Begin juli bracht De Haagse Hogeschool het jaarverslag 2022 uit. Een verslag dat enthousiasme ademt. Dit heeft alles te maken met de koers die de hogeschool in 2022 is ingeslagen door in co-creatie het nieuwe Instellingsplan 2023-2028 te ontwikkelen en sterker te focussen op de belangrijkste thema’s. Die focus resulteerde in een grotere studenttevredenheid, hogere instroomcijfers en tevredener medewerkers.

Het jaar 2022 stond in het teken van de nasleep van corona. De pandemie heeft veel impact gehad op het studentenwelzijn. Niet eerder stond dat welzijn zo onder druk als nu. Daarin verbetering aanbrengen vraagt om extra begeleiding van studenten, om extra capaciteit. Maar de nasleep van corona manifesteert zich juist in meer capaciteitsproblemen door een hogere mobiliteit op de arbeidsmarkt. CvB-lid Hans Camps: “Waar je voorheen dacht: waar halen we de middelen vandaan, denken we nu: waar halen we de mensen vandaan?” Niettemin wist De Haagse in 2022 het Begeleidings- en Coachingslab toe te voegen aan de bestaande Teaching & Learning Labs.

Nieuw Instellingsplan

In 2022 is het Instellingsplan 2023-2028 tot stand gekomen onder de titel ‘Onderzoekend leren met impact’. Het plan is het resultaat van een uitgebreid participatief proces, waaraan studenten, medewerkers, medezeggenschap en externe partners hun aandeel hebben geleverd. CvB-voorzitter Elisabeth Minnemann is trots op het resultaat: ”Het is echt een plan van ons allemaal geworden.”

Redenen voor trots

Er zijn nog meer redenen voor trots. In 2022 bracht de NVAO een positief advies uit over de kwaliteitszorg van de hogeschool. Daarnaast zijn alle opleidingsaccreditaties in het verslagjaar gehaald. De resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE) tonen een groeiende studenttevredenheid. Ook het aantal eerstejaarsstudenten steeg door extra te sturen op instroom en door meer in te zetten op de kwaliteit en flexibilisering van ons onderwijs.

Kwaliteit van onderzoek

Ook het onderzoek is steeds meer verankerd geraakt in het profiel van de hogeschool. De Haagse werkte in 2022 aan een groot aantal onderzoeksprojecten. De resultaten daarvan hebben veel impact in de regio. Daardoor wordt de kwaliteit van het onderzoek aan De Haagse ook steeds meer en breder erkend.

Aandachtspunten

De successen mogen de aandachtspunten niet maskeren. Het welzijn van studenten, de werkdruk onder docenten, de verbinding tussen collega’s, sociale veiligheid en internationalisering: ze hadden de volle aandacht in 2022. Dat zal in 2023 niet minder zijn.

Het jaarverslag 2022 is nu in het Nederlands beschikbaar, de Engelse vertaling verschijnt zo snel mogelijk.