Onderwijsexperiment KOIOS wint Meaningful Education Blockchain Award

Koios, een onderwijsplatform waarmee zij die iets willen leren en zij die iets te leren aanbieden op een niet eerder vertoonde manier worden samengebracht, heeft op 4 december de meaningful Education Award 2020 in ontvangst mogen nemen. Deze award, een van zes Dutch Blockchain Awards die dit jaar voor het eerst werden uitgereikt, ging naar de genomineerde die, volgens de stemmers, 'erkenning verdient voor de inspanningen om kennis te delen/onderwijzen en awareness te creeeren binnen bedrijfsleven en maatschappij over de mogelijkheden die Blockchain biedt. Jordi Jansen, docent-onderzoeker aan De Haagse Hogeschool en een van de initiatiefnemers, nam de prijs in ontvangst namens iedereen die aan en met dit steeds uitdijende project werkt.

Jordi Jansen

Het onderwijs verandert

Het onderwijslandschap is razendsnel aan het veranderen. Onderwijsvormen die tot voor kort als heilig werden beschouwd, worden nu gezien als niet meer passend bij de nieuwe era die we eigenlijk al enige tijd geleden binnen geslopen zijn. De opkomst van met name het internet heeft er al voor gezorgd dat waar ooit een informatie-schaarste bestond, er nu een informatie-overload bestaat. Daar op een goede manier mee om te gaan, vereist nieuwe vaardigheden. Vaardigheden die het oude systeem, nog gebaseerd op schaartse, studenten niet kan leren. Blended learning, het aanbieden van een optimale mix van online- en offline onderwijsvormen, lijkt de toekomst te hebben. Maar hoe zorg je als kennisinstelling in een mondiaal landschap van aanbieders van goed (en geregeld ook gratis) onderwijs, waar ook gigantische partijen als Coursera de jacht op de student hebben geopend, dat je relevant blijft? Door op een andere manier te kijken naar kennisoverdracht, flexibel onderwijs en het begrip toegevoegde waarde. Met blockchain-technologie. 

Onze huidige onderwijswereld is opgezet vanuit het principe dat er onderwijsaanbieders zijn, instellingen die bepaalde opleidingen, cursussen of workshops aanbieden. Ben jij op zoek naar kennis, dan zoek je het aanbod dat het beste bij je past, en neem je een volledig product af. Alles van een losstaande lezing van een of twee uur, tot een zesjarige opleiding. De opleider bepaalt welke kennis jij nodig hebt, hoe deze het beste aan te bieden en te toetsen, en als je het volledige programma hebt doorlopen, ontvang je de beloning: een certificaat of diploma. Mooi voor aan de muur, handig voor bij sollicitaties. 

Een nieuwe definitie van waarde 

In Koios, een onderwijs-experiment én een blockchain-onderzoek, ontstaan uit een minor van De Haagse Hogeschool, staat de creatie van waarde via leren centraal. Iedere student die via dit platform onderwijs volgt, maakt een gepersonaliseerde omgeving aan die levenslang bij je blijft. Je volgt onderwijs, en daar wordt je voor beloond. Want je krijgt niet alleen aan het einde van je traject de erkenning dat je het volledige programma hebt doorlopen, maar per module, per onderdeel krijg je de credits dat je hebt deelgenomen. Soms krijg je credits die onuitwisselbaar zijn, zoals een diploma dat is. Binnen de blockchaintechnologie is dit ook niet te vervalsen. Maar soms krijg je credits die wel uitwisselbaar zijn. Bijvoorbeeld credits voor aanwezigheid, of actief meedoen. Credits die waarde krijgen.

Aanbieders van kennis hebben net zo goed een profiel in Koios. Zij ontvangen niet alleen monetaire waarde (geld) voor hun inspanningen en tijd, maar iedere keer dat er 'kennis' van hen wordt afgenomen, wordt er op dat specifieke kennisterein ook een klein beetje 'reputatie' bijgeschreven. Zo bouwt iedereen aan het eigen kennis- en expertiseprofiel. Zo wordt de waarde van kennis niet meer in geld uitgedrukt, maar wordt kennis zélf een vorm van waarde. Net als opgedane vaardigheden. En net als reputatie.

Kennis-ecosysteem

Zo ontstaat met Koios met behulp van blockchaintechnologie een onderwijs-ecosysteem waarbij niet meer de aanbieder centraal staat, maar het systeem zelf. Een systeem waar individuele investeringen (een docent die zijn kennis beschikbaar stelt, een investeerder die een nieuwe toepassing binnen het systeem ontwikkelt) waarde creeeren voor het gehele systeem. Het project kent inmiddels al vele aangesloten partijen die op hun eigen manier gebruik maken of willen gaan maken van het platform. Zo is de gemeente Den Haag een belangrijke partner, die onderzoekt hoe Koios ingezet zou kunnen worden voor om- en bijscholing van werkenden en werklozen in de Haagse regio.

Meaningful Education Award

Jordi Jansen, namens iedereen die inmiddels aan dit project werkt: "Het is een absolute eer dat dit project met deze award waardering en erkenning krijgt. Steeds meer mensen werken er met hart en ziel aan, en inmiddels al op plekken over een groot deel van de wereld. Het is bijzonder om van dichtbij het onstaan van dit systeem mee te mogen maken en daar een bijdrage in te mogen leveren. Maar dat is het mooie van zo'n organisch systeem: Ik ben zo ontzettend benieuwd om te zien wat het over een jaar of tien a twintig zal zijn geworden en hebben bereikt!" 

De Dutch Blockchain Awards werden dit jaar voor het eerst georganiseerd, en zijn bedoeld om cruciale spelers in het vakgebied de erkenning te geven die ze verdienen en ze publiek in het zonnetje te zetten. Organisator Blockchain Netherlands (BCNL) Foundation is actief sinds 2016 en is een community voor blockchain-, crypto- en dlt-startups/-scale-ups in Nederland. De organisatie ontving 88 serieuze voordrachten, waaruit een vijfkoppige vakjury de genomineerden heeft bepaald.