De Hyodol is een slimme sociale robot uit Zuid-Korea, bedoeld voor ouderen met dementie. Samen met medewerkers van De Haagse Hogeschool heeft kennisorganisatie Vilans in focusgroepen met zorgmedewerkers en ouderen de mogelijkheden van de Hyodol in de Nederlandse ouderenzorg in kaart gebracht. Hieruit blijkt onder andere dat de Hyodol intra- en extramuraal inzetbaar is, wat betekent dat de zorgrobot inzetbaar is bij cliënten binnen en buiten een zorginstelling. Ook blijken de verwachte positieve effecten op zelfstandigheid van de cliënt en vermindering van eenzaamheid waar. Daarnaast biedt de Hyodol kansen voor inzetbaarheid en in de gehandicaptenzorg.

Bob Hofstede is onderzoeker bij kennisorganisatie voor zorg en ondersteuning Vilans. Hij vertelt: ‘De Hyodol is een innovatie die we in Zuid-Korea zijn tegengekomen. Het is een sociaal maatje dat ondersteuning biedt in dagstructuur maar ook via sensoren data ophaalt. Door middel van een dashboard en een smartphone applicatie kunnen zorgverleners en mantelzorgers inzicht krijgen in het gebruik van de robot, berichten versturen en functies gepersonaliseerd instellen. Het kan reageren op aanraking en lieve zinnen uitspreken, ondersteuning bieden voor een gezond leven, informatie geven aan ouderen, ingesproken berichten afspelen en het cognitieve vermogen stimuleren.’

KADER Kennisbank Digitale Zorg

Robotdieren en andere belevingsgerichte technologieën zijn onlangs toegevoegd aan de Kennisbank Digitale Zorg. De Kennisbank Digitale Zorg is een centraal platform voor kennisuitwisseling over digitale zorg waarin we onafhankelijke informatie delen over verschillende typen zorgtechnologie waarbij aandacht is voor de harde en zachte kosten en baten en bij wie ze terechtkomen.

Cliënten en medewerkers

Hofstede vertelt over de verkenning: ‘Er was veel animo van zorginstellingen om mee te doen aan deze korte verkenning. In gesprek met cliënten en zorgmedewerkers hebben we dan ook veel informatie opgehaald. Cliënten vonden de robot leuk en gingen meteen de interactie aan. Ze zagen de robot als maatje en zouden het fijn vinden als de robot tegen hen praat en met hen zingt. De robot zou volgens ouderen ook gebruikt kunnen worden voor troost en geruststelling en tegen eenzaamheid.’ Wat betreft de medewerkers die meededen aan de verkenning waren de meesten ook enthousiast. ‘De kleren, kleuren en het formaat vielen in de smaak. De robot is zacht waardoor deze goed te knuffelen is, maar dit roept ook vragen op omtrent de hygiëne. Tot slot vonden sommige zorgmedewerkers de robot kinderachtig waardoor deze wellicht niet bij iedere cliënt is in te zetten.’ 

Inzet

Op het eerste oog zien zorgmedewerkers in de ouderenzorg kansen voor zowel extra- als intramurale inzet. Naast de ouderenzorg is er ook veel enthousiasme vanuit de gehandicaptenzorg.

Samenwerking met De Haagse Hogeschool

Lectoraat Technologie voor Gezondheidszorg, van Kenniscentrum Health Innovation bij De Haagse Hogeschool is onderdeel van de Academische Werkplaats Technologie voor Thuis. Binnen deze werkplaats werken verschillende partijen uit de Haagse regio met elkaar om de zorg toekomstbestendig te maken. Samen met inwoners, zorgaanbieders, ondernemers en onderwijsinstellingen zorgen ze voor de juiste zorgtechnologie die Hagenaars helpen langer en prettiger zelfstandig thuis te blijven wonen. Het onderzoek van zorgrobot Hyodol werd gedaan door De Haagse Hogeschool, kennisorganisatie voor zorg en ondersteuning Vilans en Smart Robot Solutions. 

 

Download hier het rapport van de verkenning (pdf).