Bouwen aan verandering

Als we ergens zorgvuldig mee omgaan bij De Haagse Hogeschool dan is het wel met persoonlijke ontwikkeling. Allereerst van onze studenten natuurlijk, maar ook van onszelf en partijen waar we mee samenwerken. Wereldburger word je namelijk nooit alleen. 

Daarom besteden we veel aandacht aan persoonlijke kwaliteit, coaching en begeleiding.

Study & Career Centre

Welke vraag een studiekiezer of student ook heeft, ze krijgen een antwoord van ons Study & Career Centre (SCC). Studiekiezers kunnen zich oriënteren op open dagen, beurzen en voorlichtingsmarkten. Ze kunnen ervaren hoe een studie 'voelt' door mee te lopen of proef te studeren. En uiteraard staat het SCC klaar om hen te helpen bij hun keuze met adviesgesprekken of studiekeuzeworkshops. Ook voor zittende studenten met vragen is het SCC het aanspreekpunt. Met informatiemateriaal, testen, assessments en adviezen helpt het SCC studenten verder in hun studie- of loopbaankeuzes.

Taalmaatjes

Een mooi voorbeeld daarvan zijn onze Taalmaatjes. Dat zijn studenten die met hun moedertaal andere studenten helpen die taal te beheersen. Bijvoorbeeld omdat ze die taal nodig hebben voor hun studie of carrière. Zo'n buddy helpt zijn pupil met spreekvaardigheid, opdrachten, presentaties en tentamens en krijgt daar in veel gevallen zelf studiepunten voor.

Studenten met een functiebeperking

Binnen De Haagse Hogeschool is een werkgroep actief van en voor studenten met een functiebeperking. Het doel is om studeren gemakkelijk te maken en te attenderen op alle voorzieningen die De Haagse Hogeschool biedt. De werkgroep adviseert over verbeteringen en organiseert lezingen, debatten en workshops om studeren met een functiebeperking onder de aandacht te brengen.

Campagnebeeld Let's Change