Nieuws

De bibliotheek is weer 7 dagen per week open en vol in bedrijf! 

 

De bibliotheken op alle vestigingen van de Haagse Hogeschool zijn na het corona- en zomerreces weer open en onze dienstverlening draait op volle kracht.  

 

Op de hoofdvesting zijn we volgens de reguliere openingstijden geopend. D.w.z. 7 dagen per week, ook in het weekend tot 22.30 uur! Wel dient vooraf door de student een individuele werkplek in de bibliotheek gereserveerd te worden, omdat het aantal werkplekken vanwege de coronamaatregels beperkt is. Een plek reserveren kan via deze site

 

Uiteraard kunnen er ook boeken geleend en ingeleverd worden. Ook hier zijn de ‘normale’ regels van toepassing, wat betreft uitleentermijn, verlengen, reserveren en evt. boetes.  

 

Volg ons op Instagram! library.hhs. Via Instagram verstrekken we informatie over onze openingstijden en digitale content. 

Veiligstellen opslag projecten ATLAS.ti

17-07-2020

Bij HHs desktop en laptop computers is ingesteld dat projecten op de H: schijf worden opgeslagen. Bij laptops kan dit echter voor problemen zorgen, als de Internetverbinding thuis naar de netwerkomgeving minder stabiel is. Wij raden aan om de instelling van de opslaglocatie te wijzigen naar de default instelling: lokale opslag (C: schijf). Zie deze instructie.

Verbetering off-campus toegang

18-06-2020

Zeker in deze tijd is het van groot belang dat de digitale informatiebronnen van de bibliotheek ook buiten de hogeschool (off campus) betrouwbaar toegankelijk zijn. Om dit te garanderen stapt De Haagse Hogeschool net als de meeste hogescholen over op een andere externe omgeving voor het aanbieden van de bronnen; een up to date omgeving met gespecialiseerde ondersteuning (hosted EZproxy van OCLC). De migratie heeft geen gevolgen voor de toegangs-URL’s van de digitale bronnen. De migratie wordt woensdag 24 juni vanaf 10:00 uur uitgevoerd. Daardoor zal er gedurende enkele uren geen off-campus toegang zijn tot de databanken via de A-Z pagina van de hogeschoolbibliotheek. Het blijft wel mogelijk om de databanken te raadplegen via Simultaan zoeken en ook is de on-campus toegang beschikbaar. Voor vragen: bibliotheek@hhs.nl

Vanaf 16 juni verbeterde versie van NEN Connect beschikbaar

16-06-2020

Via NEN Connect heb je toegang tot de volledige normencollectie van het Nederlandse Normalisatie Instituut (NNI). Je kunt in de databank zoeken op normnummer of binnen de samenvattingen van alle normen. Voor de HHs zijn alle normen die in Nederland aanvaard zijn full tekst beschikbaar. De meeste normen betreffen technische onderwerpen maar er zijn normen voor vrijwel alle vakgebieden.

Wat verandert er vanaf 16 juni:

  • Verbeterde weergave van zoekresultaten
    • De zoekresultaten worden voortaan overzichtelijk gegroepeerd op editie met daarbinnen de verschillende versies, zo vind je makkelijker en sneller de juiste norm. Per norm wordt dan ook gelijk de meest actuele versie(s) getoond, ongeacht herkomst of taal. Bekijk alle voordelen.
  • Nieuwe module: Koppeling met Wet- en Regelgeving
    • In samenwerking met de overheid is de relatie tussen normen en wetgeving inzichtelijk gemaakt en gekoppeld. Indien bij wet- en regelgeving verwezen wordt naar een norm, zal hiervan een melding worden getoond op de betreffende normpagina in NEN Connect. Maar ook andersom krijgen de wetten een verwijzing naar de normen op NEN Connect op wetten.nl. Lees hier meer over.

Boomportaal : Nieuwe databank met heel veel e-books

19-05-2020

Boomportaal is een digitale bibliotheek van de uitgeverijen Boom Amsterdam en Boom Den Haag met ruim 2.400 e-books over vrijwel alle onderwerpsgebieden, plus 54 e-journals op de vakgebieden recht, bestuur en beleid, maatschappij, gezondheidszorg, HRM, communicatie en talen.

Wil je weten welke titels aangeboden worden? Klik hier voor de Boomportaal e-books en verfijn op auteur of trefwoord voor een specifieke titel of onderwerp.

Of ga naar de A-Z lijst databanken voor de volledige Boomportaal collectie (e-books en e-journals).

Onderzoeksondersteuning door de bibliotheek; website, tools, OA publiceren, RDM

30-04-2020

Ook tijdens deze uitzonderlijke periode ondersteunen we als Hogeschoolbibliotheek het praktijkgericht onderzoek digitaal met tools en content. Een dienst die we al langere tijd beschikbaar hebben en waar we recentelijk nog enkele zaken aan hebben toegevoegd. Graag brengen wij dit bij u onder de aandacht.

In het digitale nieuwsbericht 'Onderzoeksondersteuning door de bibliotheek van De Haagse Hogeschool' hebben we de volgende zaken uitgelicht:

De HB heeft met O&O een proces ingericht zodat iedere publicatie die een onderzoeker in de daartoe ingerichte Sharepoint omgeving aanmeldt zo snel mogelijk beoordeeld wordt op eigenaarschap van auteursrechten. Indien het een Open Acces (OA) publicatie betreft dan wordt deze zo snel mogelijk opgenomen in de HBO-K zodat daarmee de opname in Narcis en de vindbaarheid via Google Scholar gegarandeerd is.

Hoe om te gaan met auteursrechten en OA publiceren wordt in de digitale training Open Acces publiceren uitgebreid behandeld. Deze training is speciaal voor onderzoekers van de HHS ontwikkeld en gebaseerd op het door het CvB vastgestelde beleid om zoveel mogelijk OA te publiceren.

De voordelen van het inzetten van tools als Refworks en Atlas.ti worden nog eens toegelicht en ook de citatieanalysemogelijkheden van Web of Science en het gemak om deze in te zetten bij het kiezen van een publicatieplatform zijn op een rijtje gezet.

Recent is een pilot rond research data management gestart en de invulling staat kort beschreven. En last but not least brengen we onze zgn.  website onderzoek onder de aandacht waarin we de beschikbare ondersteuning van onderzoek per onderzoeksfase geordend hebben. 

We zouden het op prijs stellen indien u deze mail met ons digitale nieuwsbericht onder de aandacht brengt binnen uw team.