Nieuws

21 en 22 februari aangepaste openingstijden bibliotheek i.v.m. Connected feest

07-02-2020

Vrijdag 21 februari sluit de bibliotheek om 17.00 uur i.v.m. het Connected feest.
Zaterdag 22 februari opent de bibliotheek om 12.00 uur i.p.v. 10.00 uur.

Nieuw: databank SDGO ondersteunt duurzame ontwikkeling

28-01-2020

De Sustainable Development Goals Online is een nieuwe databank van uitgeverij Taylor & Francis. Het is een interdisciplinaire digitale collectie rondom de 17 SDG's, het programma voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties om een einde te maken aan armoede, ongelijkheid en onrechtvaardigheid te bestrijden en de planeet te beschermen. Meer dan 13.000 zorgvuldig geselecteerde hoofdstukken uit e-books, 1.300 tijdschriftartikelen en meer dan 250 presentaties, video's, case studies, lesgidsen en lesplannen. De collectie is tot stand gekomen in samenwerking met de Verenigde Naties en wordt geleid door een internationale adviesraad van academici, praktijkmensen, beleidsmakers en functionarissen in de tertiaire sector, de overheid en NGO's. Zie ook de introductie, de flyer en de content list

Een voorbeeld is het hoofdstuk “Solidarity and Security in the EU Discourse on Aid” door Iliana Olivié en Aitor Pérez uit het book “Aid Power and Politics”. Dit gaat over de toegenomen nadruk op veiligheidsaspecten bij het verlenen van (ontwikkelings)hulp door Europa.

Auteursrechten.nl vernieuwd

24-01-2020

Auteursrechten.nl biedt je 1 centrale plek waar je terecht kunt voor betrouwbare informatie over auteursrechtelijke kwesties en bijbehorende wet- en regelgeving in het hoger onderwijs. Je vindt hier juridische informatie, praktische hulpmiddelen en tools. De site is onafhankelijk van uitgevers en commerciële partijen en samengesteld door experts vanuit het hoger onderwijs. Deze experts komen uit de auteursrechteninformatiepunten (AIP’s) van diverse hogescholen en universiteiten. De AIP’s vormen samen de netwerken auteursrechteninformatiepunten voor het hbo en wo: het NAI-hbo en het NAI-wo.

In 2019 is aan het NAI-hbo en het NAI-wo de vraag gesteld of zij tevreden waren met de opzet en inhoud van Auteursrechten.nl. Hieruit, en uit een eerder uitgevoerd gebruikersonderzoek onder docenten en studenten, bleek een update van de content en een betere gebruiksvriendelijkheid gewenst. Het afgelopen jaar heeft de redactie samen met SURF, die de site beheerd, daarom hard gewerkt aan de vernieuwing van de content en de sitestructuur.

De hoofdnavigatie bestaat nu uit de volgende categorieën:

 • Wet- en regelgeving
 • Maken
 • Publiceren
 • Bronnen vermelden
 • Vragen en voorbeelden

Er zijn het afgelopen jaar 16 nieuwe vuistregels geschreven, geredigeerd en vertaald naar het Engels. Voorheen waren deze alleen als download beschikbaar op de site. Op de nieuwe site krijgt elke vuistregel een eigen subpagina die valt onder een van de eerste drie bovengenoemde categorieën. De veelgestelde vragen die voorheen de hoofdstructuur van de site vormden, worden nu per thema aangeboden onder ‘vragen en voorbeelden’. De begrippen die voorheen onder ‘basiskennis’ stonden, zijn nu te vinden onder ‘wet- en regelgeving’. Onder ‘bronnen vermelden’ is alle informatie over de APA-richtlijnen verzameld. En onder ‘voorbeelden’ staan de modelcontracten, voorbeeldlicenties, interessante links en kennisclips.

Er is besloten de content van AV-contractentool op Auteursrechten.nl te plaatsen. De tooling zelf wordt daarmee overbodig en stopgezet per 01-04-2020. De redactieleden gaan begin dit jaar aan de slag met het updaten van de juridische teksten. Zodra deze klaar voor gebruik zijn krijgen ze een plek op Auteursrechten.nl.

Science of Happiness Doe het vandaag! Uitstelgedrag

17-01-2020

Zet een eerste stap in het doorbreken van je uitstelgedrag!

‘Waarom saboteren we onze eigen positieve intenties door niet te doen wat we van plan waren?’

In deze lezing 7 oktober j.l. beantwoordde studentenpsycholoog Maarten Geers deze vraag door de pijl vooral op jezelf te richten. Er werd een begin gemaakt met het identificeren van de uitstelpatronen waarmee je eveneens jouw prestaties en welzijn uitstelt. 

Wetenschappelijk onderzoek laat duidelijk zien dat mensen die vaak uitstellen over het geheel genomen minder presteren, meer negatieve gevoelens en zelfs significant meer gezondheidsproblemen ervaren.

Terwijl het aangaan van de uitgestelde taak ons een meer positieve waardering geeft van die taak, en ook van onszelf en ons eigen vermogen om met lastige situaties om te gaan.

Aanbevolen literatuur van deze lezing is beschikbaar in de bibliotheek: eat that frog (e-book), solving the procrastrination puzzle en Grip: het geheim van slim werken

Maarten Geers is studentenpsycholoog op De Haagse Hogeschool en heeft de afgelopen vijf jaar aan honderden studenten de training “Doe het vandaag!’ gegeven. Meer informatie: M.H.Geers@hhs.nl  | Training 'Ik doe het vandaag'

Science of Happiness – Lighthouse Events  Wat is geluk eigenlijk? En waarom zijn veel mensen ongelukkig of hebben last van burn-out of depressie? Daar is veel onderzoek naar gedaan. Wat heeft dat onderzoek opgeleverd? In deze reeks bijeenkomsten gaan we in op het thema ‘geluk’ vanuit verschillende invalshoeken en bieden we praktische tools om toe te passen in je eigen leven.

Superhandige APA-uitleg gratis!

05-11-2019

Veel opleidingen van de Haagse schrijven gebruik van de APA-regels voor bij de notatie van het bronnen-apparaat, in scripties, rapporten etc.. De samenwerkende hogeschoolbibliotheken hebben samen met SURF een superhandig boekje gemaakt met uitleg van de APA-regels en gebruik van veel voorbeelden.

Dat boekje is gratis te downloaden via SURF of via de catalogus van de HHS-bibliotheek.

Voor slechts 3,95 is het te koop in de boekhandel.

Keuzegids HBO 2020 verschenen!

31-10-2019

De Keuzegids geeft een overzicht van:

 • Alle bachelors per vakgebied, met de verschillen en nuances.
 • De toelatingseisen per opleiding. Informatie over het vereiste profiel wat nodig is om je aan te melden voor een opleiding. Informatie over eventuele lotingen of andere speciale voorwaarden die nodig zijn om toegelaten te worden tot een opleiding.
 • De arbeidsmarktperspectieven per vakgebied.
 • Kwaliteitsoordelen op een rij, de visies van studenten en experts van de opleidingen.

Edubooks van Edumundo

08-10-2019

Verschillende opleidingen aan de HHs maken gebruik van een of meerdere hoofdstukken uit de Edubooks van uitgeverij Edumundo. Dat is digitaal lesmateriaal (tekst, video, opdrachten) voor een bepaald vak, dat het papieren boek vervangt. Deze Edubooks zijn ook toegankelijk op de hoofdlokatie van de bibliotheek. Op de begane grond van de bibliotheek staat een catalogus-pc op zithoogte, bedoeld voor mensen met een functiebeperking, waar je alle Edubooks van Edumundo kunt raadplegen. Je kunt alleen niet printen, opdrachten invullen en emailen; gebruik daarvoor je eigen laptop. Dit zijn de titels:

 • Branding en Positionering (2019)
 • Branding en Positionering (2017, 2018)
 • Management en Organisatie
 • Veranderkunde
 • Bedrijfsadministratie
 • Studie en Loopbaan
 • Marketing 1
 • Marketing 2
 • Study Career Coaching

Als je de Edubooks wilt gebruiken, kun je dit aanvragen bij de Helpdesk van de bibliotheek op de begane grond.  

Bibliotheek 7 dagen per week open

04-09-2019
Vanaf maandag 2 september is de bibliotheek van de hoofdvestiging 7 dagen per week geopend om te studeren. De openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 09:00-22:30 uur en in het weekend van 10:00-22:30 uur. Let op dat op de vrijdagavond vanaf 19:00 uur en in de weekenden alleen het Ovaal geopend is en niet de overige bouwdelen.
Naast openstelling van de bibliotheek zijn ook in het weekend een groot aantal werkcollegezalen in het Ovaal beschikbaar om samen te werken. Het zitgedeelte van het restaurant is beschikbaar om je zelf meegenomen etenswaren of drinken te nuttigen.