Introductie

Bij het lectoraat Change Management draait het niet alleen om veranderkunde (‘management of change’) maar zoeken we ook naar manieren om management zelf te veranderen (‘changing management’).

Dat doen we door bekende managementthema’s in een nieuw daglicht te plaatsen. Wat zijn de postitieve kanten van roddel bijvoorbeeld? Kunnen we aarzelen in organisaties als een kwaliteit zien, en niet als een teken van incompententie of onmacht? Is de pop-up store een onbeduidende marketinghype of zegt het fenomeen ons iets over de organisaties van de toekomst? En wat betekent rentmeesterschap nog, vandaag de dag?

Over het lectoraat

‘Changing management’ betekent ook dat we ons laten inspireren door praktijken die op het eerste gezicht weinig met management en organisatie te maken lijken te hebben. De kunstpraktijk, bijvoorbeeld. Wat zouden managers kunnen leren van de wijze waarop kunstenaars omgaan met onzekerheid of dubbelzinnigheid? En kunnen professionals in organisaties hun voordeel doen met wat in de theaterwereld al bekend is over het scheppen en benutten van speelruimte? Maar we steken ook ons licht op in de sportwereld. Wat is dat fenomeen flow dat zo’n belangrijke rol lijkt te spelen bij succesvolle sporters? Zou je flow kunnen realiseren in organisaties?

Binnen het lectoraat Change Management zoeken we dus -  vrij letterlijk – voortdurend de grenzen van het vakgebied op. Dat doen we vanuit de overtuiging dat echte vernieuwing alleen kan worden gerealiseerd als we stellige overtuigingen durven op te schorten en aan de slag gaan met nieuwe, experimentele vormen van managen en organiseren.

Meer weten? Volg het onderzoek van het lectoraat op lectoraatchangemanagement.nl.

Jacco van Uden

Over de lector

dr. Jacco van Uden

Jacco van Uden studeerde bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam waar hij zich specialiseerde in veranderkunde. Na zijn studie werkte hij twee jaar bij Nyenrode Universiteit (Center for Organisational Learning and Change) om vervolgens promotieonderzoek te gaan doen aan de Universiteit voor Humanistiek. In zijn dissertatie (proefschrift) ‘Organisation and Complexity’ stond de vraag centraal wat complexiteittheorie de organisatiekunde heeft te bieden. Eind 2011 trad Jacco in dienst bij De Haagse Hogeschool als projectleider/senior onderzoeker voor het KITE120 project (Lectoraat Ondernemen en Innoveren). Sinds 1 februari 2013 is hij lector Change Management.

j.c.vanuden@hhs.nl

LinkedIn profiel

Change management gaat over veranderkunde, maar verwijst ook naar de ambitie om het denken over management vloeibaar te maken.

Team

Fer van den Boomen

Fer van den Boomen

Fer van den Boomen

Fer van den Boomen (0,8 fte, incl. HHs promotievoucher) is kerndocent bij de Master Organisatiecoaching van De Haagse Hogeschool Pro.

info@fervandenboomen.nl
www.fervandenboomen.nl

 

Go to Fer van den Boomen
Dominique Darmon

Dominique Darmon

Dominique Darmon

Dominique Darmon (0,2 fte) is senior hogeschooldocent aan De Haagse Hogeschool. Zij doceert vakken als Journalistiek en Media, Interculturele Communicatie, Communicatie en Gedrag.

d.darmon@hhs.nl

Ohad Ben Shimon

Ohad Ben Shimon

Ohad Ben Shimon

Ohad is een schrijver, onderzoeker en docent met een achtergrond in cognitieve wetenschappen, psychologie, culturele analyse en kunst.

Wypkje van der Heide

Wypkje van der Heide

Andries Hiskes

Andries Hiskes

Andries Hiskes

Andries Hiskes (0,6 fte, incl. NWO promotiebeurs) is als docent verbonden aan de opleiding Verpleegkunde bij de faculteit Gezondheid, Voeding en Sport.

a.r.hiskes@hhs.nl

Theo de Joode

Theo de Joode

Theo de Joode

Theo de Joode (0,2 fte) is docent-onderzoeker bij de faculteit Business Finance & Marketing. Hij volgde verschillende studies, waaronder Bedrijfseconomie.

t.dejoode@hhs.nl

Sandra van Kolfschoten

Sandra van Kolfschoten

Sandra van Kolfschoten

Sandra's onderzoek richt zich op het vraagstuk of en hoe dadavistische interventies bijdragen aan (on)gewenste systeembeweging. En wat zij teweegbrengen in de HeartCore beroepstrots van mensen.

Go to Sandra van Kolfschoten
An Kramer

An Kramer

An Kramer

An Kramer (0,2 fte)  is als externe onderzoeker verbonden aan het Lectoraat Change Management. Zij werkt vanuit haar bedrijf De Organisatie Activist.

info@ankramer.nl

www.deorganisatieactivist.nl

Tom Maassen

Tom Maassen

Tom Maassen

Tom Maassen (0,3 fte) is docent bij de opleiding HBO-V met een nadruk op filosofie- en ethiekonderwijs. Samen met een collega coördineert hij de jaren 2 en 3 van de opleiding.

t.t.m.maassen@hhs.nl

Mieke Moor

Mieke Moor

Paul de Regt

Paul de Regt

Paul de Regt

Paul de Regt (0,2 fte) houdt vooral bezig met thema’s als Vitaliteit en de internationalisering van de arbeidsmarkt.

p.deregt@hhs.nl

Projecten

E-learning course for lecturers ‘How to Teach Critical Thinking with Film – an Introduction’

Deze e-learning ondersteunt docenten die met behulp van film(fragmenten) kritisch denken bij studenten willen stimuleren.
Lees meer

Succesvol managen van duurzame en artistieke innovaties (SUSTain)

Samenwerking tussen ondernemers en kunstenaars lijkt het recept om te komen tot een nieuwe economie. Een economie die ‘volhoudbaar’ is, sociaal rechtvaardig en ecologisch duurzaam. Lees meer hierover.
Lees meer

Reshaping Business Education

In het project Reshaping Business Education richten wij ons op een anders georiënteerde opleiding en vorming van businessstudenten.
Lees meer

Hier vind je alle publicaties en blogs van het lectoraat Change Management:
lectoraatchangemanagement.nl

Nieuws

25 oktober 2022

RAAK-mkb financiering toegekend aan het lectoraat Change Management

Onderzoek

Het project SUSTainable Artistic INnovation (SUSTAIN) van lectoraat Change Management heeft onlangs financiering uit…
Lees meer