Tijdens De Maand van zetten we bij Mission Zero iedere maand één van onze onderzoeksonderwerpen in de schijnwerpers. We delen de laatste inzichten, laten zien wat volgens ons goede oplossingsrichtingen zijn voor (grote) maatschappelijke uitdagingen én stellen onze onderzoekers aan je voor.

In De Maand van Regenerative Education (mei 2022) zoomen we verder in op de vraag: hoe kunnen we onderwijs co-creëren dat aansluit en bijdraagt aan het tot stand komen van een meer duurzame toekomst? En wat vraagt dit van onderwijzers en het onderwijssysteem? Maak de komende weken kennis met onze projecten, onderzoekers en resultaten.

Benieuwd naar artikelen van vorige maand? Klik hier voor het overzicht van content tijdens De Maand van Living Labs and Methodology.

Evenementen

09 mei: Hoe kunnen onderzoekers en onderwijzers duurzaamheidstransities beïnvloeden?

Op welke manier en in hoeverre kan designonderzoek en onderwijs bijdragen aan systematische veranderingen? In deze paneldiscussie focussen we op de sociaal technische transformaties die nodig zijn om een duurzame en regeneratieve samenleving te realiseren. Wat is er nodig om te kunnen reflecteren en leren van elkaars bevindingen?
Meepraten?

Lees meer

Luistertip: podcast over Regenerative Education

Luister je liever dan je leest? Dan kun je je hart ophalen bij ‘The Regenerative Education Podcast’. In deze Engelstalige podcastserie neemt Bas van den Berg je mee in de wereld van duurzame en regeneratieve oplossingen in het hoger onderwijs. Elke aflevering is er een onderwijzer, activist, professor of onderzoeker te gast die vertelt wat zij nu al ondernemen en ervaren op dit gebied. Beluister de podcast op Spotify

Onderwijs en onderzoek combineren: hoe doe je dat efficiënt?

Hoewel onderwijs en onderzoek elkaar enorm kunnen versterken, zijn het in de praktijk nog vaak twee verschillende werelden. Albert Kraaij is één van de docentonderzoekers die deze werelden wél succesvol samenvoegt. Zijn studenten benutten dankzij zijn unieke module de vrije ruimte optimaal voor onderzoek naar duurzame bedrijfsmodellen. Albert: “Het systeem beperkt je niet, maar je moet het wel begrijpen.”

Lees meer

Actief leeromgevingen creëren: ‘Met alleen kennis stampen komen studenten er niet’

Rachel Kuijlenburg was één van de drijvende krachten achter het living lab dat sinds 2020 middenin het gebouw van De Haagse Hogeschool is gevestigd. Hier verzamelen sensoren data over het gebruik van de klaslokalen en andere ruimtes, en doen studenten onderzoek doen naar gegevens die ze zelf produceren! Rachel: “Het kost veel tijd en moeite om zoiets voor elkaar te krijgen, maar als je doorzet is er veel mogelijk.”

Lees meer

Onderwijsinstellingen doen cijfersysteem in de ban

Regeneratief onderwijs heeft de afgelopen tien jaar gezorgd voor een complete metamorfose van het onderwijslandschap. Bas van den Berg: “Onderwijsinstellingen zijn echt allang geen ‘leerfabrieken’ meer. Het zijn plekken waar mensen samenkomen om hun persoonlijkheid, talenten, creativiteit en interesses optimaal te ontwikkelen en te delen. Met elkaar en voor de aarde. Daar kun je geen cijfer aan plakken!”

Lees meer

Regeneratief Onderwijs: samen op onderzoek uit

Regeneratief onderwijs richt zich op het herstellen en doen ontplooien van twee gerelateerde zaken: de aarde en de menselijke natuur. Klinkt mooi, onderwijs dat het beste haalt uit onszelf en onze studenten, terwijl we ook de aarde herstellen. Maar hoe komen we daar? Die vraag onderzoeken we in deze publicatie. Denk je mee?

Lees meer

Studenten écht laten meetellen in onderzoek

Wanneer kun je spreken over een geslaagde combinatie van onderwijs en onderzoek? Nou, bijvoorbeeld als bachelorstudenten met hun naam in een wetenschappelijk journal staan! Associate lector Baldiri Salcedo Rahola geeft studenten op allerlei manieren toegang tot state-of-the art onderzoek, en geeft ze de kans een wezenlijke bijdrage te leveren. “Daar stop ik veel uren in, maar ik krijg er zó veel energie van”, vertelt hij.

Lees meer