

a.p.jansen@hhs.nl

Go to Astrid Jansen
Martijn Kruijsse

Martijn Kruijsse

Martijn Kruijsse

Hij zet zich in om met zijn diverse achtergrond een bijdrage te kunnen leveren aan de grote opgave om de energy transitie in Nederland vorm te geven. 

p.m.d.kruijsse@hhs.nl

Gide de Ruijter

Gide de Ruijter

Go to Gide de Ruijter

Gide de Ruijter

Zijn focus ligt op verduurzaming van de gebouwde omgeving waarbij modelering en data analyse de belangrijkste onderdelen zijn.

Go to Gide de Ruijter
Arie Taal

Arie Taal

Huidig is hij is o.a. coördinator van de minor Sustainable Energy Technology. In het lectoraat ontwikkelt hij simulatiesoftware t.b.v. energienetwerken. 

ResearchGate

a.c.taal@hhs.nl

Go to Arie Taal
Pepijn van Willigenburg

Pepijn van Willigenburg

Go to Pepijn van Willigenburg

Pepijn van Willigenburg

Pepijn is actief binnen de wereld van gelijkspanning, vooral als business developer van nieuwe projecten en als projectleider van lopende projecten.

p.vanwilligenburg@hhs.nl

Go to Pepijn van Willigenburg
Diëgo Zuidervliet

Diëgo Zuidervliet

Go to Diëgo Zuidervliet

Diëgo Zuidervliet

Hij werkt momenteel aan Educative Power Electronics om studenten de basis van Power Converters te leren.

ResearchGate

d.c.zuidervliet@hhs.nl

Go to Diëgo Zuidervliet

Projecten

Verduurzamen van de recreatiewoningen op Goeree-Overflakkee

De gemeente Goeree-Overflakkee en Provincie Zuid-Holland hebben de Haagse Hogeschool en Breda University of Applied Sciences gevraagd een vooronderzoek uit te voeren over welke kennis en welke partijen nodig zijn om de duurzaamheidsdoelstelling zodanig in een beleidsproces te gieten.
Lees meer

Energiehaven in de Binckhorst

Watersport vereninging (WSV) “de Vlietstreek” is al vele jaren gevestigd in de Binkhorst. Met ongeveer 105 ligplaatsen is het een mooie moderne haven in dit ontwikkelgebied. De haven is voorzien van moderne steigers met stroom voorzieningen voor de schepen.
Lees meer

SHPLES: Smart Hydrogen Powered Local Energy System

Dit project doet onderzoek naar vormen van lokale Energieopwekking, zogenaamde Energy Hubs. Het idee achter Energy Hubs is dat het voor de energie-transitie nodig is om niet meer te denken aan alléén centrale opwekking in grote elektriciteitscentrales, maar dat lokale opwekking (energy Hubs) een steeds grotere rol zal gaan spelen in de energie opwekking.
Lees meer

Nieuws

27 februari 2024

Energiecoaches zijn de duurzame superhelden

Onderzoek

We kijken terug op een geslaagde workshop “Empower your community through energy coaching“.
Lees meer

11 december 2023

Activeren van co-creatie voor groene innovatie

Onderzoek

In het kader van de groene transitie hebben universiteiten veel te bieden in gezamenlijke groene innovatieprojecten met…
Lees meer

1 februari 2023

Terugblik Symposium Water-stof tot nadenken

Onderzoek

We kijken terug op een geslaagd symposium “Water-stof tot nadenken” op 24 november 2022. Een middag met bevlogen…
Lees meer

Agenda

13 maart, 09:30 - 21:00

KIVI Jaarcongres: Engineering the future

Kom op 13 maart naar De Haagse Hogeschool voor het KIVI Jaarcongres 2024 en de uitreiking van de Prins Friso Ingenieursprijs 2024.
Lees meer