Change Management

Over het lectoraat Change Management

Bij het lectoraat Change Management draait het niet alleen om veranderkunde (‘management of change’) maar zoeken we ook naar manieren om management zelf te veranderen (‘changing management’).

Dat doen we door bekende managementthema’s in een nieuw daglicht te plaatsen. Wat zijn de postitieve kanten van roddel bijvoorbeeld? Kunnen we aarzelen in organisaties als een kwaliteit zien, en niet als een teken van incompententie of onmacht? Is de pop-up store een onbeduidende marketinghype of zegt het fenomeen ons iets over de organisaties van de toekomst? En wat betekent rentmeesterschap nog, vandaag de dag?

‘Changing management’ betekent ook dat we ons laten inspireren door praktijken die op het eerste gezicht weinig met management en organisatie te maken lijken te hebben. De kunstpraktijk, bijvoorbeeld. Wat zouden managers kunnen leren van de wijze waarop kunstenaars omgaan met onzekerheid of dubbelzinnigheid? En kunnen professionals in organisaties hun voordeel doen met wat in de theaterwereld al bekend is over het scheppen en benutten van speelruimte? Maar we steken ook ons licht op in de sportwereld. Wat is dat fenomeen flow dat zo’n belangrijke rol lijkt te spelen bij succesvolle sporters? Zou je flow kunnen realiseren in organisaties?

Binnen het lectoraat Change Management zoeken we dus -  vrij letterlijk – voortdurend de grenzen van het vakgebied op. Dat doen we vanuit de overtuiging dat echte vernieuwing alleen kan worden gerealiseerd als we stellige overtuigingen durven op te schorten en aan de slag gaan met nieuwe, experimentele vormen van managen en organiseren.

Meer weten? Volg het onderzoek van het lectoraat op lectoraatchangemanagement.nl.

Projecten en publicaties

Vreemd op Verzoek: Wat Kunst Kan Betekenen voor Organisaties

Kunst associëren we met originele inzichten, creativiteit en het vinden van nieuwe openingen. De kunstenaar, zo heet het, ziet de dingen anders en ziet andere dingen.

Lees meer

Juggling creativity and commerce

Dual and complementary leadership is common in certain parts of the cultural and creative industries, such as in theatres or architecture firms. It is also surfacing now and then in the international designer fashion sector.

Read more

Waardenwerk

Welke rol speelt aarzelen in keuzes en besluiten? Waar komt aarzeling vandaan en wat gebeurt er als men aarzelt? Welke rol speelt context en hoe komt het dat aarzelen zo ongemakkelijk is? En welke ruimte is er voor aarzelen in organisaties?’

Lees meer

Change management gaat over veranderkunde, maar verwijst ook naar de ambitie om het denken over management vloeibaar te maken.

Lector Jacco van Uden

Jacco van Uden, lector (2013-nu)

Jacco van Uden studeerde bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam waar hij zich specialiseerde in veranderkunde. Na zijn studie werkte hij twee jaar bij Nyenrode Universiteit (Center for Organisational Learning and Change) om vervolgens promotieonderzoek te gaan doen aan de Universiteit voor Humanistiek. In zijn dissertatie (proefschrift) ‘Organisation and Complexity’ stond de vraag centraal wat complexiteittheorie de organisatiekunde heeft te bieden. Eind 2011 trad Jacco in dienst bij De Haagse Hogeschool als projectleider/senior onderzoeker voor het KITE120 project (Lectoraat Ondernemen en Innoveren). Sinds 1 februari 2013 is hij lector Change Management.

Contact lector Change Management

Kenniskring

Anja Overdiek

a.overdiek@hhs.nl

Gokhan Turan

g.turan@hhs.nl

Mark van Peufflik

m.h.b.j.vanpeufflik@hhs.nl

Mieke Moor

miekemoor@vrijwerk.org
06 - 2054 4298

Marijke Sybesma


Dominique Darmon

d.darmon@hhs.nl

Paul van den Berg


Fer van den Boomen

f.f.m.vandenboomen@hhs.nl

Peter van Hekke

p.a.vanhekke@hhs.nl

Sleep opzij