Het project ‘Blended Care – Better Care’ past de combinatie van offline en online zorg toe in de ondersteuning van kinderen met overgewicht naar een gezonde(re) leefstijl. Het inzetten van digitale technologie biedt vele mogelijkheden. Denk aan een informatieve app met spelelementen die het kind en de ouders tussen consulten door ondersteunt en motiveert om meer te bewegen en gezonder te eten. Hoe zo’n applicatie optimaal werkt en hoe deze aansluit bij de reguliere gecombineerde leefstijlinterventies onderzoekt lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving.

Het begeleiden van kinderen met overgewicht naar een gezondere leefstijl is lastig. Het kost tijd die er niet altijd is en de huidige, beschikbare middelen sluiten vaak niet aan bij de leefwereld van een kind. Digitale technologie kan hiervoor een oplossing bieden waar, naast het kind en de ouders, ook zorgprofessionals zoals een kinderdiëtist en -fysiotherapeut baat bij hebben.

App Supereters

Een digitaal middel, dat voor een deel al in de behoeften van kinderen met overgewicht voorziet, is Supereters. Supereters is een app die in co-creatie met kinderen en ouders is ontworpen om leefstijlverandering van kinderen in de thuissituatie te bevorderen. Deze app   voorziet op dit moment nog niet in de behoeften van zorgprofessionals om deze te integreren in een behandeltraject.

Onderzoek

In dit project werken onderzoekers samen met kinderen, ouders en zorgprofessionals om te kijken hoe digitale ondersteuning de zorgaanpak kan verrijken. Welke wensen, behoeftes, kennis en randvoorwaarden kunnen in de app verwerkt worden en leiden tot ‘blended care’? Om de app uiteindelijk te implementeren en effectief te laten zijn, is dat namelijk een voorwaarde. Zodat ‘Blended Care – Better Care’ het resultaat is.

Studenten van de opleidingen Voeding en DiëtetiekCommunicatie & Multimedia Design en HBO-ICT krijgen in dit project praktische ervaring met het co-creëren van e-health-oplossingen.

Samenwerkingspartners

Het lectoraat werkt samen met DIO Agency, Lijfstijl Diëtisten en TiM Fysiotherapie. Het is een van de projecten binnen het Medical Delta Living Lab VIT for Life en wordt gefinancierd door Regieorgaan SIA - KIEM GoCI.

Duur

Dit project loopt tot december 2022.

Team

Dr. Machteld van Lieshout
06 – 89 99 01 59
m.vanlieshout@hhs.nl

Maria Arias Arias
m.f.ariasarias@hhs.nl

Wendy Scholtes-Bos
w.scholtes-bos@hhs.nl

Dr. Sanne de Vries
s.i.devries@hhs.nl

Meer informatie

Lees het artikel ‘Better Care: Co-creating digital solutions with overweight children (MF. Arias Arias, M. van Lieshout, W. Scholtes-Bos en SI. de Vries, 2022), gepubliceerd in het digitaal magazine Collaboration for Impact.