‘Met KOIOS faciliteren en stimuleren we een leven lang leren’

Wie met docent-onderzoeker Jordi Jansen over KOIOS praat, raakt al gauw enthousiast over de mogelijkheden van deze open source onderwijsinfrastructuur in ontwikkeling. Daarmee faciliteert en stimuleert De Haagse Hogeschool een leven lang leren. KOIOS maakt het mogelijk te experimenteren met innovatieve ideeën zoals het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen of nieuwe vormen van onderwijscurricula.

Koios

Jordi Jansen is behalve onderzoeker bij het kenniscentrum Digital Operations & Finance en docent Blockchain Technology ook mede-initiator van de KOIOS-infrastructuur. “Hierin werkt De Haagse Hogeschool samen met Gemeente Den Haag en diverse andere partijen. KOIOS is een open platform, waaraan regionale kennisinstellingen, overheid en bedrijven hun netwerken kunnen koppelen. Een digitale onderwijs- en onderzoekssnelweg waarvan iedereen gebruik kan maken: docenten, studenten, alumni, maar ook de man of vrouw die door corona werkloos is geraakt en zich wil omscholen.”

“Studenten van de blockchain- en tradingminoren krijgen in het KOIOS-experiment momenteel een niet te vervalsen badge als bewijs voor wat ze hebben geleerd. Omdat de infrastructuur open is, kunnen gebruikers kennis halen bij De Haagse Hogeschool, maar ook bij andere hbo-instellingen voor zover die hun netwerken en curricula aan de infrastructuur hebben verbonden. Niet-studenten krijgen geen validatie van de kennis die zij via KOIOS opdoen. Om ook deze gewonnen kennis te accrediteren, doen we onderzoek naar een nieuw validatiemechanisme dat bestaat uit microcertificaten.” In dit verhaal concentreren we ons op het belang van KOIOS voor docenten en studenten.

Inspirerend

De onderwijswereld is verdeeld in hokjes: iedere opleiding haar eigen curriculum. “Met KOIOS kunnen we een optionele flexibele schil bouwen boven al die hokjes. Dat is vooral van belang voor onderwerpen die een razendsnelle ontwikkeling laten zien. Denk aan datascience of blockchaintechnologie. Dan kunnen docenten en studenten gebruikmaken van de onderzoeksresultaten die op KOIOS worden gedeeld.”

Ook in een ander opzicht kan KOIOS toegevoegde waarde bieden. “Binnen het kenniscentrum Digital Operations & Finance ben ik researcher Finance & Control. Alle opleidingen F&C geven boekhouden, kostenaccounting of externe verslaggeving. Elke docent ontwikkelt zijn eigen lessen. Stel dat je de beste boekhouddocent alle boekhoudlessen laat maken. Dat je die vervolgens – voor iedereen beschikbaar – op KOIOS plaatst. Dan zijn alle andere docenten niet langer hoofdzakelijk lesgoeroes, maar onderwijscoaches. Zij krijgen meer tijd voor studenten. Ze linken hun studenten aan het curriculum dat op het platform staat en gaan met hen daarover in gesprek.”

“Elke regionale opleiding geeft aan een vak een eigen kleur mee. Een opleiding F&C in Rotterdam is georiënteerd op het havenbedrijf, in Den Haag op publieke organisaties etc. Die combinatie van excellentie, digitaal leren en regionaal gefocuste docenten zorgt voor een inspirerende verdieping en verrijking van het onderwijs en voor een nog sterkere verbinding met de praktijk. Op deze manier hopen wij het gefragmenteerde onderwijssysteem te verbinden middels digitale technologieën.”

Studenten erg enthousiast

“Als ik een les upload en beschikbaar stel op KOIOS, krijg ik feedback. Er ontstaat een discussie. Die kan waardevoller zijn dan de les die ik heb gemaakt. Studenten en docenten kunnen op KOIOS putten uit een les, de feedback daarop en de discussies. In de (nabije) toekomst kunnen zij ook directe verbetervoorstellen indienen per clip. Op die manier bouw je in gezamenlijkheid aan dat curriculum.”

Het KOIOS-team bestaat voor 75 procent uit studenten en alumni. Jordi: “We werken veel samen met studenten. Zij zijn erg enthousiast. Dat heeft behalve met de flexibiliteit van het platform ook te maken met de tokens die we uitreiken voor geleverde prestaties of bewezen diensten. Ze doen alles om maar tokens te krijgen. Ze helpen elkaar, starten discussies onderling en met docenten, doen onderzoek, maken podcasts waarbij ze deskundigen interviewen over een thema.”

Bekostiging

KOIOS maak je samen tot een succes. “We beginnen regionaal en willen uitbreiden naar nationaal en internationaal gebruik. De Haagse organiseert de onderwijsactiviteiten in de vorm van minors. Gemeente Den Haag investeert via de Human Capital Agenda in de KOIOS-infrastructuur. Verder zijn we bezig met een aanvraag voor subsidie bij React EU en/of RRF om de infrastructuur uit te breiden en experimenten te starten met het opleiden van niet-studenten. Zo faciliteren en stimuleren we een leven lang leren.”

Doe mee

Jordi en zijn team zijn hard op zoek naar docenten die hun onderwijsmateriaal met de wereld willen delen. En naar specialisten die hun expertise aan hen willen verbinden. Door kritisch mee te kijken en eventueel door zelf ook mee te bouwen. “Bovenal zoeken we keihard naar studenten die zich willen aansluiten bij ons team” Wil je aanhaken? Neem dan contact op met j.m.jansen@hhs.nl. Of meld je nog aan voor de onderzoekslunch die Jordi Jansen geeft op 9 november.