Het voorkomen van voedselverspilling en het verduurzamen van de voedselproductie staan hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. In de glastuinbouwsector doen zich ziekten voor bij de teelt van gewassen en treedt bederf op in de logistieke keten. Conventionele, handmatige bestrijdingsmethoden brengen hoge kosten met zich mee en leiden tot overmatig gebruik van bestrijdingsmiddelen. Het lectoraat Fotonica van De Haagse Hogeschool leidt het brede praktijkgerichte onderzoeksproject The Detectable Vegetable om met de (door)ontwikkeling van contactloze sensortechnologie en data-intelligentie ziekte en bederf van tuinbouwgroenten vroegtijdig te detecteren.

Doel van het project

Het doel van het project is om ziekte en bederf van tuinbouwgroenten in de glastuinbouw te minimaliseren. Met de (door)ontwikkeling van sensortechnologie en data intelligence kunnen telers sneller mogelijke problemen detecteren, wat moet leiden tot kostenbesparing en een afname van het gebruik van bestrijdingsmiddelen.

Onderzoek

Binnen het project werken we aan het verder ontwikkelen en optimaliseren van optische sensoren, zoals hyperspectrale camera’s en elektromagnetische sensoren, om ze geschikt te maken voor het monitoren van gewassen in de glastuinbouw. Voor de analyse van de verzamelde data en het verkrijgen van inzichten over ziekte en bederf maken we gebruik van deep learning modellen en artifical intelligence. Het project omvat ook onderzoek naar het waarborgen van digitale veiligheid en de integratie van de sensoren in de digitale infrastructuur. Daarnaast voeren we praktijkpilots uit waarbij we de sensoren combineren met Automated Guided Vehicles (AGVs) en productielijnen. Tot slot onderzoeken we de fase na de oogst, met specifieke aandacht voor bederf in de logistieke keten. 

Samenwerkingspartners

Het project is een samenwerking tussen 2 hogescholen, 2 andere kennisinstellingen, 6 mkb-bedrijven en 5 glastuinbouwbedrijven en overkoepelende organisaties. De Haagse Hogeschool is penvoerder en is vanuit het kenniscentrum Digital Operations & Finance met meerdere lectoraten betrokken: Fotonica, Smart Sensor Systems en Smart Sustainable Manufacturing. Ook het lectoraat Cyber Security and Safety van De Haagse Hogeschool speelt een rol in het project. 

HAS Hogeschool participeert met het lectoraat Groene Gezondheid. WUR en TU Delft dragen bij met kennis op het gebied van sensoren en data-analyse.  Mkb-partners zijn: Mythronics, Gearbox, perClass, Hudson Cybertec, 2Harvest en Vertigo. Zij dragen kennis bij op het gebied van onder andere kas-automatisering, robotisering, data-analyse, machine learning, cyberveiligheid, sensoren en glastuinbouw. Daarnaast zijn vertegenwoordigers uit de branche betrokken: Greenport West-Holland, CombiVliet, Reijm&zn, Tomatoworld en Innovation Quarter.

Beoogde duur van het project

Januari 2024 tot januari 2028.

Betrokken hbo-opleidingen 

 • Applied Data Science en Artificial Intelligence
 • Elektrotechniek
 • HBO-ICT
 • Mechatronica
 • Next Level Engineering (HHS master)
 • Process & Food Technology
 • Technische Bedrijfskunde 
 • Technische Natuurkunde
 • Toegepaste Biologie (HAS)
 • Toegepaste wiskunde
 • Tuinbouw en Akkerbouw (HAS)
 • Werktuigbouwkunde

Financiering 

Dit project wordt gefinancierd door Regieorgaan SIA vanuit het RAAK-PRO programma

Projectleider 

Steven van den Berg

s.a.vandenberg@hhs.nl