Hoe kunnen Haagse jongeren, bestuurders en internationale instellingen dichter bij elkaar komen rondom de thema’s ‘vrede, recht en internationale samenwerking’ en wat kunnen we leren door deze groepen met elkaar te laten uitwisselen?

Het project Haagse jongeren als wereldburgers is gericht op jongeren in de Haagse Schildersbuurt en Moerwijk en op twee scholen in Benoordenhout en Bezuidenhout. Het project sluit aan bij Sustainable Development Goal #16 "Peace, Justice, and Strong Institutions" van de Verenigde Naties, een belangrijke thema voor Den Haag met haar imago als de internationale stad van vrede en recht.

Doel van het project

Het hoofddoel van het onderzoeksproject is om het verschil in standpunten tussen jongeren en beleidsmakers in Den Haag in kaart te brengen. 

In de eerste fase zijn onderzoeksactiviteiten uitgevoerd, met gebruik van interviews en de Q-methodologie. De interviews vinden plaats in buurthuizen en scholen in Den Haag, afgenomen door studenten van De Haagse Hogeschool. De methode, vaak gebruikt in psychologie en sociale wetenschappen, biedt een gelegenheidvoor het evalueren van standpunten. Op deze manier kunnen we de opvattingen van zowel jongeren als beleidsmakers in Den Haag vergelijken.

In de tweede fase wordt een cursus georganiseerd door het T.M.C. Asser Instituut, gericht op onderhandelings- en gesprekstechnieken. Deze cursus is toegankelijk voor jongeren van scholen en buurthuizen in Den Haag. Daarnaast nemen jongeren deel aan georganiseerde bezoeken aan internationale organisaties, waaronder het Helsinki Committee, de Kinder- en Jongerenrechtswinkel en de gemeente Den Haag.

In de derde fase van het project gaan we aan de slag met het organiseren en observeren van focus groepdiscussies in scholen en buurthuizen in Den Haag. Deze discussies brengen jongeren, beleidsmakers en vertegenwoordigers uit het internationale veld samen om hen te laten uitwisselen over kwesties die belangrijk voor hen zijn.

Samenwerkingspartners

Gemeente Den Haag
T.M.C. Asser Instituut
Wijkz, Mehr Onderwijs
Maris College Houtrust en Statenkwartier
Lectoraat Wereldburgerschap
Lectoraat Changing Role of Europe

Opleidingen 

European Studies en Bestuurskunde/Overheidsmanagement

Financiering

Dit project wordt mede gefinancierd door de gemeente Den Haag.

Duur van het project

 januari 2024-december 2024

Projectleider 

dr. Rosa Groen