Tijdens de persconferentie van 14 januari heeft de regering laten weten verschillende maatregelen te versoepelen. Zo mogen universiteiten, hogescholen en mbo’s vanaf maandag onder voorwaarden weer onderwijs op locatie gaan verzorgen.

Wat betekent dit voor De Haagse Hogeschool?

De Haagse Hogeschool heeft al bij het ingaan van de lockdown in december gekozen om ons reguliere onderwijs in ieder geval tot 7 februari, de start van het tweede semester, vooral online aan te bieden. Dit houden wij aan, om onze organisatie en onze studenten stabiliteit en helderheid te kunnen bieden. Daarbij hebben opleidingen ook enige vrijheid om waar mogelijk en gewenst al fysieke lessen aan te bieden. Tentamens, praktijkonderwijs en de begeleiding van kwetsbare studenten, waar ook tijdens de lockdown een uitzondering voor gold, gaan zoals gepland op locatie door. Vanaf maandag 7 februari, de start van semester 2, wordt het reguliere rooster weer gevolgd, uiteraard binnen de dan geldende voorwaarden en maatregelen.

Voorwaarden:

Vanaf zaterdag 15 januari is het binnen het (hoger) onderwijs verplicht om overal een mondkapje te dragen. Dat geldt dus ook voor de lessituaties. Daarbij wordt door de overheid gevraagd om vanaf nu een medisch mondkapje of wegwerpmondkapje te dragen. Stoffen en zelfgemaakte mondkapjes worden afgeraden. Natuurlijk is het ontzettend jammer dat deze maatregel nodig is, maar als het met deze voorwaarden mogelijk wordt om weer onderwijs op onze locaties te verzorgen, dan is dat het meer dan waard.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/mondkapjes/welke-mondkapjes-geschikt

Ook zal weer een maximale groepsgrootte van 75 mensen per zelfstandige ruimte gelden, met een uitzondering voor examens en tentamens.

De fasering van alleen online naar steeds meer fysiek onderwijs, en de hybride mogelijkheden hier tussenin, zal per opleiding worden ingevuld. Zo zal er binnen onze meer internationale opleidingen meer behoefte bestaan aan online of hybride oplossingen.

Wat betekent dit voor onze faciliteiten?

Hoewel ons onderwijs tot het nieuwe semester vooral online zal zijn, opent de hogeschool vanaf maandag op alle locaties haar deuren weer. Dat betekent dat alle studenten die dit willen, niet alleen de kwetsbare, vanaf maandag weer voor zelfstudie of groepswerk op de hogeschool terecht kunnen. Voor de studieplekken in de bibliotheek in ons hoofdgebouw blijft het ticketsysteem van kracht: https://www.dehaagsehogeschool.nl/studievoorzieningen/bibliotheek/nieuws

Ook sporten wordt onder voorwaarden weer mogelijk. Houd de HHS-sportapp in de gaten voor het aangepaste rooster.

Wat betekent dit voor onze medewerkers?

Voor onze medewerkers blijft de thuiswerknorm onveranderd. Medewerkers komen alleen naar het werk als dit noodzakelijk is voor het geven of mogelijk maken van online of offline onderwijs. Wat dit in individuele gevallen betekent, bespreek je binnen het team en met je direct leidinggevende.

Open Dag op 5 februari

Op 5 februari staat een Open Dag van De Haagse gepland. Nu het onderwijs zijn deuren weer mag openen en er weer ruimte bestaat voor activiteiten op locatie, volgen wij de geplande hybride aanpak – deels online en deels op locatie. Daarbij kijken we uiteraard goed naar de richtlijnen die door de overheid worden gesteld, maar ook naar aanvullende maatregelen die wij zelf kunnen nemen om de veiligheid van de bezoekers en van onze studenten en collega’s te kunnen garanderen, zoals goede spreiding van bezoekers over de dag heen, beperking van de groepsgrootte en maximaal één begeleider per studiekiezer.

Vaccineren en testen

De overheid geeft aan dat een hoge vaccinatiegraad de beste manier is om het virus terug te dringen. Vanaf maandag 17 januari kan iedereen van 18 jaar en ouder in de regio Haaglanden zowel de reguliere vaccinatie als de boosterprik halen zonder afspraak. De boosterprik kan drie maanden na de laatste vaccinatie of coronabesmetting worden gegeven. Wie zonder afspraak een boosterprik wil, kan terecht bij De Broodfabriek in Rijswijk. Wil je toch liever een afspraak maken, dan kan dat via http://coronavaccinatie-afspraak.nl/.

Wil je weten of je een coronatest moet doen? Bijvoorbeeld omdat je coronaklachten hebt of terugkomt uit het buitenland? Daarvoor heeft de overheid een nieuwe website. Beantwoord enkele korte vragen en krijg meteen een persoonlijk advies. Testen op corona: welke testregels gelden voor mij? | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl 

Daarnaast zijn ook de richtlijnen rond de verplichte quarantaine aangepast: Kijk voor de meest actuele richtlijnen op https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/

Ten slotte blijft het dringende verzoek aan onze studenten en onze collega’s van kracht om minstens 2x per week preventief een zelftest te doen.

We zijn ontzettend blij dat we onze studenten en collega's weer op locatie mogen verwelkomen. We weten dat de mogelijkheid tot onderlinge (live) ontmoeting door zowel onze studenten als door medewerkers ontzettend gemist wordt.

Namens het Crisis Management Team

Elisabeth Minnemann, Hans Camps, Rajash Rawal