Alle opleidingscommissies bestaan uit studenten en docenten van een opleiding. Ze vergaderen 4 keer per jaar met de opleidingsmanager. De opleidingscommissie:

  • adviseert over de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de opleiding;
  • beoordeelt jaarlijks de uitvoering van de OER;
  • brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de faculteitsdirecteur en faculteitsraad over alles wat met het onderwijs in de opleiding te maken heeft.

De opleidingscommissie bespreekt aspecten die betrekking hebben op de kwaliteit van het onderwijs, zoals een evenredige studielast voor studenten, wijzigingen in het opleidingsaanbod, wijzigingen in de examenregeling, beoordelen les- en tentamenroosters. Voor de opleiding is de opleidingscommissie een belangrijke en gewaardeerde schakel in het proces kwaliteitsbewaking en –bevordering van het onderwijs. Daarnaast hebben de opleidingscommissies per 1 september 2017 instemmingsrecht over bepaalde onderdelen van de OER.

Leden

Afhankelijk van het studentenaantal heeft een opleidingscommissie of 8 zetels, 3 of 4 studenten- en 3 of 4 docentenzetels van de opleiding.

Dagelijks Bestuur

Het dagelijks bestuur van een opleidingscommissie bestaat uit 2 leden: de voorzitter en de secretaris. Het dagelijks bestuur bespreekt alle actualiteiten die binnen de opleiding spelen. Zij zijn het aanspreekpunt voor de opleidingsmanager tussen de overlegvergaderingen.