Over het kenniscentrum

De onderzoekers van het kenniscentrum Digital Operations & Finance werken aan een ‘economie die deugt’. Met ons onderzoek stellen we bedrijven en ondernemers in staat om met behulp van digitale technologie hun voetafdruk op ruimte, grondstoffen, medewerkers en medemensen te verkleinen. &

Daarbij richten we ons vooral op de hightechmaakindustrie (waaronder agro en health), smart mobility en fintech. Kenmerkend voor ons onderzoek als kenniscentrum is dat we invalshoeken vanuit tech en business combineren. We ontwikkelen niet alleen digitale technologie, maar onderzoeken ook de rol daarvan in bedrijfsvoering en waardeketen.

Daarnaast ontwikkelen we als kenniscentrum onderwijs voor studenten én werkenden waarbij het samen oplossen van vraagstukken rondom duurzame ontwikkeling, (on)gelijkheid en digitale technologie centraal staat. Studenten leren hoe door slimme technologie en data een volhoudbare economie vorm te geven is. Niet alleen door onderwijs, maar ook door studenten mee te laten doen aan wetenschappelijk onderzoek.

In het kenniscentrum brengen we de expertise van zeven lectoraten samen: Betekenismarketing, Change Management, Fotonica, New Finance, Platformeconomie, Smart Sensor Systems en Smart Sustainable Manufacturing.

Maak in deze video uitgebreider kennis met het kenniscentrum, ons werk en onze 7 lectoraten:

Projecten

Infrastructuur beveiligen met fotonica (SUNSPOT)

Grote infrastructurele objecten zoals een brug of viaduct moeten worden gemonitord om de veiligheid te borgen en onderhoud te optimaliseren. Met de toepassing van fotonica presteren fiber-optische sensoren beter dan conventionele, elektronische sensoren.
Lees meer

Meetinfrastructuur ontwikkelen voor invloed dag- en kunstlicht (EURAMET)

Daglicht bepaalt veel aspecten van het menselijk leven. In 1998 werd de Melanopsin-receptor in het oog ontdekt. Deze beïnvloedt niet het zicht, maar wel de hormoonhuishouding. Voor het fotonisch onderzoek naar deze receptor met behulp van draagbare lichtsensors is nog geen meetinfrastructuur ontwikkeld.
Lees meer

Diergezondheid verbeteren met sensorneuzen (OBSeRVeD)

Pluimvee is de grootste bron van dierlijke eiwitten voor menselijke consumptie en essentieel om de groeiende wereldbevolking te voeden. In de intensieve pluimveehouderij, zoals in Nederland, maken grootschalige bedrijfsvoering en hoge eisen aan de productie-efficiëntie dieren zeer kwetsbaar voor infecties.
Lees meer

Nieuws

31 augustus 2023

Conferentie en lectorale rede – De toekomst van ons geldstelsel

Onderzoek

Martijn van der Linden, lector New Finance aan De Haagse Hogeschool, vindt dat ons geldstelsel anders kan en moet.…
Lees meer

5 juli 2023

Bruggen bouwen tussen lectoraat Platformeconomie en werkveld

Onderzoek

De platformeconomie wekt verwachtingen én doet wenkbrauwen fronsen. Martijn Arets is expert op dit terrein. Sinds 2012…
Lees meer

27 juni 2023

Lectorenplatform ondersteunt bedrijven bij verduurzaming

Algemeen

Bedrijven in de maakindustrie staan voor de uitdaging om hun productie en materialen te verduurzamen. Binnen het…
Lees meer

Agenda

6 september - 8 september

De Toekomst van Ons Geldstelsel: Wat geven we water en wat niet?

Deze vraag staat centraal tijdens de 3-daagse conferentie. We verkennen toekomstscenario’s in termen van de watermetafoor.
Lees meer

Het team

John Bolte

dr. John Bolte

Leading lector en lector Smart Sensor Systems

dr. John Bolte

Leading lector en lector Smart Sensor Systems

Go to dr. John Bolte
Steven van den Berg

dr. Steven van den Berg

Lector Fotonica

dr. Steven van den Berg

Lector Fotonica

Go to dr. Steven van den Berg
Jenny Coenen

dr. ir. Jenny Coenen

Lector Smart Sustainable Manufacturing

dr. ir. Jenny Coenen

Lector Smart Sustainable Manufacturing

Go to dr. ir. Jenny Coenen
Hongli Joosten-Ma

dr. Hongli Joosten

Lector Purposeful Marketing

dr. Hongli Joosten

Lector Purposeful Marketing

Go to dr. Hongli Joosten
Martijn van der Linden

dr. Martijn van der Linden

Lector New Finance

dr. Martijn van der Linden

Lector New Finance

Go to dr. Martijn van der Linden
Nicole Stofberg

dr. Nicole Stofberg

Lector Platformeconomie

dr. Nicole Stofberg

Lector Platformeconomie

Go to dr. Nicole Stofberg
Jacco van Uden

dr. Jacco van Uden

Lector Change Management

dr. Jacco van Uden

Lector Change Management

Go to dr. Jacco van Uden
Margot Custers

Margot Custers

Programmacoördinator

Margot Custers

Programmacoördinator

Go to Margot Custers
Merel Hillen

Merel Hillen

Senior Managementassistent

Merel Hillen

Senior Managementassistent

Go to Merel Hillen

Publicaties

Proefschrift

“Design guidelines for the monetary and financial system in the digital age”

Martijn verdedigde op 29 september 2022 zijn proefschrift “Design guidelines for the monetary and financial system in the digital age”.

Artikel

Sensor fusion of odometer, compass and beacon distance for mobile robots

The estimation of the pose of a differential drive mobile robot from noisy odometer, compass, and beacon distance measurements is studied.

Rapport

General Feasibility Report: Implications for setting up Savings Groups in Europe

This feasibility report aims to create a solid background for Savings Groups programming in Italy, Spain, Germany, Poland and the Netherlands where partner organisations of the LETS SAVEE project are based.

Artikel

Ecological momentary assessment study of exposure to radiofrequency electromagnetic fields and non-specific physical symptoms with self-declared electrosensitives

The main objective of the study is to determine if non-specific physical symptoms (NSPS) in people with self-declared sensitivity to radiofrequency electromagnetic fields (RF EMF) can be ...

Artikel

De fintechrevolutie - waarom de voorspellingen (nog niet) zijn uitgekomen

Banken mogen dan niet zijn weggeconcurreerd door fintechs, de financiële dienstverlening is wel degelijk fundamenteel veranderd door de toepassing van digitale technologieën.

Hoofdstuk

Duurzame mobiliteit in de slimme en gezonde stad

De focus van dit hoofdstuk ligt op een aantal gekozen en nodige transities van duurzame mobiliteit binnen de gegeven infrastructuur, beschikbare middelen en de openbare ruimte in een stedelijke setting.

Proefschrift

Balancing the social and financial sides of the coin

Om goed te kunnen participeren in de samenleving zijn twee dingen belangrijk: financieel gezond zijn én beschikken over een stevig sociaal netwerk.

Artikel

PrimaVera: Synergising Predictive Maintenance

The full potential of predictive maintenance has not yet been utilised. Current solutions focus on individual steps of the predictive maintenance cycle and only work for very specific settings.

Artikel

De ‘Triple Depreciation Line’: een effectief wapen tegen greenwashing of een nieuwe accounting fata morgana?

De term Triple Bottom Line van John Elkington (1994) is inmiddels een bekend fenomeen en verwijst naar een drievoudige verlies- en winst rekening voor financiële, ecologische en sociale resultaten...

Artikel

Legibility as a Design Principle: Surfacing Values in Sensing Technologies

This paper introduces the design principle of legibility as means to examine the epistemic and ethical conditions of sensing technologies.

Paper

Toekomst van het geldstelsel

Dit position paper gaat over de toekomst van het geldstelsel en bestaat uit drie delen. In het eerste deel wordt de geschiedenis van de maatschappelijke discussie over structurele hervorming...