Introductie

Bij het lectoraat Change Management draait het niet alleen om veranderkunde (‘management of change’) maar zoeken we ook naar manieren om management zelf te veranderen (‘changing management’).

Dat doen we door bekende managementthema’s in een nieuw daglicht te plaatsen. Wat zijn de postitieve kanten van roddel bijvoorbeeld? Kunnen we aarzelen in organisaties als een kwaliteit zien, en niet als een teken van incompententie of onmacht? Is de pop-up store een onbeduidende marketinghype of zegt het fenomeen ons iets over de organisaties van de toekomst? En wat betekent rentmeesterschap nog, vandaag de dag?

Over het lectoraat

‘Changing management’ betekent ook dat we ons laten inspireren door praktijken die op het eerste gezicht weinig met management en organisatie te maken lijken te hebben. De kunstpraktijk, bijvoorbeeld. Wat zouden managers kunnen leren van de wijze waarop kunstenaars omgaan met onzekerheid of dubbelzinnigheid? En kunnen professionals in organisaties hun voordeel doen met wat in de theaterwereld al bekend is over het scheppen en benutten van speelruimte? Maar we steken ook ons licht op in de sportwereld. Wat is dat fenomeen flow dat zo’n belangrijke rol lijkt te spelen bij succesvolle sporters? Zou je flow kunnen realiseren in organisaties?

Binnen het lectoraat Change Management zoeken we dus -  vrij letterlijk – voortdurend de grenzen van het vakgebied op. Dat doen we vanuit de overtuiging dat echte vernieuwing alleen kan worden gerealiseerd als we stellige overtuigingen durven op te schorten en aan de slag gaan met nieuwe, experimentele vormen van managen en organiseren.

Meer weten? Volg het onderzoek van het lectoraat op lectoraatchangemanagement.nl.

Jacco van Uden

Over de lector

dr. Jacco van Uden

Jacco van Uden studeerde bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam waar hij zich specialiseerde in veranderkunde. Na zijn studie werkte hij twee jaar bij Nyenrode Universiteit (Center for Organisational Learning and Change) om vervolgens promotieonderzoek te gaan doen aan de Universiteit voor Humanistiek. In zijn dissertatie (proefschrift) ‘Organisation and Complexity’ stond de vraag centraal wat complexiteittheorie de organisatiekunde heeft te bieden. Eind 2011 trad Jacco in dienst bij De Haagse Hogeschool als projectleider/senior onderzoeker voor het KITE120 project (Lectoraat Ondernemen en Innoveren). Sinds 1 februari 2013 is hij lector Change Management.

Nevenfuncties

  • Zelfstandig organisatieadviseur
  • Bestuurslid Stichting Vouch (ongezoldigd)

j.c.vanuden@hhs.nl

LinkedIn profiel

Change management gaat over veranderkunde, maar verwijst ook naar de ambitie om het denken over management vloeibaar te maken.

Team

Fer van den Boomen

Fer van den Boomen

Kerndocent

Go to Fer van den Boomen

Fer van den Boomen

Kerndocent

 Fer (0,8 fte, incl HHS promotievoucher) is kerndocent bij de Master Organisatiecoaching van De Haagse Hogeschool Pro. info@fervandenboomen.nl www.fervandenboomen.nl

Go to Fer van den Boomen
Dominique Darmon

Dominique Darmon

Senior hogeschooldocent

Dominique Darmon

Senior hogeschooldocent

Dominique (0,2 fte) is senior hogeschooldocent aan De HHs. Zij doceert vakken als Journalistiek en Media, Interculturele Communicatie, Communicatie en Gedrag. d.darmon@hhs.nl

Ohad Ben Shimon

Ohad Ben Shimon

Docent-onderzoeker

Ohad Ben Shimon

Docent-onderzoeker

Ohad is een schrijver, onderzoeker en docent met een achtergrond in cognitieve wetenschappen, psychologie, culturele analyse en kunst.

Wypkje van der Heide

Wypkje van der Heide

Senior docent

Wypkje van der Heide

Senior docent

Wypkje is senior docent Internationale Bedrijfskunde (IB) en geef kritisch denken en zakelijke communicatie aan internationale studenten. Lees meerw.vanderheide@hhs.nl

Andries Hiskes

Andries Hiskes

Docent

Andries Hiskes

Docent

Andries (0,6 fte, incl. NWO promotiebeurs) is als docent verbonden aan de opleiding Verpleegkunde bij de faculteit Gezondheid, Voeding en Sport. a.r.hiskes@hhs.nl

Theo de Joode

Theo de Joode

Docent-onderzoeker

Theo de Joode

Docent-onderzoeker

Theo (0,2 fte) is docent-onderzoeker bij de faculteit Business Finance & Marketing. Hij volgde verschillende studies, waaronder Bedrijfseconomie. t.dejoode@hhs.nl

Sandra van Kolfschoten

Sandra van Kolfschoten

Onderzoeker

Go to Sandra van Kolfschoten

Sandra van Kolfschoten

Onderzoeker

Sandra's onderzoek richt zich op het vraagstuk of en hoe dadavistische interventies bijdragen aan (on)gewenste systeembeweging. En wat zij teweegbrengen in de HeartCore beroepstrots van mensen.

Go to Sandra van Kolfschoten
An Kramer

An Kramer

An Kramer

An (0,2 fte) is als externe onderzoeker verbonden aan het Lectoraat Change Management. Zij werkt vanuit haar bedrijf De Organisatie Activistinfo@ankramer.nl 

Tom Maassen

Tom Maassen

Docent

Tom Maassen

Docent

 Tom (0,3 fte) is docent bij de opleiding HBO-V met een nadruk op filosofie- en ethiekonderwijs. Samen met een collega coördineert hij de jaren 2 en 3 van de opleiding. t.t.m.maassen@hhs.nl

Mieke Moor

Mieke Moor

Onderzoeker

Mieke Moor

Onderzoeker

Mieke is onderzoeker in het programma Making Art Work van het lectoraat Change Management. Lees meermiekemoor@vrijwerk.org 06-2054 4298

 

Paul de Regt

Paul de Regt

Docent

Paul de Regt

Docent

Paul (0,2 fte) houdt zich vooral bezig met thema’s als Vitaliteit en de internationalisering van de arbeidsmarkt. p.deregt@hhs.nl

Projecten

E-learning course for lecturers ‘How to Teach Critical Thinking with Film – an Introduction’

Deze e-learning ondersteunt docenten die met behulp van film(fragmenten) kritisch denken bij studenten willen stimuleren.
Lees meer

Succesvol managen van duurzame en artistieke innovaties (SUSTain)

Samenwerking tussen ondernemers en kunstenaars lijkt het recept om te komen tot een nieuwe economie. Een economie die ‘volhoudbaar’ is, sociaal rechtvaardig en ecologisch duurzaam. Lees meer hierover.
Lees meer

Reshaping Business Education

In het project Reshaping Business Education richten wij ons op een anders georiënteerde opleiding en vorming van businessstudenten.
Lees meer

Nieuws

16 november 2023

Steward-ownership: voor bedrijven die positieve impact willen maken

Onderzoek

In het net verschenen boek Toekomstbedrijven pleiten Nina de Korte (Alumnus European Studies aan De HHs) en Gijsbert…
Lees meer

7 juni 2023

‘Thinking in action’ genomineerd voor Nederlandse Onderwijspremie

Onderzoek

De door De Haagse Hogeschool ontwikkelde nieuwe onderwijsmethode ‘Thinking in action’ is genomineerd voor de…
Lees meer

25 oktober 2022

RAAK-mkb financiering toegekend aan het lectoraat Change Management

Onderzoek

Het project SUSTainable Artistic INnovation (SUSTAIN) van lectoraat Change Management heeft onlangs financiering uit…
Lees meer

Agenda

Geen resultaten gevonden

Hier vind je alle publicaties en blogs van het lectoraat Change Management:
lectoraatchangemanagement.nl