KOIOS is een experimenteel onderzoeks- en ontwikkelproject om onderwijsinnovatie te stimuleren en onderwijs over vooral FinTech-technologieën aan te bieden aan studenten en professionals. Daarnaast koppelt het project onderwijs, onderzoek en het bedrijfsleven aan elkaar. Het doel van KOIOS is om een leven lang leren, dat voor iedereen beschikbaar is dankzij het open-sourcegedachtegoed, te faciliteren én te stimuleren.

Het project is ontsprongen aan de blockchainminor en is een gezamenlijk initiatief van onderzoeksgroep New Finance (onderdeel van Kenniscentrum Digital Operations & Finance) en de opleiding Finance & Control (faculteit BFM). Ook werkt KOIOS zeer actief samen met de faculteit ITD.

Digitaal onderwijsplatform gratis voor iedereen

Binnen KOIOS bouwt een team van (docent-)onderzoekers en studenten, aangevuld met specialisten en praktijkpartners, aan een digitaal open-source-onderwijsplatform. Dit betekent dat iedereen er gratis gebruik van kan maken. KOIOS gebruikt digitale technologieën als internet en blockchain om het onderwijs te innoveren en open te stellen voor een groter publiek. Bijvoorbeeld voor studenten, lerarenopleidingen, bedrijven en de overheid.

 De openbare infrastructuur stelt bovendien de gebruiker in staat om met onderwijsinnovaties te experimenteren. Denk aan experimenten met tokens en badges als beloning voor het leren of bijdragen aan het platform, aan nieuwe vormen van blended learning, maar ook aan nieuwe vormen van cocreatie in het curriculum om flexibel en een leven lang leren mogelijk te maken.

Onderwijsinnovatie versnellen

De open leeromgeving KOIOS stelt docenten én professionals uit de praktijk in staat om nieuwe educatieve inhoud sneller te ontwikkelen en te lanceren. Doordat het in een open omgeving mogelijk is om bijvoorbeeld op elkaars schouders te bouwen, kan binnen het project geëxperimenteerd worden met de versnelling van onderwijsinnovatie, lagere kosten voor de ontwikkeling van onderwijs, lager collegegeld en algemeen toegankelijk onderwijs voor iedereen.

De Haagse Hogeschool biedt via KOIOS al onderwijs over digitale technologieën aan: de minoren Blockchain, Data science for financials, Cyber security en Trading digital assets. Door al doende te leren en te onderzoeken, bouwen studenten, diverse veldpartners, onderzoekers, docenten en andere (internationale) onderwijsinstellingen met enorm veel energie verder aan dit project.

Samenwerking

Samen met de gemeente Den Haag, het LOOFC en veldpartners, zoals de Dutch Blockchain & Dutch AI Coalition, zal het team van De Haagse Hogeschool onder andere werken aan de inzet van KOIOS voor:

1. verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en de beroepsmarkt
2. overbrugging van het gat tussen het mbo en het hbo

Daarnaast onderzoekt de gemeente Den Haag of KOIOS het Digital Competence and EducationCenter kan versterken. Een doel van dit center is het kwantitatieve en kwalitatieve tekort aan digitaal talent op de regionale arbeidsmarkt te verkleinen.

Doel

Doel van KOIOS is een gedecentraliseerde blockchain-onderwijsinfrastructuur te realiseren met een open-sourcelicentie, die toegankelijk is voor iedereen in de wereld die een leven lang leren faciliteert en stimuleert.

Om daar te komen, werkt het team aan:

  • het digitaliseren van meer vakken − momenteel gebruiken vooral de opleidingen Finance & Control en HBO-ICT KOIOS
  • het experimenteren en implementeren van (decentrale) verdienmodellen die onder andere werken met internet- en blockchaintechnologie
  • het experimenteren met digitale accreditatie

(Beoogde) duur project

1 januari 2019 – 31 december 2022

Projectleider

Jordi Jansen, j.m.jansen@hhs.nl

Team

Team KOIOS

Interesse?

Het team is doorlopend op zoek naar docenten die hun onderwijsmateriaal met de wereld willen delen en naar specialisten die hun expertise willen in zetten om de infrastructuur verder te verbeteren. Ook studenten die hun steentje willen bijdragen zijn zeer welkom.

Heb je interesse? Neem dan contact op met Jordi Jansen:
j.m.jansen@hhs.nl of via LinkedIn

Betrokken opleidingen en/of minoren

Blockchain Minor 
Finance & Control 
HBO-ICT 

Financiering

KOIOS wordt gefinancierd door MRDH, Gemeente Den Haag LOOFC, opleiding Finance & Control en lectoraat New Finance. 

Partners

Gemeente Den Haag, Dutch Blockchain Coalition, LOOFC, ROC Mondriaan, YES!Delft, Innovation Quarter, The Hague Tech en regionaal bedrijfsleven.

Lees meer/nieuws/films