Nieuws

Marktonderzoeksdatabank Euromonitor Passport vervangt MarketLine Advantage

19-11-2021

Vanuit de praktijk (getest binnen het onderwijs op De Haagse) is gebleken dat de databank Euromonitor Passport gedetailleerdere (dekking en granulariteit) en meer gerichte informatie (voor B2C en B2B marktonderzoek) aanbiedt voor marketingplannen. Daarom is besloten om de databank MarketLine Advantage te vervangen door Euromonitor Passport. Tot en met 31 december 2021 zijn beide databanken nog toegankelijk via de A-Z lijst databanken. Vanaf 1 januari 2022 zal MarketLine Advantage verdwijnen uit de lijst en kun je voor het uitvoeren van internationaal marktonderzoek alleen nog terecht in Euromonitor Passport.

Maatregelen per 13 november

13-11-2021

Melden bij binnenkomst bibliotheek voor plaatsbewijs,

Gelet op maatregelen vanuit de overheid geldt voor de bibliotheek een beperking van 75 zitplaatsen per ruimte; de Studyplaza, de studieruimte op de 1e etage en de stilteruimte op de begane grond.

Wil je gebruik maken van een werkplek in de bibliotheek dan dien je je te melden bij de balie bij de entree van de bibliotheek. Je ontvangt dan een zgn. plaatsbewijs dat recht geeft op een werkplek in een van de 3 bibliotheekruimtes.  Je kunt zelf binnen die ruimtes een werkplek kiezen. We adviseren de 1,5 meter afstand te respecteren.

Indien alle werkplekken (3x 75) in gebruik zijn kunnen we je helaas niet ontvangen. Reserveren is niet mogelijk.

Het plaatsbewijs dient weer bij de balie ingeleverd te worden bij het verlaten van de bibliotheek.

Het is verplicht om een mondkapje te dragen als je je verplaatst binnen het gebouw en dus ook in de bibliotheek.

Tips over het ontwikkelen van het onderzoekend vermogen

22-06-2021

Van een professional op hbo-niveau mag worden verwacht dat hij of zij een kritische houding heeft en analytisch kan denken. Het onderzoekend vermogen is daarom een van de thema's uit De Haagse onderwijsvisie. De bibliotheek helpt studenten en docenten bij het vergroten van het onderzoekend vermogen door:

  1. Een leerlijn informatievaardigheden om het onderzoekend vermogen te ontwikkelen
  2. Browsertools die je terwijl je zoekt op internet, in één klik naar de volledige tekst in de digitale bibliotheek leiden indien het daar beschikbaar is. Bovendien is er de mogelijkheid om je te laten attenderen op nieuw verschenen publicaties
  3. Tools voor het analyseren en verwerken van literatuur
  4. Toegang tot een scoringsrubriek om het onderzoekend vermogen te beoordelen

Lees erover in het artikel Getting Us There: 5 tips over het onderzoekend vermogen. Getting Us There helpt docententeams bij de realisatie van onderwijsvisie aan de hand van een metrokaart: een interactieve kaart die het aanbod aan hulpmiddelen en ondersteuning bij De Haagse inzichtelijk maakt. De thema's uit De Haagse onderwijsvisie vormen de metrolijnen op de kaart.

Deze 5 tips laten zien dat het aanbod van de bibliotheek past bij de haltes (ijkpunten) van de metrolijn Onderzoekend vermogen:

  • Opbouwende ontwikkelingslijn
  • Gebruik van valide kennis
  • Nieuwsgierige, analytische, onderzoekende houding

De lijn komt uit op het overstapstation Geïntegreerd aanbod.

Het onderwijs spreekt over onderzoekend vermogen, de bibliotheek over informatievaardigheden. In de kern sluiten die nauw op elkaar aan.

Wil je meer weten over de hoe de bibliotheek ondersteuning biedt bij het vergroten van het onderzoekend vermogen? Neem contact op met Leen Liefsoens, coördinator informatievaardigheden van de bibliotheek.

Je kunt ook voor meer informatie terecht bij de informatiespecialist van jouw opleiding of doe navraag via bibliotheek@hhs.nl.

Write 'N Cite wordt vervangen door Refworks Citation Manager (RCM)

21-05-2021

Write 'N Cite wordt binnenkort vervangen door de geüpdatet versie: Refworks Citation Manager (RCM). Met de RCM add-on kun je in MS Word tijdens het schrijven citeren dit in combinatie met RefWorks.  De nieuwe RCM werkt met zowel de oude RefWorks als de nieuwe RefWorks omgeving. Deze wijziging (in MS Word) van Write ’N Cite naar RCM zal de komende weken plaats vinden op de HHs laptops en campus pc’s. Zie hier voor meer info over het gebruik van de RCM add-on.  

Voor gebruikers met Write ’N Cite op een privé device na 1 juni 2021, wordt geadviseerd om te controleren of het device TLS. 1.2 ondersteunt:

Windows users
Mac users

Hhs campus pc’s ondersteunen TLS.1.2

Bij vragen of opmerkingen neem contact op met n.soekhai@hhs.nl  of bibliotheek@hhs.nl

Onderzoeksondersteuning door de bibliotheek; website, tools, OA publiceren, RDM

30-04-2020

Ook tijdens deze uitzonderlijke periode ondersteunen we als Hogeschoolbibliotheek het praktijkgericht onderzoek digitaal met tools en content. Een dienst die we al langere tijd beschikbaar hebben en waar we recentelijk nog enkele zaken aan hebben toegevoegd. Graag brengen wij dit bij u onder de aandacht.

In het digitale nieuwsbericht 'Onderzoeksondersteuning door de bibliotheek van De Haagse Hogeschool' hebben we de volgende zaken uitgelicht:

De HB heeft met O&O een proces ingericht zodat iedere publicatie die een onderzoeker in de daartoe ingerichte Sharepoint omgeving aanmeldt zo snel mogelijk beoordeeld wordt op eigenaarschap van auteursrechten. Indien het een Open Acces (OA) publicatie betreft dan wordt deze zo snel mogelijk opgenomen in de HBO-K zodat daarmee de opname in Narcis en de vindbaarheid via Google Scholar gegarandeerd is.

Hoe om te gaan met auteursrechten en OA publiceren wordt in de digitale training Open Acces publiceren uitgebreid behandeld. Deze training is speciaal voor onderzoekers van de HHS ontwikkeld en gebaseerd op het door het CvB vastgestelde beleid om zoveel mogelijk OA te publiceren.

De voordelen van het inzetten van tools als Refworks en Atlas.ti worden nog eens toegelicht en ook de citatieanalysemogelijkheden van Web of Science en het gemak om deze in te zetten bij het kiezen van een publicatieplatform zijn op een rijtje gezet.

Recent is een pilot rond research data management gestart en de invulling staat kort beschreven. En last but not least brengen we onze zgn.  website onderzoek onder de aandacht waarin we de beschikbare ondersteuning van onderzoek per onderzoeksfase geordend hebben. 

We zouden het op prijs stellen indien u deze mail met ons digitale nieuwsbericht onder de aandacht brengt binnen uw team.