Wat doet De Haagse Hogeschool met jouw gegevens?

De Haagse Hogeschool gebruikt jouw antwoorden voor het uitvoeren van verdiepend onderzoek ten behoeve van het monitoren, evalueren en verbeteren van onderwijsbeleid. Er zijn twee onderzoeksdoelen:

  • Onderzoek naar verschillen in tevredenheid en betrokkenheid tussen groepen studenten (bv. Nederlandstalige en internationale studenten, studiejaar) met als doel om het onderwijs gericht te kunnen verbeteren en zo een hogere onderwijskwaliteit te kunnen bieden.
  • Onderzoek naar de relatie studenttevredenheid/betrokkenheid en studie/studentsucces om in kaart te brengen in hoeverre tevredenheid en betrokkenheid indicatoren zijn voor studiesucces met als doel het studiesucces en studie-ervaring te verbeteren.

Welke gegevens worden gekoppeld?

Indien je toestemming geeft om jouw antwoorden in de NSE via je hogeschoolmailadres te koppelen aan gegevens van de instelling, dan worden alleen de volgende gegevens (afkomstig uit Osiris) gekoppeld:

  • Startjaar opleiding
  • Vooropleiding
  • Studievoortganggegevens (BSA, propedeuse behaald, aantal studiepunten behaald)

Na koppeling van de bovenstaande gegevens wordt jouw emailadres verwijderd uit het databestand en het koppelbestand vernietigd. Dat gebeurt uiterlijk 6 maanden na afronding van de NSE (Slotbijeenkomst in juli).

Wie mag bij de gegevens?

De Haagse Hogeschool is verwerkingsverantwoordelijk voor de koppeling van de NSE resultaten aan de genoemde achtergrond- en studievoortganggegevens. De koppeling en verdiepende onderzoeken vinden plaats door onderzoekers van Institutional Research van De Haagse Hogeschool (ir@hhs.nl). De gegevens worden altijd anoniem gerapporteerd zodat ze nooit te herleiden zijn tot jou als individu. Jouw opleiding of docenten weten dus nooit wat jij hebt ingevuld.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Ingevulde vragenlijsten worden versleuteld of in een afgeschermde omgeving opgeslagen en niet langer bewaard dan nodig voor het onderzoek.

Kun je je toestemming later nog intrekken?

Bij vragen, klachten of voor het intrekking van jouw toestemming kun je terecht bij ir@hhs.nl. Heb je verder vragen over hoe De Haagse Hogeschool met jouw gegevens omgaat, neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming fg@hhs.nl. Bekijk het Privacyreglement van De Haagse Hogeschool.