Op 3 januari 2022 heeft het kabinet het huidige coronabeleid opnieuw gewogen. Voor het hoger onderwijs geldt een ongewijzigd beleid. Dit betekent concreet dat al het hoger onderwijs in Nederland tot tenminste 14 januari online verzorgd wordt. De bestaande uitzondering voor praktijkonderwijs, onderwijs aan kwetsbare studenten en toetsing blijven van kracht. Op 14 januari volgt een nieuw weegmoment en worden de maatregelen voor het hoger onderwijs opnieuw bekeken.

Wat betekent dit voor De Haagse Hogeschool?

In lijn met eerdere communicatie (d.d. 18/12/21) kiest De Haagse Hogeschool ervoor om deze maatregelen in ieder geval tot 7 februari 2022, het einde van het eerste semester, aan te houden. Al het reguliere onderwijs zal gedurende deze periode online worden aangeboden. Natuurlijk met uitzondering van tentamens, praktijkonderwijs en de begeleiding van kwetsbare studenten. Deze kunnen op locatie doorgaan.

We kunnen ons voorstellen dat er al vragen zijn over semester 2. Het is echter nog te vroeg en de situatie nog te instabiel om hier nu al duidelijkheid over te geven. Meer nieuws, wanneer beschikbaar, volgt via de bekende kanalen.  

Wat betekent dit voor onze studiefaciliteiten? 

Voor studenten die naar de hogeschool willen komen voor zelfstudie: Je kunt nog steeds gebruik maken van de studieplekken in onze bibliotheek op basis van het huidige ticketsysteem.

De sportfaciliteiten blijven ieder geval tot en met 14 januari gesloten. 

Wat betekent dit voor onze medewerkers? 

Ook de thuiswerk norm blijft hiermee onveranderd. Medewerkers komen alleen naar het werk als dit strikt noodzakelijk is voor het geven of mogelijk maken van praktijk- of online onderwijs, tentaminering en de begeleiding van kwetsbare studenten. Wat dit in individuele gevallen betekent, bespreek je binnen het team en met je direct leidinggevende.

Voorlopig zullen wij nog voornamelijk online met elkaar samen werken. We weten inmiddels dat naar elkaar omkijken in een online werk- en leeromgeving nog belangrijker is dan wanneer je elkaar fysiek ontmoet. Juist daarom kan extra aandacht voor collega’s en studenten het verschil maken. Pas goed op elkaar.

Voor nu wensen we je natuurlijk het allerbeste voor 2022 en gunnen je een heerlijke tweede vakantieweek.

Laat het ons weten als je vragen, opmerkingen, ideeën of zorgen hebt.

Namens het Crisis Management Team 

Elisabeth Minnemann, Hans Camps, Rajash Rawal