Op vrijdag 26 mei werd tijdens de Groene Peper, het duurzaamheidsevent voor het onderwijs van de toekomst, de SustainaBul ranking gepresenteerd. Een ranglijst waarin instellingen voor hoger onderwijs in Nederland worden beoordeeld op duurzaamheid.  De Haagse Hogeschool behaalde dit jaar de 15e plek. In totaal werden 33 instellingen voor hoger onderwijs onder de loep genomen. In 2022 stond De Haagse op de 20e plaats , en in 2021 scoorden we 27e. Hogeschool Van Hall Larenstein won dit jaar de SustainaBul 2023, gevolgd door de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam.  De Haagse Hogeschool feliciteert de winnaars van harte.   

Kader voor duurzame ontwikkeling 

De SustainaBul wordt sinds 2012 georganiseerd door Studenten van Morgen en beoordeelt de deelnemende onderwijsinstellingen aan de hand van een vragenlijst verdeeld over de thema's duurzaamheid in onderzoek, onderwijs, bedrijfsvoering en best practices. Duurzaamheid wordt gedefinieerd door de 17 Sustainable Development Goals (SDG's) en het visuele Doughnut Economics kader voor duurzame ontwikkeling - in de vorm van een doughnut of levensriem - dat het concept van planetaire grenzen combineert met het aanvullende concept van sociale grenzen.   

De scores van De Haagse 

Elke onderwijsinstelling kon in totaal 360 punten behalen. De Haagse kreeg 58,5 van de maximale 110 punten op het gebied van onderwijs. Voor onderzoek waren dat er 98,7 (van de maximaal mogelijke score 110) en voor het domein bedrijfsvoering kregen we 64,2 van de 100 punten. Voor best practices behaalde THUAS de volle score van 30 punten. De totale score van Den Haag was 224,5 punten.  

Het Benchmark rapport is hier te vinden. 

Best practices  

Naast de vragenlijst konden onderwijsinstellingen ook best practices indienen. De Haagse Hogeschool diende in 2023 drie best practices in. De Food Boost Challenge, was daar één van. Een initiatief waarbij ruim 200 studenten van de opleiding Voeding & Diëtetiek een concept ontwikkelden om jongeren op een duurzame manier meer groente en fruit te laten eten.  Eerder dit jaar werd dit initiatief al bekroond met De Pim Breebaart onderzoeksprijs, uitgereikt tijdens THiNKFeST. Een andere best practice die we indienden was onze aanpak om de 2030 zero waste ambities te realiseren.   

Duurzaamheid bij De Haagse 

De stijging in de ranglijst is een erkenning van de ambitie van het Instellingsplan van De Haagse Hogeschool en de voortdurende inzet om bij te dragen aan een duurzame en rechtvaardige wereld. De Global Strategy & Community Hub wil nog meer aandacht en focus geven aan het verduurzamen van onze universiteit. De Hub werkt aan een duurzaamheidsstrategie om een hogeschoolbrede aanpak te implementeren en duurzaamheid in de organisatie te verankeren.  

Daarnaast zijn er vele andere duurzaamheidsinitiatieven bij THUAS. Zo begeleiden onderzoekers binnen Mission Zero TIS-faculteiten bij het verduurzamen van hun opleidingscurricula. Het Global Education Lab helpt docenten bij het integreren van duurzaamheid in programma's, en het Green Office is het duurzaamheidsplatform voor en door studenten.  

Elk jaar levert deelname aan SustainaBul waardevolle feedback op van de beoordelaars van Studenten voor Morgen. Op basis van deze feedback, in de vorm van een feedbackrapport, kan The Global Strategy & Community Hub aanbevelingen formuleren voor het College van Bestuur. 

Duurzaamheid doe je samen  

Samenwerking en impactgedreven inspanningen zorgen ervoor dat we de ambities van De Haagse voor een duurzame en rechtvaardige wereld realiseren. Dit doen we door duurzaamheid ook in de onderwijsvisie en onderzoeksagenda te verankeren. Op dinsdag 6 juni en dinsdag 13 juni van 12-14 uur worden er thematafels Introductie thema’s onderwijsvisie & denk mee met een thema naar keuze rond duurzaamheid en rechtvaardigheid georganiseerd. Wij nodigen je van harte uit om daar samen met ons na te denken over en te werken aan duurzaam onderwijs.  

Meer informatie  

Voor informatie over SustainaBul kun je contact opnemen met The Global Strategy & Community Hub via Veronika Brantova (v.brantova@hhs.nl). Wil je weten hoe je best practices in het onderwijs kunt toepassen neem dan contact op met Lucita Couto Gestal (l.coutogestal@hhs.nl).