Deze e-learning ondersteunt docenten die met behulp van film(fragmenten) kritisch denken bij studenten willen stimuleren. De cursus is gebaseerd op het onderzoek van Wypkje van der Heide (lectoraat Change Management), onderzoekslijn Reshaping Business Education, binnen het kenniscentrum Digital Operations & FInance.

Volg de e-learning via: https://reshapingbusiness.org/e-learning-courses/e-learning-course-how-to-teach-critical-thinking-with-film-an-introduction/

Aanleiding onderzoeksproject

Kritisch denken begint vaak met vragen. En een goed begin is jezelf bevragen. Zo begon Wypkje van der Heide in 2016, toen zij kenniskringlid werd bij Lectoraat Change Management, met de vraag of docenten wel voldoende bezig waren met het ‘kritisch denken onderwijs’ binnen de opleiding International Business (IB) van THUAS. In die tijd verzorgde zij samen met andere betrokken collega’s het eerstejaars vak Business Communication waar studenten op een documentaire reflecteerden door middel van discussie en het schrijven van een essay. Zij heeft het vak, de studenten, haar collega’s en zichzelf onder de loep genomen. Conclusie: Er kon wel e.e.a. veranderen.

Reshaping Business Education

Zo bleek dat het kijken van documentaires (over bijvoorbeeld slavernij en vleesconsumptie) weliswaar aanzet tot kritische reflectie op het onderwerp, maar dat de documentaire zelf geen onderwerp van kritische reflectie werd. Hoe presenteert en ‘framed’ de documentaire deze informatie? Hoe worden argumenten beoordeeld? Dit bleek een stap te ver voor eerstejaars IB studenten. Wypkje kwam erachter dat docenten hierin veel te veel vroegen van studenten zonder daarin voldoende tijd voor uitleg en oefening te nemen. Hierop volgend  is met de IB curriculumverandering gestart met het ‘reshapen’ door middel van twee expliciete ‘kritisch denken vakken’. In kleine stappen is gestart met doceren hoe kritisch denken wordt opgebouwd.

Dit onderzoek is in samenwerking met lector Jacco van Uden beschreven in een hoofdstuk van Reshaping International Teaching and Learning in Higher Education: Universities in the Information Age (Routledge 2021).  

Waarom kritisch denken onderwijs?

Het vergroten van kritisch denken bij studenten is niet eenvoudig meetbaar, maar bevindingen - van o.a. bestaande onderzoeken van Avans Hogeschool en Abrami et. al. (2008, 2015) – zijn dat authentiek materiaal (bronnen gelinkt aan beroepenveld), coaching van de docent en dialoog (tussen en met studenten) voor de meeste impact zorgt in het ‘kritisch denken onderwijs’. Daarnaast is het ook essentieel dat de docent getraind wordt in het doceren van kritisch denken.

Waarom kritisch denken stimuleren door middel van film?

Film kan gezien worden als authentiek materiaal – het brengt concepten en modellen tot leven van het beroepenveld. Neem als voorbeeld de films ‘Margin Call’ en ‘The Big Short’ waarbij de kijker mee wordt genomen in de wijze waarop de financial crisis van 2008 op gang werd gebracht. De kijker krijgt een indruk hoe het eraan toegaat in invloedrijke bedrijven. Een scène is al genoeg om die werkelijkheid binnen het klaslokaal over te brengen en studenten tot dialoog te sturen: een filmfragment, een gesprek en dit alles gecoacht door de docent.  

E-learning cursus als hulpmiddel

‘Kritisch denken onderwijs’ verbetert wanneer de docent hierin getraind wordt: door bijvoorbeeld uit te kunnen leggen wat argumenteren is, fouten te herkennen in ‘biases’, de juiste feedback hierop te geven en je als docent niet te overschatten of te onderschatten. Daarnaast wordt de docent ‘beeldbekwaam’ in het onderwijs door met film les te geven en kritisch denken aan te wakkeren en uit te leggen.

Deze e-learning cursus is ontwikkeld om docenten te trainen die met behulp van film(fragmenten) kritisch denken bij studenten willen stimuleren. De context is IB, maar de e-learning cursus is ook geschikt voor andere opleidingen omdat alleen het ‘authentieke materiaal’ hoeft te worden aangepast - de kritisch leren denken methodes en gebruik van film zijn generiek.

De e-learning cursus How to teach Critical Thinking with Film – an Introduction kan binnen De Haagse Hogeschool gevolgd worden op Reshapingbusiness.org. Doorgaans duurt het doorlopen van de cursus twee uur. Het is daarnaast mogelijk om tussentijds te pauzeren en op een ander moment te hervatten.

Award winnend team

Het kritisch onderzoek naar de onderwijspraktijk heeft het IB onderwijs beïnvloed en weer andersom. En dit heeft Wypkje niet in haar eentje bewerkstelligd maar samen met haar Thinking in Action team. ‘Denken doen we samen’ is het motto van de kritisch denken vakken bij IB: on- en offline. Dit heeft geresulteerd in de THUAS Olive Award 2021– een mooie erkenning voor beste team in blended learning: niet alleen de juryprijs maar ook de publieksprijs.  

Betrokken opleidingen en/of minoren

International Business (IB) van de Haagse Hogeschool

Partners

Reshaping Business Education

Contact:

Wypkje van der Heide, w.vanderheide@hhs.nl