Fit een operatie ingaan vergroot de kans op succes en herstel. Idealiter betekent dit dat patiënten in de weken voorafgaand aan hun behandeling veel bewegen en gezond eten. Maar hoe zorg je ervoor dat mensen die dit van nature niet doen, deze adviezen opvolgen? Studenten onderzochten vanuit Medical Delta Living Lab Better In Better Out de mogelijkheden. Afgelopen juli presenteerden zij hun bevindingen in het Haaglanden Medisch Centrum in Leidschendam.

De studenten die het onderzoek uitvoerden, komen van De Haagse Hogeschool, Hogeschool Leiden, Hogeschool Rotterdam en de Hotelschool Den Haag. Vanwege de diverse achtergronden, waaronder verpleegkunde, fysiotherapie, voeding en diëtiek, sportmanagement en hotelschool, werden verschillende invalshoeken gebruikt.

Persoonlijke aanpak

Bij het verlaten van een hotel doet het personeel zijn uiterste best voor een fijn laatste contact. Dit bepaalt namelijk in grote mate het gevoel waarmee de klant hen verlaat en, niet onbelangrijk, hoe het hotel wordt beoordeeld. Waarom is dit anders bij een ziekenhuisbezoek? Studenten van de hotelschool concludeerden dat empathie, betrokkenheid en het wekken van vertrouwen hoger in het vaandel moeten staan bij ontslaggesprekken in de zorg.

Een meer persoonlijke aanpak blijkt nodig zodat de informatie wordt aangepast op de behoefte van de patiënt – de een heeft meer informatie nodig dan de ander – en de patiënt beter wordt betrokken bij het moment van ontslag. Ook vertrouwen in het zorgpersoneel blijkt een aandachtspunt. Zo wordt het moment van ontslag soms bepaald doordat een bed nodig is voor een andere patiënt.

“Een patiënt vertelde mij dat het zorgpersoneel hierover discussieerde op de gang. Enkele minuten later kwam het ‘goede nieuws’ dat de patiënt het ziekenhuis mocht verlaten”, aldus een student. “Dit soort gesprekken geven de patiënt geen fijn gevoel bij ontslag. De vijfsterrenbeleving waar in de hospitality veel aandacht voor is, zou dus ook bij ontslag uit het ziekenhuis veel toegevoegde waarde hebben”.

Oefeningen mogen uitdagender, ook voor ouderen

De patiënt wordt vaak overgeslagen in het bepalen van het zorgpad voor herstel. Dit is een van de bevindingen die studenten fysiotherapie van de Hogeschool Rotterdam presenteerden. Ook presenteerden zij hun voorstel om de beleving van de patiënt tijdens de behandeling in kaart te brengen. Bij het vaststellen van het zorgpad wordt vanuit alle invalshoeken naar de patiënt gekeken om te zorgen voor een optimale behandeling, maar de betrokkenheid van de patiënt is vaak gering. Hierdoor zijn specialisten vaak erg enthousiast over de behandeling, maar de patiënt zelf niet. “Ik was in gesprek met een patiënt die ik behandelde om fitter de behandeling in te gaan. Toen ik naar haar mening vroeg, kreeg ik te horen dat ze de oefeningen een beetje betuttelend vond,” zo vertelde een fysiotherapeut. “Oefeningen mogen dus best wat uitdagender, meer in spelvorm, ook al is de patiënt al wat ouder.”

Do’s en don'ts bij het opvolgen van leefstijladvies

Een ander onderzoeksproject vanuit het Medical Delta Living Lab belichtte de knelpunten bij het opvolgen van leefstijladvies bij darmkanker. Verpleegkundestudenten van De Haagse Hogeschool verzamelden do’s en don’ts van darmkankerpatiënten en kwamen tot drie aanbevelingen:

  • Gepersonaliseerde adviezen; patiënten krijgen bijvoorbeeld adviezen zonder dat ze de beweegredenen hierachter begrijpen en ze krijgen vaak geen concrete alternatieven aangereikt, bijvoorbeeld als werd afgeraden geen rood vlees meer te eten
  • Betere communicatie; de gewenste hoeveelheid en soort informatie verschilt per patiënt. Volgens de studenten wordt dit vaak ter plekke ingeschat door het zorgpersoneel en wordt de patiënt hier onvoldoende bij betrokken.
  • Meer begeleiding bij het opvolgen van adviezen. Darmkankerpatiënten hebben veel baat bij steun uit hun directe omgeving. Daarnaast kan betere begeleiding na ontslag helpen om adviezen beter op te volgen. Wearables kunnen hierbij helpen.

De studentenprojecten laten zien dat er nog veel te winnen is als het gaat om het fitter krijgen van mensen die een behandeling ingaan. “Ook het komende academische jaar gaan verschillende studenten hiermee aan de slag,” zegt Joost van der Sijp, lector Oncologische zorg en Living Lab Leader van Medical Delta Living Lab Better In Better Out. “Het is niet alleen leerzaam voor de studenten om samen te werken met andere disciplines, de onderzoeksprojecten leveren ook hele concrete oplossingen waar zorgprofessionals mee.

Studenten presentaren hun bevindingen