Dienstenraad

De dienstenraad overlegt met de directeuren van de ondersteunende diensten.
De raad behartigt de belangen van de medewerkers van alle diensten. Hij heeft bijvoorbeeld advies- en instemmingsbevoegdheid op de begrotingen en jaarplannen van de diensten. De dienstenraad vergadert eens in de 14 dagen met de dienstdirecteuren en met de eigen leden.

Leden

Alle diensten samen hebben een dienstenraad. Deze heeft 7 zetels, alleen voor medewerkers van de diensten. De leden worden uit de vijf diensten gekozen. Per 1 september 2020 zijn 5 zetels vervuld.

Dagelijks Bestuur

Het dagelijks bestuur van de dienstenraad bestaat uit 2 leden: de voorzitter en de secretaris. Het dagelijks bestuur bespreekt alle actualiteiten die binnen de diensten spelen. Zij zijn het aanspreekpunt voor de dienstdirecteuren tussen de overlegvergaderingen.

Contact

Meer weten? Neem contact op met de dienstenraad via dienstenraad@hhs.nl.